hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Fyll på papper i fack 2, 3, 4 och 5

Inledning
Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2 och det extra facket för 550 ark (fack 3, 4 och 5, artikelnummer B5L34A). Dessa fack rymmer upp till 550 ark 75 g/m2 papper.
  obs!
Du fyller på papper i det extra facket för 550 ark på samma sätt som i fack 2. Endast fack 2 visas här.
  varning!
Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången.
 1. Öppna facket.
    obs!
  Öppna inte facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Innan du fyller på papper justerar du pappersledarna för bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används. Pilen på pappersledaren ska vara exakt i linje med märkningen på facket.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Ställ in pappersledarna för längd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 4. Fyll på papper i facket. Information om pappersorientering finns i "Fack 2 och 550-arksfacken, pappersorientering."
    obs!
  Justera inte pappersledarna snävt mot pappersbunten. Justera dem till skårorna eller markeringarna i facket.
    obs!
  Förhindra papperstrassel genom att justera pappersledarna till rätt storlek och se till att facket inte är överfullt. Se till att buntens överkant inte når upp till markeringen för maxnivå enligt förstoringen på bilden.
  Figur : Fylla på papper
 5. Stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 6. Meddelandet om fackets konfiguration visas på skrivarens kontrollpanel.
 7. Om pappersstorleken och -typen som visas inte är rätt väljer du Ändra och väljer en annan pappersstorlek eller -typ.
  För anpassade pappersstorlekar behöver du ange måtten X och Y för papperet när meddelandet visas på skrivarens kontrollpanel.
  Figur : X och Y mått
Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark
När du använder papper som kräver en specifik orientering ska du lägga i det enligt informationen i följande tabell.
  obs!
Inställningen för Växla läge för brevpapper påverkar hur papper med brevhuvud och förtryckt papper ska läggas i. Den här inställningen är avaktiverad som standard. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift. Mer information finns i "Använda Växla läge för brevpapper".
Papperstyp
Bildorientering
Enkelsidig utskrift
Dubbelsidig utskrift eller om Växla läge för brevpapper är aktiverat
Brevpapper eller förtryckt
Stående
Textsidan uppåt
Övre kanten åt höger
Textsidan nedåt
Övre kanten åt vänster
Liggande
Textsidan uppåt
Övre kanten mot skrivarens baksida
Textsidan nedåt
Övre kanten mot skrivarens baksida
Hålat
Stående och liggande.
Hålen vända mot skrivarens baksida
Hålen vända mot skrivarens baksida
Använda Växla läge för brevpapper
Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda skrivarens kontrollpanel.
Aktivera Växla läge för brevpapper med skrivarens kontrollpanel
Följ stegen nedan för att aktivera Växla läge för brevpapper med skrivarens kontrollpanel.
  obs!
Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel sveper du från höger till vänster tills menyn Inställningar visas. Tryck på ikonen Inställningar för att öppna menyn.
 2. Öppna följande menyer:
  • Hantera fack
  • Alternativt läge för brevhuvud
 3. Välj Aktiverad och tryck sedan på Spara eller på OK.
FutureSmart 4
 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel sveper du med fingret tills ikonen Fack visas. Öppna menyn genom att trycka på ikonen Fack.
 2. I menyn Fack trycker du på kugghjulsikonen .
 3. Tryck på Växla läge för brevpapper och tryck sedan på för att aktivera inställningen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...