hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Fack för 500 ark

Fackets kapacitet och pappersorientering

För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facken. Kontrollera att buntens överkant håller sig under indikeringen för fullt fack. För kort/smalt och tungt/glättat papper lägger du i papper till under hälften av indikeringen för fullt fack.
Kapacitet för facket med 500 ark
Papperstyp
Specifikationer
Mängd
Papper
Intervall:
60 g/m2 finpapper till 220 g/m2 finpapper
Motsvarar 500 ark 75 g/m2 finpapper
Maximal bunthöjd: 53 mm
OH-film
Minsta storlek: Tjocklek 0,102 mm
Maximal bunthöjd: 53 mm
Glättat papper
Intervall:
105 g/m2 finpapper till 220 g/m2 finpapper
Maximal bunthöjd: 53 mm
1Fack med plats för 500 ark kan användas för utskrift på finpapper som är tyngre än 220 g/m2 under vissa förhållanden men HP garanterar inte resultatet.
Pappersorientering i facket för 500 ark
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Fylla på papper
Brevhuvud eller annat förtryck
Stående
Enkelsidig utskrift
Framsidan vänd uppåt
Övre kanten mot fackets baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Framsidan vänd nedåt
Övre kanten mot fackets baksida
Liggande
Enkelsidig utskrift
Framsidan vänd uppåt
Undre kanten mot fackets högra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Framsidan vänd nedåt
Undre kanten mot fackets högra sida
Hålat
Stående
Enkelsidig utskrift
Automatisk dubbelsidig utskrift
Hålen vända mot fackets högra sida

Fyll på 500-arksmagasinen

 1. Öppna facket.
  obs!
  Öppna inte facket medan det används.
 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
 4. Stäng facket.
 5. Fackets papperstyp och -storlek visas på kontrollpanelen. Om konfigurationen inte är korrekt, följer du instruktionerna på kontrollpanelen för hur du ändrar storlek och typ.
 6. För anpassade pappersstorlekar behöver du ange måtten X och Y för papper när meddelandet visas på skrivarens kontrollpanel.

Automatisk pappersavkänning (autosensorläge)

Den automatiska papperstypsensorn fungerar om ett fack är konfigurerat för inställningen Valfri typ eller vanligt papper.
När skrivaren matar in ett papper från facket kan OH-film, pappersvikt och nivå på glätta identifieras.
Vill du ha bättre kontroll väljer du en papperstyp för utskriften eller ställer in facket för en viss papperstyp.

Inställningar för den automatiska identifieringsfunktionen

Följ stegen nedan om du vill konfigurera inställningarna för automatisk avkänning.
obs!
Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänna inställningar
  • Utskriftskvalitet
  • Beteende vid automatisk identifiering
 3. Välj ett av autosensorlägena.
  Utökad avkänning
  obs!
  Detta är standardinställningen för alla fack.
  För de första pappersarken som matas in från facket identifierar skrivaren lätt papper, vanligt papper, tungt papper, glättat papper, grovt papper och OH-film. Skrivaren behandlar resten av sidorna som samma typ.
  Endast OH-film
  Skrivaren skiljer mellan OH-film och material som inte är OH-film. Den här inställningen ger de snabbaste utskrifterna, men för vissa papperstyper kan utskriftskvaliteten försämras.
FutureSmart 4
 1. Öppna menyn Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopiera/Skriv ut
  • Utskriftskvalitet
  • Beteende vid automatisk identifiering
 3. Välj ett av autosensorlägena.
  Identifiera alla sidor
  För varje pappersark som matas in från facket identifierar skrivaren lätt papper, vanligt papper, tungt papper, glättat papper, grovt papper och OH-film.
  Identifiera första sidan
  För det första pappersarket som matas in från facket identifierar skrivaren lätt papper, vanligt papper, tungt papper, glättat papper, grovt papper och OH-film. Skrivaren behandlar resten av sidorna som samma typ.
  Identifiera endast OH-film
  Skrivaren skiljer mellan OH-film och material som inte är OH-film.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...