hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP ScanJet Enterprise - Ytterligare alternativ när du skannar

Ytterligare alternativ när du skannar
Följande inställningar är tillgängliga i listan Alternativ när du skannar.
  obs!
Följande lista innehåller huvuduppsättningen av de alternativ som är tillgängliga för HP LaserJet Enterprise MFP-skrivare. Vissa alternativ är inte tillgängliga på alla skrivare.
Spara som ...
Endast tillgängligt med den inbyggda programvaran FutureSmart 3.
Ange mapp och filnamn för den skannade filen.
Läs in och spara inställningar
Endast tillgängligt med den inbyggda programvaran FutureSmart 3.
Läs in Snabbinställning: Läs in skanningsinställningar från en sparat Snabbinställning.
  obs!
Använd HP:s inbyggda webbserver för att skapa och spara snabbinställning.
Spara standardinställning: Spara de aktuella inställningarna i listan Alternativ som standardinställningar för framtida skanningsjobb.
Filtyp och upplösning
Spara ett skannat dokument som en av flera filtyper.
Du kan välja mellan följande vanliga filtyper:
 • PDF: Den här filtypen ger den bästa allmänna bild- och textkvaliteten. PDF-filer kan inte visas utan programmet Adobe® Acrobat® Reader.
 • JPEG: Den här filtypen är ett bra val för de flesta bilder. På de flesta datorer finns en webbläsare där .JPEG-filer kan visas. Med den här filtypen skapas en fil per sida.
 • TIFF: Den här filtypen är en standardfiltyp som de flesta grafikprogram kan hantera. Med den här filtypen skapas en fil per sida.
 • MTIFF: MTIFF står för Multi-page TIFF (flersidig TIFF). Med den här filtypen sparas flera skannade sidor i en enda fil.
 • XPS: XPS (XML Paper Specification) skapar en XAML-fil som bevarar originalformateringen för dokument och har funktioner för färggrafik och inbäddade teckensnitt.
 • PDF/A: PDF/A är en PDF-typ som är framtagen för långtidsarkivering av elektroniska dokument. All formatinformation för dokumentet finns med i dokumentet.
HP LaserJet Enterprise Flow MFP-skrivare eller MFP-skrivare som är anslutna till en DSS-server (Digital Sending Software) har även stöd för följande OCR-filtyper:
 • Text (OCR): Text (OCR) skapar en textfil genom att använda optisk teckenigenkänning (OCR) för att skanna originalet. En textfil kan öppnas i alla ordbehandlingsprogram. Originalets formatering sparas inte med det här alternativet.
 • Unicode Text (OCR): Unicode Text (OCR) är en branschstandard som används till att enhetligt visa och hantera text. Den här filtypen är användbar för internationellt bruk och lokalisering.
 • RTF (OCR): RTF (OCR) skapar en RTF-fil (RTF, rich text format) genom att använda optisk teckenigenkänning (OCR) för att skanna originalet. RTF är ett alternativt textformat som kan öppnas i de flesta ordbehandlingsprogram. En del av originalets formatering sparas med det här alternativet.
 • Sökbar PDF (OCR): Sökbar PDF (OCR) skapar en sökbar PDF-fil genom att använda optisk teckenigenkänning (OCR) för att skanna originalet. När ett dokument skannas på det här sättet kan du använda Adobe Acrobat® Readers sökverktyg för att söka efter ord och fraser i PDF-filen.
 • Sökbar PDF/A (OCR): Sökbar PDF/A (OCR) är en PDF/A-filtyp som innehåller information om dokumentstrukturen, vilket gör att det går att söka i innehållet.
 • HTML (OCR): HTML (OCR) skapar en HTML-fil (HTML, Hypertext Markup Language) som har samma innehåll som originaldokument. HTML används när filer ska visas på webbplatser.
 • CSV (OCR): CSV (OCR) är ett vanligt textformat som innehåller kommaavgränsade värden. Den här filtypen kan öppnas i de flesta ordbehandlingsprogram, kalkylbladsprogram och databasprogram.
MFP-skrivare som är anslutna till en DSS-server har även stöd för följande OCR-filtyper för digitala sändningsjobb:
 • XML (OCR)
 • Sökbar XPS (OCR)
Utskriftskvalitet
Endast tillgängligt med den inbyggda programvaran FutureSmart 3.
