hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problem med pappersmatningen

I följande avsnitt beskrivs hur du löser vanliga problem med pappersmatningen.
Papperstrassel, skeva bilder, felaktig matning eller matning av flera ark samtidigt
 • Om du skannar fuktiga eller våta sidor kan papperet fastna. Se till att de sidor du matar in är helt torra (tonern ska vara torr, det får inte finnas något vått på sidorna som lim eller korrigeringsvätska).
 • Kontrollera att valsarna sitter på plats och att luckan till valsarna och dokumentmataren är stängda.
 • Om det ser ut som att arken matas in snett i skannerns pappersbana ska du kontrollera att de skannade bilderna inte är skeva i programmet.
 • Dokumenten kanske inte är korrekt placerade. Lägg dokumenten rakt och justera pappersledarna så att bunten centreras.
 • Pappersledarna måste snudda vid bägge kanterna av bunten om de ska fungera. Se till att pappersbunten ligger rakt och att pappersledarna ligger mot buntens sidor.
 • In- eller utmatningsfacket kanske innehåller fler än det tillåtna antalet sidor. Lägg i färre sidor i inmatningsfacket och ta bort några sidor från utmatningsfacket.
 • Rengör skannerns pappersbana så undviker du i större utsträckning matningsproblem. Om matningsproblemen kvarstår, rengör valsarna. Om matningsproblemen kvarstår, byt ut valsarna.
Papperet matas inte från skannern
Lägg tillbaka sidorna i inmatningsfacket och se till att de har kontakt med valsarna.
Luckan på dokumentmataren är kanske inte ordentligt låst. Öppna luckan och stäng den sedan. Tryck hårt på båda sidor så att den blir ordentligt stängd.
Det kan vara problem med själva skannern. Testa skannern så här:
 1. Kontrollera att nätaggregatet är ordentligt anslutet mellan skannern och ett fungerande eluttag eller överspänningsskydd. Kontrollera att strömlampan på kontrollpanelen lyser, vilket visar att strömförsörjningen fungerar.
 2. Om nätaggregatet är kopplat till ett överspänningsskydd ska du se till att överspänningsskyddet är kopplat till ett eluttag och att det är på.
 3. Stäng av skannern med strömbrytaren , koppla bort nätaggregatet från skannern och stäng sedan av den dator som skannern är ansluten till. Vänta i 30 sekunder, anslut nätaggregatet till skannern igen, starta skannern med strömbrytaren och starta sedan datorn.
 4. Försök skanna igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...