hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Anslutningsfel i USB-skanner (Mac)

Detta dokument gäller för HP-flerfunktionsskrivare som är anslutna till en Mac-dator med en USB-kabel.
När du försöker skanna, hittas inte datorn eller skannern. Ett av följande kommunikations- eller anslutningsfel för skanning visas och skanningen misslyckas.
 • Inga skanningsalternativ
 • Ett fel inträffade vid kommunikationen med skannern
 • Datorn hittades inte
 • Det gick inte att kommunicera med skannern
 • Ingen dator upptäcktes
 • Det gick inte att initiera skannern
 • Skannern hittades inte
 • HP:s bildenhet hittades inte
Steg 1: Starta om datorn och skrivaren
Om du startar om datorn och skrivaren kan det återställa skannerns anslutning och skanningsalternativen.
 1. Stäng av skrivaren.
 2. Kontrollera att skrivaren är ansluten direkt till ett vägguttag och inte via ett överspänningsskydd eller en förgreningsdosa.
 3. Stäng alla program som körs på datorn och stäng sedan av datorn.
 4. Starta datorn.
 5. Starta skrivaren.
 6. Försök att skanna.
Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 2: Kontrollera USB-anslutningen
Anslut på nytt USB-kabeln till en annan port direkt på datorn. Om problemet kvarstår ska du koppla bort alla andra enheter från alla USB-portar på datorn och sedan använda en annan USB-kabel för att ansluta skrivaren.
 • Återanslut USB-kabeln: Koppla från USB-kabeln, från både skrivaren och Mac-datorn och anslut den igen.
 • Anslut till en annan USB-port: Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn. Om du ansluter till en USB 3.0-port i datorn försöker du ansluta till en USB 2.0-port.
    obs!
  Kontrollera att du ansluter USB-kabeln till USB-uttag.
  Figur : Ansluta USB-kabeln till USB-uttag
  Ansluta USB-kabeln till USB-uttag
 • Koppla från en USB-hubb eller dockningsstation: Om du använder en skrivare via en USB-hubb eller dockningsstation, försök ansluta kabeln direkt till datorn.
 • Prova en annan USB-kabel: Använd en annan USB-kabel. HP stöder USB-kablar som är kortare än 3 meter.
 • Koppla bort andra USB-enheter: Om du har flera USB-anslutna enheter kanske datorn inte har tillräckligt med ström i USB-portarna för att identifiera alla. Koppla bort andra USB-enheter som inte används.
  Om problemet försvinner när du har tagit bort andra enheter, rekommenderar HP att du installerar ett strömförsörjt nav för att kunna ansluta flera USB-enheter.
Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 3: Ta bort och lägg sedan till skrivaren till Mac-datorn på nytt
Ta bort skrivaren från utskriftskön och lägg sedan till den för att rensa alla möjliga feltillstånd med konfigurationen av skrivaren.
 1. Sök i Mac efter Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut och faxa, Skriv ut och skanna eller Skrivare och skannrar i listan över resultat.
  Figur : Exempel på fönstret Skrivare och skannrar
  Exempel på fönstret Skrivare och skannrar
 2. Kontrollera om namnet på skrivaren visas i listan Skrivare. Utför ett av de följande stegen, beroende på om skrivaren listas eller inte.
  • Om din skrivare listas, ta bort och lägga till skrivaren för att bekräfta kommunikationen och att korrekt drivrutin används. Klicka på namnet på din skrivare, klicka på minustecknet och ta sedan bort skrivaren. När skrivaren tas bort, klicka på plustecknet , klicka på Lägg till skrivare eller skanner, klicka på namnet på din skrivare och fortsätt sedan med de kvarstående stegen.
  • Om din skrivare inte finns med på listan, klicka på plustecknet , klicka på Lägg till Skrivare eller skanner, klicka på namnet på din skrivare och fortsätt sedan med de kvarstående stegen.
 3. Klicka på rutan Använd eller Använda skrivare, och välj sedan namnet på din skrivare i popupmenyn.
    obs!
  Se till att välja namnet på din skrivare och inte AirPrint. Om du väljer AirPrint eller ett Allmänt drivrutinsalternativ från menyn Använd kan det resultera i begränsade funktioner.
  Figur : Välj skrivarens namn i menyn Använd
  Bild: Välj skrivarens namn i menyn Använd
 4. Klicka på Lägg till för att lägga till skrivaren i kön.
 5. Stäng dialogrutan Systeminställningar.
 6. Försök att skanna.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
Steg 4: Avinstallera skrivarens drivrutin och programvara
Lösa skanningsproblem genom att avinstallera skrivarens programvara innan du installerar om den senaste drivrutinen.
