hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise-skrivare, HP LaserJet Pro - Felsöka Google Cloud-utskrift

Detta dokument avser HP-skrivare som är Google Cloud Print-kompatibla. För en lista med Google Cloud Print-kompatibla skrivare går du till skrivare som har stöd för Google Cloud Print.
Google Cloud Print är en mobil utskriftslösning som är tillgänglig för Gmail-kontoanvändare som gör att du kan skriva ut via webben från var som helst, inklusive från din telefon eller surfplatta, till en skrivare. Med webbläsaren Chrome kan användare skriva ut från Android-, Chrome-, iOS-, OS X-, Windows- och Linux-enheter till en Google Cloud Print-kompatibel skrivare i samma lokala nätverk (lokal destination) eller till en skrivare som är ansluten till Google Cloud.
Om du inte kan hitta skrivaren under eller efter registrering av skrivaren till Google Cloud eller har problem med att skriva ut kan du använda det här dokumentet som vägledning. Följ stegen i ordningen de visas tills du kan skriva ut.
Steg ett: Kontrollera kompatibilitet
  obs!
Upplevelsen av Google Cloud Print varierar beroende på enhetstyp och operativsystem.
 1. Se till att du har en Google Cloud Print-kompatibel mobilenhet med ett operativsystem som stöds:
  • Android 4.3 och senare
  • Chrome OS (endast Chromebook)
  • iOS 7.0 och senare
  • OS X 10.7 och senare
  • Windows 8.1/8/7/Vista/XP
  • Linux
 2. Kontrollera att du har webbläsaren Chrome installerad eller se till att du har rätt Google Cloud Print-app eller tillägg från Google Play Store (smartphones och surfplattor). Anvisningar finns under Installera Google Cloud Print.
 3. Se till att du har en Google Cloud Print-kompatibel skrivare. För en lista över skrivare som stöds kan du gå till Skrivare som har stöd för Google Cloud Print.
Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
Steg två: Kontrollera anslutningarna
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att den inte har en aktiv felstatus. Om skrivaren är påslagen ska du stänga av den och sedan slå på den igen för att se om det löser problemet.
 2. Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad i ett nätverk. Gå till konfigurera IP-nätverksinställningar för HP Enterprise- eller HP LaserJet Pro-skrivare.
 3. Efter första konfigurationen och registrering av skrivaren ska du använda webbläsaren Chrome för att upptäcka enheten via en lokal nätverksanslutning.
    obs!
  Av konfigurationsskäl bör du använda en Chromebook, bärbar dator eller notebook för att registrera skrivaren för användning med en smartphone eller surfplatta.
 4. Kontrollera att det inte visas några felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel. Om det gör det ska du först lösa feltillståndet.
Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
Steg tre: Kontrollera att skrivaren har registrerats på Google Cloud
För att skriva ut via en Cloud-anslutning måste du först registrera skrivaren till Google Cloud.
  obs!
För att skriva ut till en näraliggande skrivare i samma nätverk som Android- och iOS-enhet behöver du inte att registrera skrivaren hos Google Cloud. För iOS (7,0 +) ska du använda AirPrint, och för Android 4.4 ska du gå till Google Play > Android-appar och hämta antingen HP Print Service Plug-in eller HP Mopria Print Service-tillägg och sedan aktivera tilläggsprogrammet. För Android 4.3 ska du ladda ned en annan mobil utskriftslösning t. ex. HP ePrint-appen.
 1. Kontrollera att skrivaren är online och att den är i tillståndet Redo.
 2. Av konfigurationsskäl bör du se till att Chromebook, bärbara datorn eller notebook-datorn är ansluten till samma lokala nätverk som skrivaren.
 3. Kontrollera att skrivaren har registrerats på Google Cloud Anvisningar finns under Installera Google Cloud Print.
Om problemet kvarstår eller om du inte kan registrera skrivaren går du vidare till nästa steg.
Steg fyra: Kontrollera proxyinställningarna
 1. Om skrivaren inte kan hittas kan du inte registrera skrivaren genom att aktivera proxyinställningarna för skrivare i den inbäddade webbservern (EWS).
  Anvisningar finns under Installera Google Cloud Print.
 2. Prova att skriva ut igen. För instruktioner går du till Använd Google Cloud Print.
Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
Steg fem: Uppdatera den inbyggda programvaran för skrivaren och routern
Om skrivaren, Google Cloud-skrivare eller skrivare med identifieraren inte visas när du har utfört stegen ovan ska du uppdatera den inbyggda programvaran för skrivaren och/eller routern.
 1. Se alltid till att skrivaren har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Läs följande dokument för antingen HP LaserJet Pro eller en HP Enterprise-skrivare för mer detaljerade anvisningar:
  Fortsätt till steg 2 om problemet kvarstår.
