hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise MFP - Installera och konfigurera adressboken

Inledning

En adressbok är en lagrad lista med kontakter som används ofta så att du snabbt kan välja när du skickar ett dokument från skrivarens kontrollpanel. På sidan Adressbok kan du konfigurera och aktivera följande skrivarfunktioner:
 • Konfigurera sökparametrar
 • Lägg till enskilda kontakter eller gruppkontakter
 • Redigera befintliga kontakter

Steg ett: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS)

 1. FutureSmart 3: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
  FutureSmart 4: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Information och sedan på ikonen Nätverk för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen eller skrivarens värdnamn på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Den inbyggda webbservern öppnas.
  Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
  obs!
  Om webbläsaren visar ett meddelande som anger att åtkomst till webbplatsen kanske inte är säker, väljer du alternativet att fortsätta till webbplatsen. Åtkomst till den här webbplatsen skadar inte datorn.

Steg två: Konfigurera inställningarna för nätverkskontakter

Använd området Inställningar för nätverkskontakter på sidan Adressbok om du vill aktivera nätverkskontakter och ange sökmetoder för att hitta nätverkskontakter.

Ställ in sökmetod

 1. Klicka på Skanna/Digital sändning med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. Klicka på länken Adressbok eller Kontakter i det vänstra navigeringsfönstret.
 3. Välj en sökmetod:
  • Snabbsökning (sök efter träffar som börjar med söksträngen.)
  • Detaljerad sökning (sök efter träffar som innehåller söksträngen.)

Aktivera personliga kontakter (tillval)

Få åtkomst till enskilda användares personliga kontakter från deras personliga kontaktlistor i Microsoft Exchange Server. De här adresserna är tillgängliga när användaren loggar in på skrivarens kontrollpanel via Windows och sedan väljer vyn Personliga kontakter för adressboken.
obs!
Om några problem uppstår när du importerar adressböcker från nyare Microsoft Exchange-servrar kontaktar du HP support för hjälp.
 1. Klicka på Skanna/Digital sändning med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. Klicka på länken Adressbok eller Kontakter i det vänstra navigeringsfönstret.
 3. Markera kryssrutan Aktivera personliga kontakter (när användare loggar in på Windows på enheten).
 4. Klicka på Testa Exchange-server om du vill testa anslutningen till Microsoft Exchange Server.
  1. Windows-domän: Ange ett Windows-domännamn.
  2. Användarnamn: Ange ett användarnamn
  3. Lösenord: Ange ett lösenord
  4. Test: Skriv minst tre bokstäver i ett kontaktnamn och klicka sedan på knappen Test
 5. Klicka på Använd när du vill spara inställningarna.

Aktivera nätverkskontakter (tillval)

Inledning

Funktionen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ger tillgång till en nätverksadressbok. Använd följande avsnitt för att konfigurera funktionen nätverkskontakter.
obs!
Skrivaren måste ha korrekt version av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel med LDAP-funktionen.

Innan du börjar

Administratörer behöver följande information innan konfigurationsprocessen startas.
Konfiguration av nätverkskontakter
 • Krav för autentisering för servern
 • Sökväg för att starta sökningen (BaseDN, sökrot) (t.ex. o=mycompany.com)
 • Attribut för att matcha angivet namn (t.ex, cn eller samAccountName), hämta e-postadress (t.ex. mail) och hur namnet visas på kontrollpanelen (t.ex. displayName)
Standard-SMTP-konfiguration
 • SMTP-server (t.ex. smtp.mycompany.com)
 • SMTP-port (t.ex. 25, 587, 465)
 • Krav på säker anslutning (t.ex. Använd alltid säker anslutning (SSL/TLS))
 • Krav på autentisering av SMTP-servern för utgående e-postmeddelanden, inklusive användarnamn och lösenord som används för autentisering, om tillämpligt