 1. Koppla bort skrivarens USB-kabel från Mac-datorn.
 2. På skrivbordet, dubbelklicka på Macintosh HD, klicka Program och sedan på mappen Hewlett-Packard eller HP.
 3. Dubbelklicka på HP:s avinstallerare och följ sedan anvisningarna på skärmen dör att ta bort HP-programvaran från datorn.
  När du har slutfört avinstallationen, klicka på ikonen för Papperskorgen i Dock och klicka sedan på knappen Töm.
    obs!
  Om HP:s avinstallationsprogram inte finns i programlistan fortsätter du till nästa steg.
 4. I Macintosh HD dubbelklickar du på mappen Bibliotek och dubbelklickar sedan på mappen Skrivare.
 5. Högerklicka (eller Ctrl+klick) på HP-mappen, och välj sedan Flytta till papperskorgen.
 6. Dubbelklicka på mappen PPD:er och sedan på mappen Innehåll och sedan på mappen Resurser.
 7. Högerklicka (eller Ctrl+klick) på din skrivare i listan, och välj sedan Flytta till papperskorgen.
 8. Klicka på ikonen för Papperskorgen i Dock och sedan på knappen Töm.
 9. Klicka på Apple-menyn och klicka sedan på Systeminställningar.
 10. Klicka på Skrivare och fax, Skrivare och skanner eller Skrivare och skannrar, beroende på vilket operativsystem du har.
 11. I listan Skrivare klickar du på din HP-skrivare och sedan på minustecknet för att radera skrivaren.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 5: Ominstallera den senaste drivrutinen och programvaran
Installera de senaste skrivar- och skannerdrivrutinerna för att lösa skannerproblem. Beroende på skrivaren och operativsystemet som du har på din Mac kanske skanning inte längre fungerar från skrivarens kontrollpanel.
  obs!
Om en fullständig drivrutin eller HP Easy Start inte visas på sidan Nedladdning av programvara och drivrutiner, gå till Installera en Mac-skrivardrivrutin med Apple Software Update. Se sedan andra skanningsalternativ i det här dokumentet för att utföra skanningar från datorn.
 1. Starta skrivaren.
 2. Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kopplar du bort kabeln från skrivaren.
 3. Om du så uppmanas väljer du en metod för att identifiera din skrivarmodell och följer sedan anvisningarna på skärmen för att gå till sidan för hämtning.
 4. Klicka på Hämta bredvid HP Easy Start eller bredvid den fullständiga drivrutinen, beroende på det alternativ som visas.
 5. Öppna mappen Hämtade filer, öppna sedan HP Easy Start eller filen .dmg för den fullständiga drivrutinen för att starta installationen.
 6. Följ anvisningarna som visas på skärmen för att konfigurera skrivarens anslutning och installera programmet.
 7. Om du uppmanas att lägga till skrivaren i utskriftskön, klicka på namnet på skrivaren, klicka på menyn Använd eller Skriva ut med, välj namnet på din skrivare i popup-menyn och klicka sedan på Lägg till.
  Figur : Välj skrivarens namn i menyn Använd på skärmen Lägg till
  Välj skrivarens namn i menyn Använd på skärmen Lägg till
 8. Återgå till HP installationsprogram för att slutföra installationen.
Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 6: Prova andra skanningslösningar
Beroende på skrivaren och den installerade drivrutinen kanske skanningsknappen på skrivarens kontrollpanel inte fungerar. Det innebär inte att det inte går att skanna med skrivaren. Använd i stället något av följande alternativ för att skanna från datorn.
Steg 7: Återställ utskriftssystemet
Återställa utskriftssystemet kan lösa anslutningsproblem för skanner.
  varning!
Återställning av utskriftssystemet tar bort alla skrivare i kön. Detta gäller både HP- och icke-HP-skrivare.
 1. Högerklicka i ett tomt utrymme i listan Skrivare och klicka sedan på Återställ utskriftssystem….
  Figur : Återställer utskriftssystemet
   Återställer utskriftssystemet
 2. Klicka på Återställ i bekräftelsefönstret.
 3. Ange Administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.
 4. Vänta på att utskriftssystemet återställs. När du är klar bör inga skrivare visas i listan.
 5. Försök att installera HP-drivrutinen och programvaran igen och lägg sedan till skrivaren till Mac-datorn.
 6. Försök att skanna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...