Ange vilken kvalitet den skannade bilden ska ha, vilket även avgör hur stor filen med den skannade bilden blir.
Originalsidor
Ange om originaldokumentet har tryck på bara den ena sidan eller på båda.
Färg/svart
Endast för färgskrivare.
Ange om den skannade bilden ska vara i färg, svart och gråskala eller endast svart.
Skanningsläge
  obs!
Den här funktionen är inte tillgänglig för alla versioner av den inbyggda programvaran. Du kan behöva uppdatera den inbyggda programvaran för att kunna använda den här funktionen.
Standarddokument: Skanna en sida eller en bunt med sidor genom dokumentmataren eller individuellt på flatbäddsglaset.
Bokläge: Skanna en öppen bok och skriv ut varje sida i boken på olika sidor.
2-sidig ID-kopia: Skanna båda sidorna av ett ID-kort på flatbäddsglaset och skriv ut dem på en sida. När du har skannat den första sidan uppmanas du att placera den andra sidan i rätt position på glaset.
Upplösning
Ange vilken upplösning skannade bilder ska ha. Om du vill ha en tydligare bild väljer du en högre upplösning. En högre upplösning ger dock även ökad filstorlek.
Originalstorlek
Ange sidstorleken för originaldokumentet.
Innehållsorientering
Ange om originaldokumentet ska skrivas ut i stående eller liggande orientering.
Bildjustering
Skärpa: Gör bilden tydligare eller mjukare. Du kan till exempel öka skärpan så att text visas tydligare eller minska den för att ge foton ett mjukare utseende.
Svärta: Öka eller minska mängden vitt och svart i färgerna i skannade bilder.
Kontrast: Öka eller minska skillnaden mellan den ljusaste och den mörkaste färgen på sidan.
Bakgrundsborttagning: Ta bort bleka färger från bakgrunden i skannade bilder. Om originaldokumentet till exempel är tryckt på färgat papper kan du använda den här funktionen för att göra bakgrunden ljusare utan att bilden påverkas.
Automatisk ton: Endast tillgängligt för Flow-skrivare. För originaldokument som har minst 100 tecken text på sidan kan skrivaren identifiera vilken kant som är överst på sidan, och placerar den skannade bilden efter den. Om vissa av sidorna är upp och ned i förhållande till andra sidor kommer den skannade bilden ändå att ha alla sidor rättvända. Om vissa sidor har liggande format vrider skrivaren bilden så att den övre kanten på sidan är i den övre kanten av bilden.
Optimera text/bild
Optimera utskriften för den typ av bild som skannas: text, grafik eller foton.
Radera kanter
Ta bort skavanker som mörka kanter eller häftmärken genom att rensa kanterna på den skannade bilden.
Beskärningsalternativ
Justera till ursprunglig storlek: Bilden beskärs så att den får samma storlek som papperet i originaldokumentet.
Beskär efter innehåll: Bilden beskärs efter storleken på det identifierade innehållet i originaldokumentet.
Räta ut automatiskt
Räta upp en skannad bild automatiskt.
Utelämna tomma sidor
Du kan ange att tomma sidor i originaldokumentet inte ska tas med i den skannade bilden. Den här funktionen är bra när du skannar dokument med tryck på båda sidorna så att du slipper få med tomma sidor i dokumentet.
Flerarksmatning upptäcks
Aktivera eller inaktivera upptäckt av flerarksmatning. När funktionen är aktiverad stoppas skanningen när skrivaren upptäcker att mer än en sida åt gången matas i dokumentmataren. När funktionen är inaktiverad fortsätter skanningen när en flerarksmatning upptäcks, så att det går att skanna sidor som sitter ihop, original med självhäftande anteckningslappar eller tjockt papper.
Skapa flera filer
Dela upp ett större skanningsjobb till flera mindre utskriftsfiler.
Meddelande
Välj alternativet om meddelande om status för skanningsjobb ska skickas. Skrivaren kan skriva ut meddelandet, eller skicka det i ett e-postmeddelande.
Signera och kryptera
  obs!
Funktionen stöds endast för skanna till e-post.
Signera: Skicka ett e-postmeddelande med en digital signatur.
Kryptera: Skicka ett e-postmeddelande som en krypterad fil.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...