hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7740-skrivare - Åtgärda problem med dålig utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One-skrivaren.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
Låga bläcknivåer ska i allmänhet inte påverka utskriftskvaliteten. Skrivaren slutar arbeta och visar ett meddelande när bläcknivåerna är för låga. Däremot kan skrivaren fortfarande skriva ut en begränsad mängd utskrifter i “reservläge” på låga bläcknivåer. I reservläge ser svart kanske inte så mörkt ut som det ska och utskrifter kanske skrivs ut i gråskala (nyanser av grått utan färg). Byt tomma eller nästan tomma bläckpatroner om reservlägets utskriftskvalitet är oacceptabelt.
obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.

Steg 1: Använd äkta HP-bläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.

Steg 2: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet

Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för utskrift av allmänna textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller foton, ska HP Advanced-fotopapper, som ger bäst resultat, användas.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta på en sval och torr plats. Lägg i 10-20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriftsjobbet.
obs!
Utskriftsinställningarna varierar beroende på operativsystemet och program.

Steg 4: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna

Kontrollera de beräknade bläcknivåerna. Om en bläckpatron är tom, kan skrivaren skriva ut under en tid i gråskala eller sammansatt svart, beroende på vilken bläckpatron som är tom. Om en färgpatron är tom, skriver den ut i gråskala med svart bläck. Om den svarta bläckpatronen är tom, skriver den ut i sammansatt svart med färgbläck. Sammansatt svart kanske inte är så mörk som vanliga utskrifter.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän du ombeds att göra det.
På skrivarens kontrollpanel sveper du nedåt från toppen av skärmen för att öppna infopanelen och trycker sedan på ikonen bläcknivå .
Beräknade bläcknivåer visas på kontrollpanelen. Mängden färg so m visas i en kolumn representerar hur mycket bläck det finns kvar i bläckpatronen i den färgen.
Bild: Exempel på visning av bläcknivå.

Steg 5: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner

Ersätt sådana bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen. Hoppa över detta steg om alla bläckpatroner visar fulla bläcknivåer.
obs!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Starta skrivaren.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 4. Du lossnar den bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra bläckpatronen mot dig för att ta bort den.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 5. Ta ut ersättningsbläckpatronen ur förpackningen.
 6. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan fram den försiktigt tills den snäpps fast.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen för att installera bläckpatronerna. Det kan leda till att skrivhuvudet eller bläckpatronerna hamnar fel, någonting som kan skada utskriftsmekanismen och orsaka utskriftsproblem.
  Figur : Sätt in bläckpatronen i den tomma hållaren
  Bild: Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
 7. Upprepa dessa steg för att installera nya patroner.
 8. Kontrollera att ingen bläckpatron sticker ut längre än de andra. Om en bläckpatron sticker ut, tryck in den tills den snäpps fast.
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 6: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet och utvärdera resultaten.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel, svep ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på ikonen Installation .
 3. Dra uppåt på skärmen, tryck på Rapporter och tryck sedan på Skriv ut kvalitetsrapport.
  En diagnostiksida för utskriftskvalitet skrivs ut.
  Figur : Exempel på en diagnostiksida för utskriftskvalitet
  Bild: Exempel på en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Steg 7: Kontrollera Testmönster 1

Utvärdera Testmönster 1 för att förvissa dig om att linjerna är raka och hela.
Figur : Testmönster 1
Bild: Testmönster 1.

Steg 8: Rikta in skrivhuvudet

Justering av skrivarhuvudet kan lösa fel med testmönster 1.
 1. På skrivarens kontrollpanel, svep ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på ikonen Installation .
 2. Dra med fingret på skärmen och tryck sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Tryck på Rikta in skrivhuvudet och sedan på Fortsätt.
  En inriktningssida skrivs ut.
  Figur : Exempel på justeringssida
  Bild: Exempel på justeringssida

Steg 9: Skriv ut en annan diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka linjerna i testmönstret 1 igen.
 • Om linjerna i testmönster 1 är raka och anslutna, fortsätt till nästa steg för att undersöka färgblocken.
 • Om linjerna i testmönster 1 inte är raka och anslutna, går du vidare till steget för att beställa ett ersättningsskrivhuvud.

Steg 10: Undersök färgblocken och kontrollera efter felaktigheter

Undersök färgblocken i fönstret diagnostiksida för utskriftskvalitet för att se till att de färgade blocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas.
Figur : Färgblock med vita linjer i ett färgfält
Bild: Testmönster 2 med vita linjer i ett färgfält.
Figur : Färgblock med ett saknat färgblock
Bild: Testmönster 2 med ett saknat färgblock.
 • Om färgblocken inte innehåller vita linjer och inte är blekta eller saknas, behöver du inte fortsätta med stegen i det här dokumentet.
 • Om något av färgblocken innehåller några vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätt med nästa steg.

Steg 11: Rengör skrivhuvudet

Om skrivhuvudet är igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa utskriftskvaliteten. Använd det automatiserade verktyget från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Undvik problem som kräver rengöring av skrivhuvudet eller som kan skada bläcksystemet, alltid byta bläckpatronerna så snart som möjligt och Stäng alltid av skrivaren med strömknappen.
 1. På skrivarens kontrollpanel, sveper du ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och trycker sedan på ikonen Installation.
 2. Dra med fingret på skärmen och tryck sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Tryck på Rengör skrivhuvudet och sedan på Fortsätt.
  Testsidan skrivs ut.
  Exempel på testsida för skrivhuvudsrengöring
 4. Undersök testsidan.
  • Om utskriftskvaliteten är oacceptabel trycker du på Rengör igen för att fortsätta med nästa rengöringsnivå. Upprepa dessa steg för det tredje rengöringssteget, om det behövs.
   obs!
   Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Vänta i så fall 30 minuter innan du utför alla tre nivåerna av rengöring igen.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel trycker du på Klar.

Steg 12: Skriv ut en annan diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka de färgblocken i testmönster 2 igen.
 • Om det inte finns några defekter i Testmönster 2 behöver du inte fortsätta med stegen i detta dokument.
 • Om det fortfarande finns felaktigheter i testmönster 2 efter ytterligare en rengöring av skrivhuvudet, kan du försöka rengöra skrivhuvudet en tredje gång eller fortsätta med nästa steg.

Steg 13: Beställ en ersättningsskrivhuvud

Om de föregående stegen inte löser problemet byter du skrivhuvud.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till HP Parts Store (på engelska) och välj ditt land/din region och språkkombination, om du blir ombedd att göra det.
 2. I rutan Sök efter din del skriver du M0H91A och trycker på Retur.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
När du har ett ersättningsskrivhuvud går du till Byta skrivhuvud ..
Om problemet inte löstes genom att byta skrivhuvud, fortsätter du med nästa steg.

Steg 14: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...