 2. Kontrollera att routern kan dirigera mDNS-paket och att den har den senaste versionen av den inbyggda programvaran från tillverkaren. Kontakta tillverkaren för mer information.
    obs!
  Google Cloud Print använder mDNS för att automatiskt upptäcka skrivaren när en smarttelefon eller surfplatta är ansluts till en kompatibel HP-skrivare i samma nätverk.
För information om hur du skriver ut går du till Använd Google Cloud Print.
Felsök på symptom
Skrivarens registrering misslyckades eller slutfördes inte
Se till att skrivaren är ansluten till internet. Om du registrerat skrivaren med webbläsaren Chrome eller EWS-metoden och inga sidor skrevs ut efter att du klickade på Skriv ut kravblad ska du kontrollera proxyinställningarna (se steg fyra ovan). Om problemet kvarstår ska du se avsnittet Spärrar brandväggsinställningarna skrivaren?.
Min HP-skrivare visas inte
Kontrollera att skrivaren och Chromebook eller datorn är på samma lokala nätverk. Följ steg 1 till steg 4 ovan i den ordning de anges. Om problemet kvarstår ska du se avsnittet Spärrar brandväggsinställningarna skrivaren?.
Min HP-skrivare visas, men jag kan inte välja den eller den fungerar inte med min Android-enhet
Kontrollera att Cloud Print Plug-insticksprogrammet är aktiverat i inställningarna.
 1. Öppna Inställningar, tryck på Flera nätverk och på Utskrift.
 2. Tryck på Google Cloud Print-alternativet som du vill använda och aktivera den.
Alternativet ”Skriv ut” visas inte i appen
Vissa appar stöder inte utskriftsfunktionen. Om Skriv ut inte visas som ett alternativ, betyder det att du inte kan skriva ut från den appen via en Google Cloud Print.
Jag är inte säker på om HP-skrivaren är kompatibel med Google Cloud Print
För en komplett lista över skrivare som är kompatibla med Google Cloud Print går du till skrivare som har stöd för Google Cloud Print.
Min HP-skrivare är inte kompatibel med Google Cloud Print
Om du har en HP-skrivare med trådlös anslutning kan du använda HP Print Service Plugin för KitKat-enheter som kör 4.4 + och Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 och HP Slate-surfplattor som kör Android 4.1–4.3.
Vissa äldre skrivare kan lägga till mobila utskriftsfunktioner genom att använda Google Cloud Print (1.0). För mer information finns under Installera en HP LaserJet-skrivare till Cloud Print med HP-molnet.
Prova en annan mobil utskriftslösning från HP för andra mobila enheter eller en skrivare. Mer information finns på www.hp.com/go/LaserJetmobileprinting.
Min skrivare är ansluten via en USB-kabel
Skrivaren måste vara konfigurerad att skriva ut i ett nätverk. Vissa skrivare kan lägga till mobil utskriftsfunktion med ett tillbehör, till exempel HP 1200w NFC/Wireless-tillbehör för utskrift från mobilenheter. Gå till HP 1200w NFC/Wireless-tillbehör för utskrift från mobilenheter – Skrivare som stöds för mer information.
Jag kan inte dela skrivaren eller knappen Dela fungerar inte
En Google Cloud-skrivare kan bara delas med e-postmeddelanden som är associerade med ett Gmail-konto eller en domän där Google är värd. E-postadresser som inte är associerade med ett Gmail-konto eller en domän där Google är värd fungerar inte. För att installera andra konton än Gmail-konton att använda med en Google Cloud-skrivare ska du kontakta systemadministratören för ditt företag eller din internetleverantör, för att konfigurera en domän där Google är värd.
Jag har inget Gmail-konto
Om jag inte har ett Gmail-konto, kan jag då använda Google Cloud Print? Om du inte vill ett Gmail-konto kan du använda en annan lösning som appen HP ePrint.
Jag har Google Cloud Print-kompatibel skrivare, men jag vet inte hur man skriver ut
Hämta antingen insticksprogrammet Google Cloud Print eller Cloud Print-insticksprogrammet för smarttelefoner och surfplattor (Android 4.4 och senare) eller HP Print Service-insticksprogrammet (Slate-enheter som kör Android 4.1–4.3) från Google Play Store. För mer information om hur du skriver ut går du till Använd Google Cloud Print.
Jag kan inte skriva ut på det lokala nätverket via Google Cloud Print
Chromebook-datorer, bärbara datorer och notebook-datorer kan skriva ut i ett lokalt nätverk med webbläsaren Chrome. Smartphone- och surfplatteanvändare med kompatibla operativsystem kan skriva ut i ett lokalt nätverk med en kompatibel app eller ett tillägg eller använda inbyggda utskriftsfunktioner som medföljer smartphonen eller surfplattan:
 • Android 4.1 – 4.3 HP Slate: ?