Hämta kontakter från en LDAP-server

Hämta adresser från en LDAP-server så att de är tillgängliga för användarna på skrivarens kontrollpanel. De här adresserna är tillgängliga när användaren väljer vyn Alla kontakter.
 1. Klicka på Skanna/Digital sändning med hjälp av de övre navigeringsflikarna.
 2. Klicka på länken Adressbok eller Kontakter i det vänstra navigeringsfönstret.
 3. Markera kryssrutan Aktivera nätverkskontakter (använd LDAP-server).
 4. Klicka på Lägg till.
 5. I fältet LDAP-serveradress anger du IP-adress för LDAP-servern, eller om namnet på en LDAP-server som ska används är okänt, klickar du på Automatisk sökning för att få en lista med tillgängliga LDAP-servrar. Välj vilken LDAP-server som ska användas och klicka på OK.
  obs!
  Om LDAP-servern du vill använda inte finns med i listan kontaktar du administratören för att få IP-adressen och attributkoderna.
 6. Du aktiverar en säker anslutning (SSL) genom att markera kryssrutan Använd en säker anslutning (SSL).
 7. Om autentisering krävs för LDAP-servern väljer du tillämplig autentiseringstyp för LDAP-servern i området Serverautentiseringskrav. Beroende på autentiseringstypen kanske några av de andra fälten i området inte är tillgängliga. Det beror på att de inte behövs. Ange information i de obligatoriska fälten. Var noga med att använda exakt samma namn som matchar inställningarna för LDAP-servern.
  obs!
  För enskilda användare som loggar in med Windows-uppgifter markerar du alternativet att dessa inloggningsuppgifter ska användas för autentisering av LDAP-servern.
  Autentiseringstyper för skrivaren för att kommunicera med LDAP-servern:
  Autentiseringstyp
  Beskrivning
  Autentisering krävs inte för servern
  Servern kräver inte användaruppgifter för åtkomst till LDAP-databasen.
  Alternativet att använda MFP-användaruppgifter är inte tillgängligt.
  Autentisering krävs för servern
  Använd användarens inloggningsuppgifter för anslutning efter inloggning på skrivarens kontrollpanel.
  Windows Negotiated (SPNEGO)
  Servern kräver användaruppgifter för åtkomst till LDAP-databasen, och den krypterar lösenord och inloggningsuppgifter som skickas över nätverket.
  Domänfältet och alternativet att använda MFP-användaruppgifter är aktiverade.
  Enkla inloggningsuppgifter
  Servern kräver användaruppgifter för åtkomst till LDAP-databasen, men lösenordet är inte krypterat när det skickas över nätverket.
  Fälten för användarnamn och lösenord är aktiverade.
 8. I området Inställningar för LDAP-databassökning klickar du på Automatisk sökning för att bläddra till det ställe databasen ska börja söka från.
  obs!
  Som standard används Active Directory-attribut. Om de inte fungerar kan du pröva alternativet Använd anpassade attribut och klicka på Automatisk sökning för att hitta de rätta attributen.
 9. Välj lämpligt alternativ för Källa för attributnamn. Attributfälten ska fyllas i automatiskt.
 10. I området Test för LDAP-hämtning kan du testa LDAP-hämtningen genom att ange en del av ett attributvärde, t.ex. en del av mottagarens namn, och klicka på Test. Använd minst tre tecken.

Steg tre: Konfigurera kontakterna som är lagrade på enheten

Via fliken Importera kan du läsa in en lång lista med kontakter som används ofta i skrivaren på en gång, i stället för att lägga till dem en i taget.
Om du vill lägga till kontakter till mer än en skrivare är det bäst att lägga till dem till en skrivare, göra eventuella ändringar i listan och sedan använda knapparna Importera och Exportera allt för att överföra adresserna till andra skrivare.

