hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 6950-skrivare - Kontrollpanelen Kontrollpanelens funktioner

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956 och HP OfficeJet 6958 All-in-One-skrivare.
Kontrollpanelen innehåller knappar, ikoner och en pekskärm för att välja skrivarfunktioner.

Knappar och lampor på kontrollpanelen

Från teckenfönstret på kontrollpanelen får du åtkomst till Start-knappen, kontrollerar trådlösa anslutningsproblem och öppnar hjälpmenyer.
Figur : Knappar, ikoner och lampor på kontrollpanelen
Knappar, ikoner och lampor på kontrollpanelen
1. Start-knapp: Tar dig tillbaka från Kontrollpanelen till startskärmen.
2. Pekskärmvisning: Tryck på skärmen för att välja menyalternativ, eller svep med fingret över skärmen för att bläddra genom menyalternativen.
3. Statuslampa för trådlös funktion: Indikerar statusen för trådlösa anslutningen. En fast blå lampa indikerar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut trådlöst. Om den trådlösa funktionen är avstängd, lampan för trådlöst är släckt och skärmen Trådlösa Sammanfattning visar Trådlösa av.
4. Knappen Hjälp: Öppna hjälpmenyn för den aktuella åtgärden.
5. Knappen Bakåt: Går tillbaka till föregående skärm.

Kontrollpanel-menyn

Tryck på kontrollpanelens fönster för att välja alternativ för att skriva ut, faxa, kopiera och skanna från huvudmenyn. Svep fingret över skärmen för att bläddra igenom ikonerna.
Figur : Kontrollpanelens menyer (skärm 1)
Kontrollpanelen visar menyer (sida 1)
Figur : Kontrollpanelens menyer (skärm 2)
Kontrollpanelen visar menyer (sida 2)
1. Kopiera: Öppnar menyn Kopiera för att kopiera ett dokument eller foto.
2. Skanna: Öppnar menyn Skanna för att skanna till en dator eller ändra skanningsinställningarna.
3. Fax: Öppnar menyn Fax för att konfigurera faxen, skicka ett fax eller skriva ut mottagna fax.
4. Ikonen HP ePrint: Öppnar menyn Sammanfattning av webbtjänster för att kontrollera statusinformation om ePrint, ändra ePrint-inställningar eller skriva ut en informationssida för webbtjänsterna.
5. Ikonen Wi-Fi Direct: Öppnar menyn Wi-Fi Direct för att slå på eller av HP-Wi-Fi utskrift och visa namnet och lösenordet för Wi-Fi utskrift.
6. Ikonen Trådlöst: Ikonen Trådlöst öppnar menyn Trådlös sammanfattning där du kan kontrollera den trådlösa statusen och ändra inställningar för trådlöst nätverk. Du kan skriva ut en testrapport för trådlöst för att hjälpa dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen.
7. Ikonen Bläck: Visar beräknade bläcknivåer för varje bläckpatron.
8. Ikonen Faxstatus: Öppnar information om status för funktionen automatiskt svar, faxloggar och faxens volym.
9. Inställningar: Visar inställningsskärmen för att ändra inställningar, nätverk, Wi-Fi Direct, faxinstallation, underhållsinställningar och utskriftsrapporter.
10. Hjälp: Öppnar menyn Hjälp där du hittar tips och instruktionsvideor.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...