hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Konfigurera skrivaren (maskinvara) (f-modell)

obs!
Det här dokumentet avser HP LaserJet Enterprise 700 MFP, modell M725f.
I dokumentet förklaras hur du konfigurerar skrivarens fysiska delar. Slutför dessa steg innan du installerar programvaran till skrivaren på datorn.
Om du redan har konfigurerat skrivarens maskinvara och du behöver hjälp med programvaruinstallationen läser du avsnittet Länkar till instruktioner om programvaruinstallationer i slutet av det här dokumentet.
Dokumentet beskriver följande konfigurationssteg för skrivaren:

Packa upp skrivaren

 1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:
  • En stabil arbetsyta i ett väl ventilerat utrymme, som inte utsätts för direkt solljus
  • Temperaturintervall: 15–30 °C (59–86 °F)
  • Fuktighetsintervall: 10–80 %
    varning!
  Skrivaren väger 91,4 kg. HP rekommenderar att fyra personer flyttar skrivaren.
 2. Ta ut HP-skrivaren ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
  obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  Figur : Innehåll i kartongen
 3. Ta bort den orangefärgade transporttejpen och skyddsplasten.
    varning!
  Kontrollera att låsspaken på tillbehöret för pappershantering är i låst position.
  Figur : Ta bort transporttejpen och skyddsplasten
 4. Öppna dokumentmataren och ta bort skyddsplasten och resten av den orangefärgade transporttejpen.
  Figur : Ta bort skyddsplasten och all övrig transporttejp
 5. Öppna fack 2, ta bort transportlåset och stäng sedan facket.
  Figur : Ta bort transportlåset från fack 2
 6. Öppna fack 3, ta bort transportlåset och stäng sedan facket.
  Figur : Ta bort transportlåset från fack 3
 7. Öppna fack 4, ta bort den orangefärgade transporttejpen och kartonginlägget, och stäng sedan facket.
    varning!
  Kontrollera att låsspaken på tillbehöret för pappershantering är i låst position.
  Figur : Ta bort transporttejpen och kartonginlägget från fack 4.
 8. Öppna fack 5, ta bort den orangefärgade transporttejpen och kartonginlägget, och stäng sedan facket.
    varning!
  Kontrollera att låsspaken på tillbehöret för pappershantering är i låst position.
  Figur : Ta bort transporttejpen och kartonginlägget från fack 5.
 9. Öppna den högra luckan.
  Figur : Öppna den högra luckan
 10. Tryck in de orangefärgade lucklåsen och dra dem sedan uppåt för att ta ut dem ur skrivaren.
  Figur : Ta bort de orangefärgade lucklåsen
 11. Ta ut tonerpatronen ur skyddsplasten, ta bort den orangefärgade transporttejpen och ta sedan bort täcktejpen.
  Figur : Ta bort den orangefärgade transporttejpen och täcktejpen från tonerpatronen
 12. Sätt i tonerkassetten i skrivaren och stäng sedan den högra luckan.
  Figur : Installera tonerkassetten

Fylla på papper

 1. Öppna fack 2.
  Figur : Öppna fack 2
 2. Justera de skjutbara pappersledarna till önskat pappersformat.
  Figur : Justera pappersledarna
 3. Fyll på med papper i facket.
  Figur : Fyll på papper i facket
 4. Överfyll inte facket. Kontrollera att pappersbunten passar i facket och att den inte är högre än pappersledarna.
  Figur : Kontrollera markeringen för bunthöjd
 5. Se till att papperet ligger mot fackets sida.
  Figur : Kontrollera pappersbunten
 6. Kontrollera att pappersbunten ligger mot de skjutbara pappersledarna.
  Figur : Kontrollera de skjutbara pappersledarna
 7. Stäng facket.
  Figur : Stäng facket

Ansluta nätverkskabeln (valfritt)

Om du ansluter till ett nätverk ska du ansluta nätverkskabeln nu. Om inte hoppar du över detta steg och går till avsnittet Ansluta strömkabeln och slå på skrivaren i detta dokument.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du tänker använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den under programinstallationen.
Figur : Ansluta nätverkskabeln

Ansluta telefonsladden för faxen (valfritt)

Om du vill använda faxfunktionen ansluter du den medföljande telefonsladden mellan faxporten på skrivaren och ett telefonjack.
obs!
En adapter för RJ11-telefonsladden kan behövas för att ansluta produkten till telefonjacket.
Figur : Ansluta telefonsladden för faxen