Uppgifter för adressbok

Lägg till en kontakt eller grupp genom att klicka på Lägg till kontakt eller Lägg till grupp; då öppnas sidan Lägg till kontakt eller Lägg till grupp.
Lägg till en kontakt
 1. Klicka på Lägg till kontakt. Sidan Lägg till kontakt visas.
 2. Fyll i följande fält:
  • Kontaktnamn eller Visningsnamn: Ange ett kontaktnamn (krävs)
  • Förnamn: Ange ett förnamn (valfritt)
  • Efternamn: Ange efternamn (valfritt)
  • Telefonnummer: Ange ett telefonnummer (valfritt)
  • Faxnummer: Ange faxnummer (kan krävas)
  • E-postadress: Ange en e-postadress (kan krävas)
  obs!
  En e-postadress, ett faxnummer eller en nätverksmapp måste anges för en kontakt.
 3. Om du använder en nätverksmapp för skanna/digital sändning klickar du på kryssrutan Nätverksmapp och ställer in ett av följande mappalternativ: är valt och lägg till UNC-sökvägen till mappen i fältet UNC-mappsökväg i följande format: \\host\share.
  • Delad standardmapp
  • FTP-mapp
 4. Klicka på OK när du vill spara den nya kontakten till skrivaren.
Lägg till en grupp
 1. Klicka på Lägg till grupp. Sidan Lägg till grupp visas.
 2. Lägg till en e-postgrupp:
  1. Välj Lägg till e-postgrupp.
  2. Ange ett namn för den nya gruppen i fältet Gruppnamn eller Visningsnamn.
  3. För att lägga till en medlem i gruppen anger du e-postadressen i fältet Lägg till medlem eller lägger till medlemmen från en adressbok.
 3. Lägg till en mappgrupp:
  1. Välj Lägg till mappgrupp.
  2. Ange ett namn för den nya gruppen i fältet Gruppnamn.
  3. Lägg till mapparna från en adressbok.
 4. När du har lagt till alla medlemmar eller grupper för gruppen sparar du gruppen genom att klicka på OK.
Redigera en kontakt eller grupp
 1. Markera den kontakt eller grupp som du vill redigera. Ange ett namn i sökfältet för att hitta en specifik kontakt.
 2. Klicka på knappen Redigera.
 3. Utför de nödvändiga ändringarna för kontakten eller gruppen.
 4. Tryck på knappen OK så sparas redigeringarna.
Ta bort en kontakt eller grupp
 1. Markera den kontakt eller grupp som du vill ta bort. Ange ett namn i sökfältet för att hitta en specifik kontakt eller grupp.
 2. Klicka på Ta bort.
 3. På sidan som visas uppmanas du att bekräfta borttagandet av den valda kontakten eller gruppen. Det går inte att återställa en kontakt eller grupp när den har tagits bort. Bekräfta valet genom att klicka på OK. Kontakten eller gruppen tas bort.

Importera/exportera allt

Använd den här sidan för att importera och exportera adressboks- och användarinformation till och från skrivaren.
När du importerar data till skrivaren läggs nya kontakter, faxkortnummer eller användarkonton till så att de blir åtkomliga på den här skrivaren. Det kan göra det enklare att skapa initiala listor eller att uppdatera HP-skrivaren med ändringar i informationen.
När du exporterar poster sparas e-post-, fax- och användarposter från skrivaren till en fil på datorn. Du kan använda filen för datasäkerhetskopiering eller för att importera poster till en annan HP-skrivare.

