hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise - Begränsa eller konfigurera antalet färgade sidor som skrivs ut

Inledning
Använd den här funktionen för att begränsa antalet färgsidor på den här enheten. För obegränsad färganvändning, välj Aktivera färg. Om du endast vill tillåta svartvita sidor, välj Avaktivera färg. Om du vill begränsa färg baserat på de datorprogram som används för att skriva ut ett jobb eller på användarbehörigheter, välj Ange anpassad färgåtkomst.
Steg ett: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS)
 1. FutureSmart 3: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
  FutureSmart 4: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Information och sedan på ikonen Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen eller skrivarens värdnamn på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Den inbyggda webbservern öppnas.
  Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
    obs!
  Om webbläsaren visar ett meddelande som anger att åtkomst till webbplatsen kanske inte är säker, väljer du alternativet att fortsätta till webbplatsen. Åtkomst till den här webbplatsen skadar inte datorn.
Steg två: Konfigurera färginställningarna som använder funktionen Begränsa färg
Öppna funktionen Begränsa färg på följande sätt:
 1. Klicka på Kopia/utskrift med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. Klicka på Begränsa färg i det vänstra navigeringsfönstret.
Huvudfärginställning
I området Huvudfärginställning på sidan Begränsa färg finns tre metoder för att hantera färganvändning på skrivaren:
 • Metod ett: Aktivera färg
  Välj Aktivera färg för att skriva ut alla utskrifter i färg.
 • Metod två: Avaktivera färg
  Välj Avaktivera färg för att skriva ut alla färgutskrifter endast i svartvitt eller gråskala.
 • Metod tre: Ange anpassad färgåtkomst
  Välj Ange anpassad färgåtkomst för att definiera funktioner för färgutskrift för datorprogram, eller för att skriva ut färgutskrifter i svartvitt eller gråskala endast om användaren eller gruppen inte har behörighet att skriva ut i färg.
Använd metoden Ange anpassad färgåtkomst för att definiera funktioner för färgutskrift för specifika datorprogram:
 1. Välj alternativet Ange anpassad färgåtkomst.
 2. Markera kryssrutan Begränsa färgutskrifter för en del datorprogram.
 3. Ange en inställning för standardfärgkontroll genom att välja alternativ i listrutan Standardfärgkontroll för datorprogram i området Begränsa färgutskrifter för en del datorprogram. Färgkontrollalternativen är:
  • Ta bort all färg
  • Tillåt färg
  Inställningen Standardfärgkontroll för datorprogram gäller för utskriftsjobb som kommer från datorprogram som inte har en specifik färgkontroll associerad till dem.
 4. Klicka på Lägg till om du vill tillämpa en inställning för färgkontroll för ett specifikt datorprogram:
  1. Ange namnet på programmet för att tillämpa en färgkontrollinställning i fältet Programnamn.
  2. Välj en färgkontrolltyp i listrutan Färgkontroll.
  3. Klicka på Tillämpa.
 5. Klicka på Redigera om du vill ändra färgkontrollinställning för ett program i listan över program som har en färgkontrollinställning angiven.
 6. Klicka på Ta bort... om du vill ta bort ett program från listan över program som har en färgkontrollinställning angiven.
Använd metoden Ange anpassad färgåtkomst för att begränsa färgutskrift av en användare eller en grupp:
 1. Välj metoden Ange anpassad färgåtkomst i området Huvudfärginställning.
 2. Markera kryssrutan Begränsa färg efter användar- eller gruppbehörigheter.
 3. Följande användare och grupper kan få sin åtkomst angiven:
  • Enhetsgäst
  • Enhetsadministratör
  • Enhetsanvändare
  Följande åtkomstnivåer kan ställas in:
  • Åtkomst beviljas
  • Kräver inloggning
  • Fullständig åtkomst
  • Åtkomst nekas
 4. Klicka på Hantera behörigheter... om du vill lägga till, redigera, kopiera eller ta bort en behörighet.
 5. Klicka på Gå till sidan Åtkomstkontroll så öppnas sidan Åtkomstkontroll på fliken Säkerhet i den inbyggda webbservern där du kan se detaljerade inställningar för åtkomstkontroll.
Färganvändningslogg
I färganvändningsloggen visas följande information om skrivaren och utskrifter i färg som bearbetas av skrivaren:
 • Skrivarinformation
  • Enhetens serienummer
  • Skrivarnamn
 • Totalsummor
  • Totalt antal utskrifter i loggen
  • Totalt antal svartvita sidor
  • Totalt antal färgsidor
  • Totalt antal ark
 • Jobblogg
  • Området Jobblogg innehåller detaljerad information om färgutskrifter som bearbetas av skrivaren, inklusive datum/tid, jobbanvändare, namnet på utskriften, programmet som utskriften kom från och information om antal sidor och ark för utskriften.
Steg tre: Slutför konfigurationen
I dialogrutan Begränsa färg granskar du de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...