hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise - Anpassa startskärmen, visningsinställningar och språk

Inledning
Använda HP:s inbyggda webbserver (EWS) för att anpassa kontrollpanelens display. Dra och släpp programmen för att visa, dölja eller ordna om önskade program.
Följande alternativ på startskärmen på kontrollpanelen kan anpassas:
 • Vilka menyalternativ som visas
 • I vilken ordning menyalternativen visas
 • Vilken anslutningsinformation som visas
 • Vilka språkval och språk som visas
 • Tangentbordslayout
Ange ett administratörslösenord om du vill göra det så att endast administratörer kan anpassa kontrollpanelens bildskärm. Tilldela behörighet för att anpassa kontrollpanelens display på sidan Åtkomstkontroll.
  obs!
För den här funktionen krävs JavaScript®. Kontrollera att JavaScript är aktiverat i webbläsaren du använder.
Steg ett: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS)
 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Information och sedan på ikonen Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen eller värdnamnet på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Då öppnas den inbyggda webbservern.
  Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
    obs!
  Om webbläsaren visar ett meddelande som anger att åtkomst till webbplatsen kanske inte är säker väljer du alternativet för att fortsätta till webbplatsen. Åtkomst till den här webbplatsen skadar inte datorn.
Steg två: Anpassa startskärmen på kontrollpanelen
 1. Klicka på Allmänt med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. Visa menyn Anpassning av kontrollpanel i det vänstra navigeringsfönstret och välj sedan ett av menyalternativen nedan:
Ändra vilka menyer som visas på startskärmen
I avsnittet Startskärm på menyn Anpassning av kontrollpanel ser du de menyalternativ som visas på startskärmen. Dra och släpp programmen för att visa, dölja eller ordna om önskade program... Klicka på Konfigurera när du vill gå till programmets konfigurationssida.
I avsnittet Tillgängliga program (visas inte på startskärmen) i menyn Anpassning av kontrollpanelen ser du de menyalternativ som är tillgängliga, men som för närvarande inte visas på startskärmen.
 1. Klicka och håll markören över det menyobjekt du vill dölja.
 2. Dra menyalternativet till avsnittet Tillgängliga program (visas inte på startskärmen) och släpp musknappen.
  Omvänd proceduren för att visa ett dolt menyobjekt.
 3. Klicka på knappen Verkställ längst ned i EWS-fönstret för att spara ändringarna.
  obs!
Menyalternativet Snabbval måste visas på startskärmen om du ska kunna använda snabbval.
Ändra i vilken ordning menyerna visas på startskärmen
 1. Klicka och håll markören över det menyobjekt du vill flytta.
 2. Dra menyobjektet till den nya platsen och släpp musknappen.
 3. Klicka på knappen Verkställ längst ned i EWS-fönstret för att spara ändringarna.
Bildskärmsinställningar
Avsnittet Bildskärmsinställningar i menyn Anpassning av kontrollpanel visar följande inställningar:
 • Systemljud: Använd listrutan för att aktivera eller inaktivera systemljudet.
 • Visa datum och tid: Aktivera eller inaktivera datum och tid.
 • Visa anslutningsinformation: Aktivera eller inaktivera anslutningsinformation.
 • Visa anslutningsanvisningar: Aktivera eller inaktivera anslutningsanvisningar.
 • Visa välkomstmeddelande: Använd den här proceduren om du vill välja kantfärg och vilken text som visas på startskärmen när produkten sätts igång, när den är inaktiv, innan den går in i viloläge och efter att en användare har loggat ut. Ange en rubrik i fältet Rubrik: skriv in meddelandet i fältet Text: och välj en färg i listrutan Ramfärg: .
 • Tidsgräns för inaktivitet: Använd den här proceduren för att ange en tidsgräns för inaktivitet som är mellan 10 och 300 sekunder.
 • Raderbara varningar: Använd listrutan för att välja raderbara varningar.
 • Fortsättningsbara händelser: Använd listrutan för att välja fortsättningsbara händelser.
Kontrollpanel för språk och tangentbordslayouter
 1. Välj alternativknappen bredvid det önskade standardspråket i avsnittet Språk.
 2. Aktivera eller inaktivera alternativet Låt användare välja ett annat språk för deras session.
 3. Aktivera eller inaktivera alternativet Visa alternativ tangentbordsknapp på tangentbordsskärmar och välj sedan vilka språk som ska visas. Om funktionen är aktiverad väljer du önskad tangentbordslayout.
 4. Välj tillgängliga tangentbord i avsnittet Tangentbordslayout.
Skapa en anpassad välkomstskärm
Med den här proceduren kan du välja kantfärg och vilken text som visas när produkten är inaktiv.
 1. Bläddra till avsnittet Visningsinställningar och välj Visa välkomstmeddelande.
 2. Ange en rubrik i fältet Rubrik: skriv in meddelandet i fältet Text: och välj en färg i listrutan Ramfärg: .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...