hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602, M603 - 13.89 Klamrar som fastnat

13.89 Klamrar som fastnat

Så här tar du bort klamrar som fastnat. När det uppstår trassel visar kontrollpanelen kanske ett meddelande och en animation som hjälper dig att åtgärda problemet.
  • 13.89.XX – Klamrar som fastnat
Enheten för häftning måste laddas upp när du tagit bort en klammer som har fastnat. De första utskrifterna kanske inte häftas. Om en utskrift har skickats och häftenheten har fastnat eller har slut på klamrar fortsätter utskriften så länge som vägen till facket för häftning inte har blockerats.
  1. På enhetens högra sida vrider du enheten för häftning/stapling mot produktens framsida tills enheten klickar i öppen position. Ta bort den blå häftkassetten genom att dra den utåt.
    Figur : Ta ut häftkassetten
  2. Vrid det gröna locket på häftkassetten uppåt och ta bort klammern som har fastnat.
    Figur : Ta bort häftklamrar som fastnat
  3. Sätt in den nya häftkassetten i enheten för häftning och rotera den mot produktens baksida tills enheten klickar på plats.
    Figur : Sätta tillbaka häftkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...