hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M806 - Konfigurera skrivaren (maskinvara) (x+-modell)

  obs!
Det här dokumentet avser HP LaserJet Enterprise-modellen M806x+.
I dokumentet förklaras hur du konfigurerar skrivarens fysiska delar. Slutför dessa steg innan du installerar programvaran till skrivaren på datorn.
Om du redan har konfigurerat skrivarens maskinvara och du behöver hjälp med programvaruinstallationen läser du avsnittet Länkar till instruktioner om programvaruinstallationer i slutet av det här dokumentet.
Dokumentet beskriver följande konfigurationssteg för skrivaren:
Packa upp skrivaren
 1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:
  • En stabil arbetsyta i ett väl ventilerat utrymme, som inte utsätts för direkt solljus
  • Temperaturintervall: 15° - 32,5 °C
  • Fuktighetsintervall: 10–80 %
    varning!
  Skrivaren väger 76,1 kg. HP rekommenderar att fyra personer flyttar skrivaren.
 2. Ta ut HP-skrivaren ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
    obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  Figur : Innehåll i kartongen
 3. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från skrivarens utsida. Öppna alla luckor och pappersfack och ta bort all tejp, orangefärgade plastinlägg och annat förpackningsmaterial från skrivarens insida.
  Figur : Ta bort transporttejpen och skyddsplasten
Installera tonerkassetten
 1. Öppna den främre luckan. Se till att luckan är helt öppen.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten nedåt.
  Figur : Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten nedåt
 3. Ta ut tonerkassetten ur den skyddande påsen.
  Figur : Ta ut tonerkassetten ur den skyddande påsen.
 4. Passa in tonerkassetten i facket och skjut sedan in den i skrivaren. Tonerkassetten kommer att sjunka något när den är på plats.
  Figur : Sätt in tonerkassetten
 5. Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten uppåt.
  Figur : Tryck på knappen på spaken och vrid sedan spaken på tonerkassetten uppåt
 6. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
Installera utmatningsfacket
 1. Sätt in utmatningsfacket för rak utmatning. Tryck fast den vänstra fliken.
  Figur : Installera den vänstra fliken
 2. Flytta den högra fliken åt vänster för att sätta utmatningsfacket på plats. Tryck sedan fliken åt höger för att låsa fast utmatningsfacket.
  Figur : Installera den högra fliken
Ansluta nätverkskabeln (valfritt)
Om du ansluter till ett nätverk ska du ansluta nätverkskabeln nu. Om inte hoppar du över detta steg och går till avsnittet Ansluta strömkabeln och slå på skrivaren i detta dokument.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du tänker använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den under programinstallationen.
Figur : Ansluta nätverkskabeln
Anslut strömkabeln och starta skrivaren
 1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag. Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.
  Figur : Ansluta strömkabeln
    varning!
  Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för skrivarens spänning. Du hittar spänningsinformationen på skrivaretiketten. Skrivaren använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.
 2. Slå på strömmen till skrivaren.
  Figur : Tryck på strömbrytaren
 3. Vänta i 60 sekunder innan du fortsätter. Om skrivaren ansluts till ett nätverk under den här tiden identifierar nätverket skrivaren och tilldelar den en IP-adress eller ett värdnamn.
 4. Ställ in språk, tangentbordslayout, datum-/tidsformat och tidszon på kontrollpanelen. När startskärmen visas trycker du på Första konfig. och aktiverar skrivarens funktioner.
  För avancerad installation av nätverksanslutna skrivare anger du skrivarens IP-adress i adressfältet i en webbläsare, när programvaruinstallationen är slutförd. För att söka IP-adressen gör du något av följande:
    obs!
  Stegen för att hitta skrivarens IP-adress kan variera beroende på typ av kontrollpanel. I tabellen i steg 5 kan du se vilken typ av kontrollpanel du har.
  • FutureSmart 3: På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Nätverk .
  • FutureSmart 4: På skrivarens kontrollpanel trycker du på Information och sedan på Nätverk .
