hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Papperstrassel

I följande avsnitt beskrivs hur du åtgärdar papperstrassel.
obs!
Om du skannar fuktiga eller våta ark kan papperet fastna. Se till att de ark du matar in är helt torra (färgpulvret och pappret ska vara torrt och fritt från lim eller korrigeringsvätska).

Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren

Du åtgärdar papperstrassel genom att utföra följande steg:
 1. Ta bort eventuella ark från dokumentinmatningsfacket.
 2. Öppna dokumentmatarluckan genom att dra den framåt.
  Modellerna 2000 s1 och 3000 s3
  Modellerna 5000 s4 och 7000 s3
 3. Ta ut originalen eller det som kan ha fastnat i pappersbanan.
 4. Ta bort allt synligt material (t.ex. papper, häftklammer eller gem) från pappersbanan.
 5. Inspektera de fyra valsarna i den främre delen och de fem valsarna i den bakre delen av luckan till dokumentmataren och ta bort eventuellt synligt skräp.
 6. Tryck hårt på båda sidor av dokumentmatarluckan samtidigt för att stänga luckan.
 7. Lägg tillbaka alla original i dokumentinmatningsfacket och skanna på nytt.

Ett original som placerats i skannern fastnar hela tiden

 • Originalet uppfyller kanske inte riktlinjerna för godtagbara original.
 • Någonting kanske är fäst på originalet, t.ex. häftklamrar eller självhäftande notislappar. Ta bort allt vidhäftat material.
 • Kontrollera att pappersledarna vidrör originalets kanter.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...