 • Android 4.3: HP ePrint-app
 • Android 4.4+: Insticksprogrammet HP Print Service
 • iOS 7.0 +: AirPrint
Jag har en Android-enhet som är äldre än Android 4.4
Google Cloud Print kan endast användas med Android version 4.4 eller senare och kan inte användas med tidigare versioner av Android förutom HP Slate-enheter som kör Android 4.1–4.3 och som kan använda HP Print Service-insticksprogrammet.
Skrivaren anges flera gånger
Beroende på hur många utskriftsappar eller tilläggsprogram du har installerat kan du se att skrivaren visas flera gånger med flera identifierare (nätverk), Google Cloud-skrivare (molnanslutning) eller HP Print Service-instanser i listan för samma fysiska skrivare i listan.
För många utskriftstjänster eller insticksprogram anges
Beroende på hur många utskriftsappar eller tilläggsprogram du har installerat kan du se den skrivaren i listan med identifierare (nätverk), Google Cloud-skrivare (molnanslutning) eller HP Print Service-instanser i listan för samma fysiska skrivare. Om flera instanser av anges kan du stänga av dem som inte används (valfritt).
 1. Öppna Inställningar, tryck på Flera nätverk och på Utskrift.
 2. Tryck på Google Cloud Print-alternativet som du vill använda och aktivera den.
 3. Alla andra insticksprogram som du inte tänker använda kan du stänga av genom att trycka på appen, insticksprogrammet eller utskriftstjänsten och inaktivera dem.
HP-skrivaren hittades inte efter att HP Print Service stängdes av
Kontrollera att skrivaren är Google Cloud Print-kompatibel genom att kontrollera listan över skrivare som har stöd för Google Cloud Print.
 • Om skrivarmodellen är Google Cloud Print-kompatibel ska du kontrollera om lösningen Cloud Print är på. Öppna Inställningar > Fler nätverk > Utskrift.
 • Om skrivaren inte är Google Cloud Print-kompatibel ska du slå på HP Print Service. Öppna Inställningar > Fler nätverk > Utskrift.
Hur kan jag konfigurera min HP-skrivare till att skriva ut trådlöst med Google Cloud Print?
Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad i ett trådlöst nätverk.
 • Aktivera Trådlös konfiguration för en HP LaserJet Pro-modell från kontrollpanelen.
 • Kontrollera att den trådlösa skrivarservern är ansluten och konfigurerad för en HP Enterprise-modell.
Detaljerade anvisningar finns i installationshandboken som medföljde skrivaren, skrivarservern eller det trådlösa tillbehöret.
Länken Lägg till skrivare i Google Cloud Prints meddelanden via e-postmeddelandet fungerar inte
En Google Cloud-skrivare kan bara delas med e-postmeddelanden som som är associerade med ett Gmail-konto eller en domän där Google är värd. E-postadresser som inte är associerade med ett Google-konto eller en domän där Google är värd fungerar inte. För att installera andra konton än Gmail-konton att använda med en Google Cloud-skrivare ska du kontakta systemadministratören för ditt företag eller din internetleverantör, för att konfigurera en domän där Google är värd.
Konstiga tecken eller utskriften misslyckas
Inaktivera PDF-utskrift i skrivarens inbäddade webbserver. Om det här alternativet inte är tillgängligt, är skrivaren inte registrerad.
 1. Öppna en webbläsare som Internet Explorer, ange IP-adress, tryck på Enter och klicka sedan på Fortsätt till denna webbplats....
 2. Klicka på fliken Nätverk.
 3. Välj Inställningar i den vänstra rutan (under Google Cloud Print) och markera sedan, under felsökningsavsnittet, kryssrutan Inaktivera PDF-utskrift och klicka sedan på Verkställ.
Spärrar brandväggsinställningarna skrivaren?
Om du fortfarande inte kan hitta skrivaren kanske brandväggsinställningarna stör. För att kringgå brandväggen utan att stänga av den ska du kontrollera brandväggsinställningarna:
 1. Öppna brandväggsprogrammet.
 2. Kontrollera att följande portar är aktiverade:
  • Bonjour
  • DNS
  • XMPP
  • HTTPS
  • HTTP
 3. Kontrollera att följande protokoll har ställts in för varje port:
  • Bonjour — Lokal och avlägsen (UDP)
  • DNS — Avlägsen (TCP eller UDP)
  • XMPP — Avlägsen (TCP)
  • HTTPS — Avlägsen (TCP)
  • HTTP — Lokal (TCP)
    obs!
  Lokal betyder att porten är konfigurerad på skrivaren och ansluten till det lokala nätverket. Avlägsen betyder att porten inte finns på skrivaren, utan snarare är konfigurerad för att ansluta ut till denna port (TCP), eller konfigurerad för att skicka UDP till denna port (unicast och/eller multicast).
Gå till support.google.com/cloudprint/support för mer information.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...