hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Konfigurera skrivaren (maskinvara) (modellerna c och z)

I dokumentet förklaras hur du konfigurerar skrivarens fysiska delar. Slutför dessa steg innan du installerar programvaran till skrivaren på datorn.
Om skrivarens maskinvara redan är konfigurerad läser du avsnittet Länkar till instruktioner om programvaruinstallationer i slutet av det här dokumentet.
Dokumentet beskriver följande konfigurationssteg för skrivaren:

Steg ett: Packa upp skrivaren

 1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:
  • En stabil, välventilerad, dammfri plats skyddad från direkt solljus
  • Temperaturintervall: 17–25 °C
  • Fuktighetsintervall: 30–70 %
  Lämna tillräckligt med utrymme kring skrivaren för att öppna alla dörrar och fack.
    varning!
  Skrivaren väger 23 kg. HP rekommenderar att två personer flyttar skrivaren.
  Figur : Utrymmeskrav
  Om du vill flytta skrivaren ska du använda handtagen längst ned på skrivaren.
  Figur : Flytta skrivaren med hjälp av handtagen
 2. Ta ut HP-skrivaren ur kartongen och kontrollera sedan att innehållet matchar följande bild.
  obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  Figur : Innehåll i kartongen
 3. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från skrivaren.
  Figur : Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet

Steg två: Ansluta nätverkskabeln (valfritt)

Om skrivaren ska anslutas till ett nätverk ansluter du nätverkskabeln nu. Om inte hoppar du över det här steget och går till Steg fyra: Anslut strömkabeln och starta skrivaren.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du vill använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den när du uppmanas under programinstallationen.

Steg tre: Ansluta faxkabeln

Anslut telefonsladden för faxen mellan skrivaruttaget och telefonuttaget.
Figur : Anslut telefonsladden för faxen

Steg fyra: Anslut strömkabeln och starta skrivaren

 1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag. Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.
    varning!
  Kontrollera att strömkällan passar skrivarens spänningsspecifikation. Du hittar spänningsinformationen på skrivaretiketten. Skrivaren använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.
  Figur : Ansluta strömkabeln
 2. Slå på strömmen till skrivaren.
  Figur : Slå på strömmen
 3. Vänta i 60 sekunder innan du fortsätter. Om skrivaren ansluts till ett nätverk under den här tiden identifierar nätverket skrivaren och tilldelar den en IP-adress eller ett värdnamn.
 4. På kontrollpanelen anger du språk, datum-/tidsformat och tidszon.
  obs!
  För avancerad installation av nätverksanslutna skrivare anger du skrivarens IP-adress i adressfältet i en webbläsare, när programvaruinstallationen är slutförd.

Steg fem: Fylla på fack 2

 1. Öppna fack 2 genom att dra det utåt samtidigt som du lyfter det lite uppåt för att ta bort det helt från skrivaren.
  obs!
  Öppna inte det här facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Ställ in pappersledarna genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledaren till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
  Figur : Fylla på papper
 4. Stäng facket.
  Figur : Stäng facket
 5. Fackets papperstyp och -storlek visas på kontrollpanelen. Om konfigurationen inte är korrekt, följer du instruktionerna på kontrollpanelen för att ändra typ eller storlek.

Steg sex: Använd tangentbordsmallen (tillval)

 1. Dra ut tangentbordet.
  Figur : Dra ut tangentbordet
 2. Dra försiktigt bort skyddspapperet från mallen. Alla etiketter ska fästa på arket.
  Figur : Ta bort skyddspapperet
 3. Justera arkets övre hörn efter hörnen på tangenterna esc och delete.
  Figur : Justera tangentbordsmallen
 4. Stöd tangentbordet från undersidan och tryck etiketterna på plats.
 5. Ta försiktigt bort skyddsarket genom att dra i en snäv vinkel.
  Figur : Ta bort skyddsarket

Steg sju: Kontrollera att skrivaren fungerar

Kontrollera att skrivaren fungerar genom att följa stegen nedan.
obs!
Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bläddra till och välj menyn Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Rapporter
  • Konfigurations-/statussidor
  • Konfigurationssida
 3. Välj Konfigurationssida.
 4. Välj Skriv ut och tryck sedan på knappen OK för att skriva ut sidorna för skrivarkonfiguration och Jetdirect.
 5. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
  • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x ska du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
  • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte så anger du IP-adressen manuellt.
  Figur : JetDirect-sida
FutureSmart 4
 1. Bläddra till och tryck på Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Välj Konfigurations-/statussidor.
 3. Välj Konfigurationssida.
 4. Tryck på Skriv ut för att skriva ut sidorna för konfiguration och Jetdirect.
 5. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
  • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x ska du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
  • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte så anger du IP-adressen manuellt.
  Figur : JetDirect-sida

Steg åtta: Uppdatera den inbyggda programvaran (valfritt men rekommenderas)

HP uppdaterar regelbundet funktioner i skrivarens inbyggda programvara. Uppdatera skrivarens inbyggda programvara så att du får tillgång till de senaste funktionerna.
obs!
Fråga nätverksadministratören innan du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara.
Klicka här om du vill ha information om hur du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara med en USB-flash-enhet eller EWS (Embedded Web Server).

Länkar till instruktioner för programvaruinstallation

När du är färdig installerar du skrivarens programvara.
Windows: Installera skrivarprogramvaran från cd-skivan. Följ instruktionerna på skärmen. Mer information finns i filen Installationsanvisningar på skrivarens cd-skiva.
OS X: Mac-datorer och Apples mobila enheter kan användas med den här skrivaren. Använd 123.hp.com för att hämta HP Easy Start och installera skrivarens programvara.
  varning!
Anslut inte en USB-kabel nu. Om du vill använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den under programinstallationen.
obs!
Standarddrivrutinen för OS X 10.8 Mountain Lion och OS X 10.9 Mavericks är Apple AirPrint-drivrutinen. Installera HP-drivrutinen med fullständiga funktioner genom att välja HP-drivrutinen från Använd: i dialogrutan Lägg till i rullgardinsmenyn.
Instruktioner om programvaruinstallationen får du genom att klicka på länken för datorns aktuella operativsystem och anslutningstyp.
Windows
OS X
Installationen är klar. Om du inte registrerade skrivaren vid programvaruinstallationen går du till www.register.hp.com och registrerar den nu.

Hitta mer information

Mer information finns i användarhandboken på skrivar-cd:n eller på skrivarens webbplats. Tryck på Hjälpknappen på skrivarens kontrollpanel för att se Hjälpguiden.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...