hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise MFP - Konfigurera faxmottagning i den inbyggda webbservern (EWS)

Inledning
Använd sidan Konfiguration för faxmottagning när du vill konfigurera inställningarna för följande grupper av funktioner:
 • Modeminställningar för enhet
 • Alternativ för faxjobb
 • Inställningar för faxmottagning
 • Inställningar för avisering
 • Utskriftsschema för fax
 • Spärrade faxnummer
Innan du börjar
Anslut faxkabeln till faxporten på skrivaren och till telefonporten i väggen.
Steg ett: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS)
 1. FutureSmart 3: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
  FutureSmart 4: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Information och sedan på ikonen Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen eller skrivarens värdnamn på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Den inbyggda webbservern öppnas.
  Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
    obs!
  Om webbläsaren visar ett meddelande som anger att åtkomst till webbplatsen kanske inte är säker, väljer du alternativet att fortsätta till webbplatsen. Åtkomst till den här webbplatsen skadar inte datorn.
Steg två: Konfigurera alternativ för faxjobb
FutureSmart 3
 1. Klicka på Fax med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. I det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Faxmottagningsinställning.
 3. I området Faxmottagningsinställning markerar du kryssrutan Aktivera faxmottagning. Om den här kryssrutan inte är markerad är funktionen inte tillgänglig på skrivarens kontrollpanel.
 4. Ange inställningar för följande funktioner under Alternativ för faxjobb:
  • Pappersval: Om du väljer ett fack skrivs faxet ut på det papper som ligger i facket, oberoende av storlek
  • Utmatningsfack
  • Sidor: Ställ in det här alternativet om du vill ange om inkommande fax ska skrivas ut på en eller två sidor
     obs!
   Du måste vara administratör för att ha åtkomst till den här inställningen.
  • Anpassa till sida: Skala den inkommande sidan så att den skrivs ut på papper i ett av facken
  • Stämpla mottagna fax: Välj den här inställningen när du vill skriva ut datum, tid, telefonnummer och sidnummer på alla inkommande faxsidor
FutureSmart 4
 1. Klicka på Fax med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. I det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Faxmottagningsinställning.
 3. I området Faxmottagningsinställning markerar du kryssrutan Aktivera faxmottagning. Om den här kryssrutan inte är markerad är funktionen inte tillgänglig på skrivarens kontrollpanel.
 4. Ange inställningar för följande funktioner i området Standardalternativ för utskrift:
  • Pappersval: Om du väljer ett fack skrivs faxet ut på det papper som ligger i facket, oberoende av storlek
  • Utmatningsfack
  • Utmatningssidor: Ställ in det här alternativet om du vill ange om inkommande fax ska skrivas ut på en eller två sidor
     obs!
   Du måste vara administratör för att ha åtkomst till den här inställningen.
  • Anpassa till sida: Skala den inkommande sidan så att den skrivs ut på papper i ett av facken
  • Stämpla mottagna fax: Välj den här inställningen när du vill skriva ut datum, tid, telefonnummer och sidnummer på alla inkommande faxsidor
Steg tre: Konfigurera inställningar för mottagning av fax
Ange inställningar för följande funktioner under Inställningar för faxmottagning:
FutureSmart 3
 • Ringsignalvolym
 • Signaler före svar: Välj antal tillåtna ringsignaler innan faxen svarar
 • Hastighet för faxmottagning
 • Ringintervall: Tryck på ett intervall mellan 220 och 600 ms
 • Ringfrekvens: Standard för ringsignalsfrekvens är 68 Hz. Du kan ange en anpassad frekvens mellan 1 och 200 Hz
FutureSmart 4
 • Ringsignalvolym
 • Signaler före svar: Välj antal tillåtna ringsignaler innan faxen svarar
 • Hastighet för faxmottagning
 • Ringintervall: Ange ett intervall mellan 0 och 600 ms
 • Ringfrekvens, övre gräns: Standard för ringsignalsfrekvens är 68 Hz. Du kan ange en anpassad frekvens mellan 0 och 100 Hz
Steg fyra: Konfigurera inställningar för meddelanden
FutureSmart 3
Använd inställningarna i området Inställningar för avisering till att ange när du, eller den person som skickar e-posten, ska aviseras om status för skickad e-post. Standardinställningen är att den inloggade användarens e-postadress används. Om mottagarens e-postadress är tom skickas ingen avisering.
