hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise-skrivare, HP LaserJet Pro - Använd Google Cloud Print

Detta dokument avser HP-skrivare som är Google Cloud Print-kompatibla. För en lista med Google Cloud Print-kompatibla skrivare, gå till Skrivare som stöder Google Cloud Print.
Google Cloud Print är en mobil utskriftslösning som är tillgänglig för användare av Gmail-konton och tillåter dig att skriva ut via webben från var som helst, inklusive från din telefon eller surfplatta, på valfri skrivare. Via Chrome-webbläsaren, kan användare göra utskrifter från enheter med Android, Chrome, iOS, OS X, Windows och Linux på en Google Cloud Print-kompatibel skrivare i samma lokala nätverk (Lokal destination) eller på en skrivare som är ansluten till Google Cloud.
Det här inkluderar en eller flera av följande användningsfall:
obs!
Detta är den enda utskriftslösningen tillgänglig för Chromebook-datorer.
 • Skriva ut från Chromebook-datorn
 • Skriv ut från en smarttelefon eller pekdator med en molnanslutningen
 • Skriva ut från en bärbar dator eller notebook-dator med en molnanslutning eller en lokal nätverksanslutning
 • Skriv ut från en smarttelefon eller pekdator på samma Google Cloud-skrivare som redan används med en Chromebook, bärbar dator eller notebook-dator
 • Skriva ut från en eller flera enheter på flera HP-skrivare med en enda mobil utskriftslösning via en molnanslutning
En molnanslutning tillåter också användarna att skriva ut till en eller flera av de följande skrivardestinationerna:
 • En skrivare i närheten utan att vara ansluten till ett lokalt nätverk.
 • En fjärransluten skrivare på en annan plats via en molnanslutning, eller
 • En när- eller fjärransluten skrivare i ett annat nätverk (annat delnät)

Innan du börjar

 • Kontrollera att du har ett Gmail-konto och lösenordet tillgängligt.
 • Kontrollera att du har en HP-skrivare som är kompatibel med Google Cloud Print och registrerad på webbplatsen Google Cloud Print.
  För installationsanvisningar, gå till Installation Google Cloud Print.
 • Kontrollera att du har ett operativsystem som stöds:
  • Android 4.3 och senare
  • Chrome OS (endast Chromebook)
  • iOS 7.0 och senare
  • OS X 10.7 och senare
  • Windows 8.1/8/7/Vista/XP
  • Linux
 • För Chromebook-datorer, bärbara datorer och notebook-datorer, kontrollera att du har Chrome-webbläsaren installerad
 • Försäkra dig om att skrivaren är ansluten till ett trådbundet eller trådlöst nätverk.

Skriva ut från en smartphone eller pekdator

Android- och iOS-användare kan skriva ut från Chrome efter att du har hämtat den rätta appen eller rätt tilläggsprogram utformat för operativsystemet.
obs!
Chrome- och Google-applikationer rekommenderas för att garantera bäst utskriftsprestanda när du använder Google Cloud Print. För att skriva ut från andra appar än Chrome-webbläsare, gå till Google Play > Android-appar för att söka efter och laddar ner alternativ. För en lista över appar som stöds, gå till Appar som fungerar med Google Cloud Print.

Android 4.3

obs!
För att skriva ut på en näraliggande skrivare i samma nätverk som Android 4.3-enheten, använd en annan mobil utskriftslösning som t.ex HP ePrint-appen.
För att skriva ut från de flesta Android 4.3-enheter via en molnanslutning, följ dessa steg:
 1. Ladda ner Cloud Print App.
 2. Öppna det dokument som du vill skriva ut.
 3. Referera till skrivaridentifieraren som är angiven på bekräftelsesidan som skrevs ut när du registrerade skrivaren.
 4. Välj ikonen skicka-till (), och välj sedan Cloud Print-skrivaren eller välj skrivaren med identifieraren, exempelvis (00A123).
  obs!
  Om det finns många skrivare tillgängliga i nätverket, kan du ändra namnet på skrivaren för att göra det enklare att identifiera den. För att ändra skrivarens namn, gå till Hantera en Cloud Print-skrivare.