Importera en adressbok

Du importerar adressboksinformation genom att först skapa en fil i CSV-format (kommaavgränsade värden). CSV-formatet är ett vanligt dataformat som ofta används för att överföra data mellan databasprogram eller skrivare. Filen skapas i ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel, eller ett textprogram, t.ex. Microsoft Anteckningar. När du har skapat filen måste du spara eller exportera den som en .CSV-fil. Du kan också skapa en datafil genom att exportera kontakter från Microsoft Outlook eller en annan e-postklient och spara den som en .CSV-fil.
obs!
För att göra det enklare att skapa eller importera en .CSV-fil kan du exportera en befintlig adressbok att använda som mall.
Importera adressbok
 1. Skapa en datafil som innehåller en rubrikrad med de kolumner som krävs för dina data. Följande kolumner kan användas:
  • name (eller ”first name” och ”last name”)
  • address (or “emailaddress”, “email”, “email address”, “e-mail”, or “e-mail address”)
  • dlname
  • faxnumber (or “business fax”, “home fax”, or “other fax”)
  • speeddial
  • code
  • pin
  Rubrikraden är helt enkelt den första raden i kalkylbladet eller filen.
 2. Efter rubrikraden lägger du till rader som innehåller varje adressbok eller användarpost. I avsnittet Obligatoriska fält och postbegränsningar nedan ser du vilka kolumner som krävs för varje typ av post.
  Tomma kolumner är tillåtna. Om du skapar en textfil ska du sätta in ett kommatecken för varje tomt fält.
  Om data i fältet innehåller ett komma, en vagnretur (\r) eller en radmatning (\n), måste data i det fältet omslutas med citattecken, till exempel,
  "Smith, Joe"
  Fält som innehåller dubbla citattecken måste omslutas med dubbla citattecken. Individuella dubbla citattecken måste betecknas med ett par dubbla citattecken.
  Om du använder Excel för att skapa importfilen ska du inte ange citationstecken eftersom Excel infogar dem automatiskt när filen konverteras till en .CSV-fil.
 3. Spara importfilen.
  Om du skapat den i Excel väljer du Spara somArkiv-menyn och sedan .CSV (kommaavgränsad)(*.csv) i listrutan Filformat.
  Om du skapat en textfil väljer du Spara somArkiv-menyn och anger sedan .csv i stället för filtillägget .txt.
 4. Du importerar källfilen till skrivaren genom att klicka på Importera under Kontakter lagrade i enheten och sedan klicka på Bläddra... för att bläddra till källdatafilen. Om filen är krypterad anger du krypteringsnyckeln.
 5. Klicka på Importera för att importera datafilen till skrivaren. Importen tar cirka 1 minut per 1 000 poster, beroende på nätverkshastigheten.
  När importen är slutförd visas ett meddelande om hur många poster som importerades och om det uppstod något fel vid importen.
Obligatoriska fält och postbegränsningar
Typ av post
Data som krävs
Maximal längd på fält
E-postadress
namn (eller "förnamn" och "efternamn")
address1
64 unicode-tecken
256 unicode-tecken
Användarpost
namn
pin
address1
245 tecken
4-8 siffror
255 tecken
E-postdistributionslista
name
address1
dlname
64 unicode-tecken
256 unicode-tecken
64 unicode-tecken2
Faxnummer
namn
faxnumber1
64 unicode-tecken
80 unicode-tecken
Faxkortnummer
faxnummer1
speeddial2
code2
80 unicode-tecken
64 unicode-tecken
2 siffror
Maximalt 100 kortnummer, vart och ett med maximalt 100 poster
1Fältet ”address” kan även kallas ”emailaddress”, ”email”, ”email address”, ”e-mail” eller ”e-mail address”. Fältet ”faxnumber” kan även kallas ”business fax”, ”home fax” eller ”other fax”.
2Fältet ”speeddial” innehåller namnet på kortnumret, till exempel ”Johnsson Fastighetsskötare”, och fältet ”code” innehåller kortnummerkoden (ett nummer mellan 0 och 99), till exempel 08. Ett- eller tvåsiffriga nummer accepteras; 06 eller 6 kan exempelvis användas.
Skapa en importfil med Microsoft Outlook
Om du har kontakter sparade i Microsoft Outlook exporterar du dem till en .CSV-fil och använder sedan den filen för att importera dem till skrivaren.
Skapa en .CSV-fil med Microsoft Outlook
 1. På Outlooks Arkiv-meny väljer du Importera och Exportera.
 2. I Import-/exportguiden väljer du Exportera till en fil och klickar på Nästa.
 3. Välj Kommaavgränsade värden (DOS) och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj mappen Kontakter och klicka på Nästa.
 5. Ange ett namn på filen med ett .CSV-tillägg. Klicka på Bläddra för att välja en plats på datorn där du vill spara filen. Klicka på Nästa.
 6. Klicka på Slutför för att avsluta guiden och exportera filen.
 7. Om du vill importera .CSV-filen till skrivaren följer du steg 4 och 5 under Importera en adressbok.

Exportera en adressbok

Adressboken eller användarinformationen som sparats i skrivaren kan exporteras till en .CSV-fil med formatet för en rubrikrad följt av en rad för varje användare eller post i adressboken.
Öppna exportfilen i ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel, eller i ett textprogram, t.ex. Anteckningar.
Exportera data
 1. Klicka på Exportera allt.
 2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill exportera. Om filen är krypterad anger du krypteringsnyckeln. Du kan välja bland följande:
  • Adressböcker
  • Faxkortnummer
  • Lista med användaråtkomstkoder
 3. Klicka på Exportera.
 4. Klicka på Spara fil.
 5. I dialogrutan som visas klickar du på Spara och väljer var du vill spara filen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...