Ange inställningar för följande funktioner under Aviseringsinställningar:
 • Villkor för meddelande: Välj ett av följande villkor för meddelande:
  • Meddela när utskriften är klar
  • Meddela bara om utskriften misslyckas
 • Metod för leverans av meddelande: Välj meddelandemetod för E-post eller Utskrift. Om du väljer E-post ska du ange en e-postadress
 • Inkludera miniatyrbild: En miniatyrbild av den första sidan i faxet skickas med meddelandet
 • Konsolidera utskrivna rapporter: Slå ihop flera faxdestinationer i samma faxsamtalsrapport
FutureSmart 4
Om du vill välja meddelandeinställningar går du till området Meddelande i området Faxmottagningsinställning, eller så går du till Standardalternativ för utskrift i området Faxsändningsinställningar. Ange i meddelandeinställningarna om du, eller personen som skickar e-postmeddelandet, ska aviseras om status för skickad e-post. Standardinställningen är att den inloggade användarens e-postadress används. Om mottagarens e-postadress är tom skickas ingen avisering.
Ange inställningar för följande funktioner under området Meddelande:
 • Villkor för meddelande: Välj ett av följande villkor för meddelande:
  • Meddela inte
  • Meddela när utskriften är klar
  • Meddela bara om utskriften misslyckas
Steg fem: Konfigurera utskriftsschema för fax
FutureSmart 3
Fax skrivs ut som standard, men de kan även sparas och skrivas ut som du vill enligt ett schema. Välj inställningen Utskriftsschema för fax när du vill ange när fax ska skrivas ut och när de ska sparas.
Välj något av följande alternativ för Utskriftsschema för fax:
 • Spara alltid fax
 • Skriv alltid ut fax (standard)
 • Använd utskriftsschema för fax
Använd inställningen Använd utskriftsschema för fax när du vill schemalägga faxhändelser (utskrift eller lagring av fax). Du kan stänga av eller slå på inställningen manuellt eller ange att den ska slå på och stängas av automatiskt under veckan. Schemat kan ställas in så att det låses ett helt dygn (24 timmar) eller under en del av dagen. Du kan endast ange en låsperiod, men den kan gälla för flera dagar.
Använda ett utskriftsschema för fax:
 1. Välj alternativet Använd utskriftsschema för fax.
 2. Välj om kryssrutan Använd helgdagshändelse för vilolägesschemat ska vara markerad.
 3. Välj en Faxschemahändelse, eller klicka på Lägg till om du vill skapa en ny faxschemahändelse:
  1. Välj en händelsetyp.
  2. Klicka i fältet Tid och välj en tidpunkt för faxschemahändelsen.
  3. Välj en eller flera händelsedagar.
  4. Klicka på Verkställ.
FutureSmart 4
Fax skrivs ut som standard, men de kan även sparas och skrivas ut som du vill enligt ett schema. Välj inställningen Utskriftsschema för fax när du vill ange när fax ska skrivas ut och när de ska sparas.
Välj något av följande alternativ för Utskriftsschema för fax:
 • Lagra alltid
 • Skriv alltid ut (standard)
 • Använd schema
Använd inställningen Använd schema när du vill schemalägga faxhändelser (utskrift eller lagring av faxmeddelanden). Du kan stänga av eller slå på inställningen manuellt eller ange att den ska slå på och stängas av automatiskt under veckan. Schemat kan ställas in så att det låses ett helt dygn (24 timmar) eller under en del av dagen. Du kan endast ange en låsperiod, men den kan gälla för flera dagar.
Använda ett utskriftsschema för fax:
 1. Välj alternativet Använd schema.
 2. Välj om kryssrutan Använd helgdagshändelse för vilolägesschemat ska vara markerad.
 3. Välj en Händelsetyp, eller klicka på Lägg till om du vill skapa en ny schemalagd faxhändelse:
  1. Välj en händelsetyp.
  2. Klicka i fältet Tid och välj en tidpunkt för faxschemahändelsen.
  3. Välj en eller flera händelsedagar.
  4. Klicka på Verkställ.
 4. Om du vill redigera en schemalagd faxhändelse markerar du händelsen och klickar på Redigera.
Steg sex: Slutför konfigurationen
I dialogrutan Faxmottagningsinställning granskar du de valda inställningarna och klickar sedan på Verkställ för att slutföra konfigurationen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...