 5. Om skrivaren kommer att anslutas via en USB-kabel måste skrivaren vara på och i läget Redo under programvaruinstallationen. Följ stegen nedan för att konfigurera inställningen Uppvakning/automatiskt på så att skrivaren aktiveras från viloläge under programvaruinstallationen:
    obs!
  Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj menyn Allmänna inställningar.
  3. Tryck på alternativet Energiinställningar.
  4. Tryck på Uppvakning/automatiskt på för dessa händelser.
  5. Tryck på alternativet Alla händelser.
  FutureSmart 4
  Som standard kommer skrivare med FutureSmart 4 att vakna från viloläget under programvaruinstallationen.
Fyll på papper i fack 2 och fack 3
 1. Öppna facket.
  Figur : Öppna fack 2 och fack 3
 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera pappersledarna
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  Figur : Fyll på papper i facket
    obs!
  Kontrollera att facket inte är överfyllt. Om det är det tar du bort hela pappersbunten från facket, rättar till bunten och lägger sedan tillbaka en del av den i facket.
  Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera pappersledarna så att de vidrör pappersbunten utan att böja den.
  Om facket är överfullt eller om pappersledarna inte är korrekt inställda, matas papperet in på fel sätt och fastnar.
 4. Stäng facket.
  Figur : Stäng facket
Fyll på papper i fack 4 och fack 5
Fack 4 och fack 5 stöder endast papper i A4- och Letter-format.
 1. Öppna höger och vänster sida av facket.
  Figur : Öppna facken
 2. Justera spaken för pappersstorlek på varje sida till korrekt position för det papper du använder.
  Figur : Justera papperstorleksspaken
 3. Fyll på fulla buntar med papper i varje sida av facket. Höger sida har kapacitet för 1 500 pappersark. Vänster sida rymmer 2 000 pappersark.
    obs!
  För bästa resultat, fyll på hela pappersbuntar. Dela inte upp buntar i mindre delar.
    obs!
  Kontrollera att facket inte är överfyllt. Om det är det tar du bort hela pappersbunten från facket, rättar till bunten och lägger sedan tillbaka en del av den i facket.
  Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera pappersledarna så att de vidrör pappersbunten utan att böja den.
  Om facket är överfullt eller om pappersledarna inte är korrekt inställda, matas papperet in på fel sätt och fastnar.
  Figur : Fyll på papperet
 4. Stäng höger och vänster sida på facket.
  Figur : Stäng facken
Kontrollera att skrivaren fungerar
Följ stegen nedan för att kontrollera att skrivaren skriver ut.
  obs!
Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Rapporter
  • Konfigurations-/statussidor
 3. Tryck på och markera konfigurationssidan.
 4. Tryck på Skriv ut för att skriva ut konfigurationen och JetDirect-sidorna.
    obs!
  Om du tänker använda skrivaren i ett nätverk sparar du dessa sidor. JetDirect-sidan innehåller skrivarens IP-adress.
 5. Om du har anslutit skrivaren till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
  • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x måste du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
  • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte måste du ange IP-adressen manuellt.
  Figur : JetDirect-sida
FutureSmart 4
 1. Bläddra till och tryck på Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Välj Konfigurations-/statussidor.
 3. Välj Konfigurationssida.
 4. Tryck på Skriv ut för att skriva ut sidorna för konfiguration och Jetdirect.
 5. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
  • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x ska du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
  • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte så anger du IP-adressen manuellt.
  Figur : JetDirect-sida
Uppdatera den inbyggda programvaran (valfritt men rekommenderas)
HP uppdaterar regelbundet funktioner i skrivarens inbyggda programvara. Uppdatera skrivarens inbyggda programvara så att du får tillgång till de senaste funktionerna.
  obs!
Fråga nätverksadministratören innan du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara.
Klicka här om du vill ha information om hur du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara med en USB-flash-enhet eller EWS (Embedded Web Server).
Länkar till instruktioner för programvaruinstallation
När du har slutfört stegen ovan kan du installera skrivarens programvara från CD-skivan eller genom att hämta programvaran från HP:s webbplats.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du tänker använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den under programinstallationen.
Instruktioner om programvaruinstallationen får du genom att klicka på länken för datorns aktuella operativsystem och anslutningstyp.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...