Anslut strömkabeln och starta skrivaren

 1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag. Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.
  Figur : Ansluta strömkabeln
    varning!
  Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för skrivarens spänning. Du hittar spänningsinformationen på skrivaretiketten. Skrivaren använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.
 2. Slå på strömmen till skrivaren.
  Figur : Tryck på strömbrytaren
 3. Vänta i 60 sekunder innan du fortsätter. Om skrivaren ansluts till ett nätverk under den här tiden identifierar nätverket skrivaren och tilldelar den en IP-adress eller ett värdnamn.
 4. På kontrollpanelen anger du språk, datum-/tidsformat och tidszon. När startskärmen visas trycker du på Första konfig. och aktiverar skrivarens funktioner.
  För avancerad installation av nätverksanslutna skrivare anger du skrivarens IP-adress i adressfältet i en webbläsare, när programvaruinstallationen är slutförd. För att söka IP-adressen gör du något av följande:
  obs!
  Stegen för att hitta skrivarens IP-adress kan variera beroende på typ av kontrollpanel. I tabellen i steg 5 kan du se vilken typ av kontrollpanel du har.
  • FutureSmart 3: På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Nätverk .
  • FutureSmart 4: På skrivarens kontrollpanel trycker du på Information och sedan på Nätverk .
 5. Om skrivaren kommer att anslutas via en USB-kabel måste skrivaren vara på och i läget Redo under programvaruinstallationen. Konfigurera följande inställningar så att skrivaren väcks från viloläge under programvaruinstallationen:
  obs!
  Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj menyn Allmänna inställningar.
  3. Tryck på alternativet Energiinställningar.
  4. Tryck på Uppvakning/automatiskt på för dessa händelser.
  5. Tryck på alternativet Alla händelser.
  FutureSmart 4
  Som standard kommer skrivare med FutureSmart 4 att vakna från viloläget under programvaruinstallationen.

Kontrollera att skrivaren fungerar

Kontrollera att skrivaren fungerar genom att följa stegen nedan.
obs!
Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gör följande för att verifiera att skrivaren fungerar:
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussidor
  3. Tryck på och markera konfigurationssidan.
  4. Tryck på Skriv ut för att skriva ut konfigurationen och JetDirect-sidorna.
   obs!
   Om du tänker använda skrivaren i ett nätverk sparar du dessa sidor. JetDirect-sidan innehåller skrivarens IP-adress.
  5. Om du har anslutit skrivaren till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
   • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x måste du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
   • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte måste du ange IP-adressen manuellt.
   Figur : JetDirect-sida
 2. Gör så här om du vill testa dokumentmataren och kopieringsfunktionen:
  1. Placera konfigurationssidan med framsidan upp i dokumentmataren.
  2. Tryck på Starta på startskärmen på skrivarens kontrollpanel. Produkten kopierar och skriver ut en sida.
 3. Gör så här om du vill testa skannerglaset och kopieringsfunktionen:
  1. Placera den utskrivna konfigurationssidan med framsidan nedåt på skannerglaset.
  2. Tryck på Starta på startskärmen på skrivarens kontrollpanel. Produkten skannar och skriver sedan ut en sida.
FutureSmart 4
 1. Gör följande för att verifiera att skrivaren skriver ut:
  1. Bläddra till och tryck på Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj Konfigurations-/statussidor.
  3. Välj Konfigurationssida.
  4. Tryck på Skriv ut för att skriva ut sidorna för konfiguration och Jetdirect.
  5. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
   • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x ska du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
   • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte så anger du IP-adressen manuellt.
   Figur : JetDirect-sida
 2. Gör så här om du vill testa dokumentmataren och kopieringsfunktionen:
  1. Placera konfigurationssidan med framsidan upp i dokumentmataren.
  2. Tryck på Starta på startskärmen på skrivarens kontrollpanel. Produkten kopierar och skriver ut en sida.
 3. Gör så här om du vill testa skannerglaset och kopieringsfunktionen:
  1. Placera den utskrivna konfigurationssidan med framsidan nedåt på skannerglaset.
  2. Tryck på Starta på startskärmen på skrivarens kontrollpanel. Produkten skannar och skriver sedan ut en sida.

Uppdatera den inbyggda programvaran (valfritt men rekommenderas)

HP uppdaterar regelbundet funktioner i skrivarens inbyggda programvara. Uppdatera skrivarens inbyggda programvara så att du får tillgång till de senaste funktionerna.
obs!
Fråga nätverksadministratören innan du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara.
Klicka här om du vill ha information om hur du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara med en USB-flash-enhet eller EWS (Embedded Web Server).

Länkar till instruktioner för programvaruinstallation

När du har slutfört stegen ovan kan du installera skrivarens programvara från CD-skivan eller genom att hämta programvaran från HP:s webbplats.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du tänker använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den under programinstallationen.
Instruktioner om programvaruinstallationen får du genom att klicka på länken för datorns aktuella operativsystem och anslutningstyp.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...