Android 4.4 och senare

obs!
För att skriva på en näraliggande skrivare i samma nätverk som Android-enheten (4.4+), använd HP Print Service Plug-in eller HP Mopria Print Service plug-in.
För att skriva ut från Android-enheter (4.4+) via en molnanslutning, följ dessa steg:
 1. Ladda ner Cloud Print Plug-In.
 2. Kontrollera att Cloud Print Plug-In är påslagen.
  1. Öppna Inställningar ().
  2. Tryck på Utskrift.
  3. Hitta Cloud Print Plug-In, och tryck sedan på , om den inte redan är valt.
 3. Öppna det dokument som du vill skriva ut.
 4. Referera till skrivaridentifieraren som är angiven på bekräftelsesidan som skrevs ut när du registrerade skrivaren.
 5. Välj Skriv ut, och välj sedan Cloud Print eller välj skrivaren med identifieraren, exempelvis (00A123).

iOS 7.0 och senare

obs!
För att skriva ut på en näraliggande skrivare i samma nätverk som en iOS-enhet (7.0+), använd AirPrint.
För att skriva ut via molnanslutningen från enheter med iOS 7.0+ , följ dessa steg:
 1. Laddar ner Chrome-appen.
 2. Öppna Chrome-webbläsaren genom att trycka på Chrome-appen.
 3. Öppna det dokument du vill skriva ut från Gmail, Google Docs eller Google Drive.
 4. Referera till skrivaridentifieraren som är angiven på bekräftelsesidan som skrevs ut när du registrerade skrivaren.
 5. Välj ikonen information (i) och välj sedan Cloud Print eller välj skrivaren med identifieraren, exempelvis (00A123).
  obs!
  Om det finns många skrivare tillgängliga i nätverket, kan du ändra namnet på skrivaren för att göra det enklare att identifiera den. För att ändra skrivarens namn, gå till Hantera en Google Cloud Print-skrivare.
För information om hur du hanterar, tar bort eller registrerar om skrivaren, gå till Hantera en Google Cloud Print-skrivare.

Skriva ut från en Chromebook, bärbar dator eller notebook-dator

För att skriva ut från en Chromebook, bärbar dator eller notebook-dator på en näraliggande HP-skrivare i det lokala nätverket, använd Chrome-webbläsaren.
obs!
För att skriva ut från en Microsoft-applikation, till exempel Word, gå till Google Cloud Print hantera- sidan, logga in, klicka på Skriv ut, välj Ladda upp fil att skriva ut, klicka på Välj en fil från datorn,
välj den fil du vill skriva ut, klicka på Öppna, välj skrivaren och klicka sedan på Skriv ut.
För att skriva ut från andra applikationer än Chrome-webbläsaren, gå till Chrome Web Store för att söka efter och laddar ner alternativ. För en lista med applikationer som stöds, gå till Appar som fungerar med Google Cloud Print.
 1. Logga in till ditt Gmail-konto för att öppna Google webbplats. Under Nya enheter, klicka på Logga in och följ anvisningarna på skärmen.
 2. Öppna Chrome-webbläsaren ().
 3. Klicka på ikonen och välj Skriv ut....
 4. Referera till skrivaridentifieraren, exempelvis (00A123), som är angiven på bekräftelsesidan som skrevs ut när du registrerade skrivaren.
 5. Beroende på din anslutningstyp och skrivarens plats, följ ett av dessa steg:
  obs!
  Om du inte redan har valt skrivaren, är alternativet Skriv ut inte tillgängligt och alternativet Spara visas. Klicka på Ändra...under Destinationer, och sedan under Lokala Destinationer (eller under Google Cloud Print), klicka på skrivaren. Upprepa denna procedur för att återgå till alternativet Spara .
  • För att skriva ut filen på en lokal skrivare i närheten, välj skrivaren under Lokal Destination.
  • För att skriva ut filen på en skrivare i ett annat nätverk, på en annan plats, eller på en näraliggande skrivare som inte är ansluten till det lokala nätverket, välj skrivaren under Google Cloud Print.
 6. Om så önskas, ändra pappersstorlek, layout, marginaler eller andra utskriftsalternativ och välj sedan Skriv ut.
  obs!
  Beroende på skrivarmodellen och den valda destinationen, kan dessa alternativ variera.
obs!
Om det finns många skrivare tillgängliga i nätverket, kan du ändra namnet på skrivaren för att göra det enklare att identifiera den. För att ändra skrivarens namn, gå till Hantera en Cloud Print-skrivare.
För installationsanvisningar, gå till Installation Google Cloud Print. För information om hur du hanterar eller ta bort skrivaren, gå till Hantera en Google Cloud Print-skrivare.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...