hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 6900-skrivare - Åtgärda problem med dålig utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 och 6978 All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
  obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.
Steg 2: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften
Om det finns bläckfläckar på baksidan av din utskrift, kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
Steg 3: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet
Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ dessa anvisningar för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. Vanligen är den blanka sidan utskriftssidan och ibland har icke-utskriftssidan papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
  Figur : Använd inte skrynkligt papper
  Bild: Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   Figur : Vanligt papper med ColorLok-teknik rekommenderas för textutskrift
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10 - 20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det visar om problemet har samband med pappret.
Fyll på rätt papper i inmatningsfacket och försök skriva ut igen. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
Steg 4: Kontrollera utskriftsinställningarna
Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Välj ditt operativsystem och kontrollera sedan utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.
Steg 5: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna
Kontrollera bläcknivåerna för att avgöra hur snart du behöver byta en bläckpatron.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Steg 6: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Ersätt sådana bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen. Hoppa över detta steg om alla bläckpatroner visar fulla bläcknivåer.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttar sig in i bläckpatronens åtkomstområde.
    obs!
  Om skannerlocket är öppet, öppnas inte bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta några sekunder tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Tryck inåt på fliken på den gamla bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Tryck bläckpatronen inåt och dra den sedan uppåt för att ta bort den
 4. Ta ut en ny bläckpatron ur förpackningen och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida sönder en aning. Det här är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Figur : Dra den orangefärgade fliken på omslaget rakt bakåt
  Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och vrid sedan det orangefärgade skyddslocket moturs, så att det snäpper loss från bläckpatronen.
  Figur : Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
  Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
 6. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen.
    varning!
  Var noga med att inte böja ut fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
   Figur : Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen
   Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen
  1. Böj fliken bort från bläckpatronen
  2. Böj inte fliken mer än ca 1,27 cm
 7. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 8. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
  Figur : Installera bläckpatronen
  Sätt tillbaka bläckpatronerna
 9. Upprepa dessa steg för att installera nya bläckpatroner.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänga luckan till bläckpatronen
  Stänga luckan till bläckpatronen
Om byte av tomma eller nästa tomma bläckpatroner löste problemet, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 7: Säkerställ att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade
Kontrollera ventilerna ovanpå bläckpatronerna. Om de är smetiga eller igensatta är det möjligt att bläckpatronerna inte fungerar korrekt, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.
  obs!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Tryck bläckpatronen inåt och dra den sedan uppåt för att ta bort den
 5. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen på bläckpatronens ovansida.
  Figur : Undersök ventilationsområdet på bläckpatronen
  Bild: Undersök ventilationsområdet på ovansidan av bläckpatronen
 6. Om den orangefärgade fliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
  Figur : Ta bort den orangefärgade fliken
  Bild: Ta bort den orangefärgade fliken
 7. Om ventilationen är igensatt, använd en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationen.
   Figur : Att rengöra den igentäppta ventilen med en nål
  1. Igensatt ventil
  2. Ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationen med en rak nål
  3. Ren ventil
 8. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 9. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
  Figur : Installera bläckpatronen
  Sätt tillbaka bläckpatronerna
 10. Inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner genom att upprepa denna procedur.
 11. Säkerställ att varje bläckpatron är ordentligt installerad på sin plats. För fingret längs bläckpatronernas ovansida för att se om någon patron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills bläckpatronen snäpper fast.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänga luckan till bläckpatronen
  Stänga luckan till bläckpatronen
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
Steg 8: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet
Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet och utvärdera resultaten.
Steg 9: Kontrollera Testmönster 1
Utvärdera testmönster 1 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet för att förvissa dig om att linjerna är raka och sammanhängande.
Figur : Testmönster 1
Bild: Testmönster 1
Steg 10: Rikta in skrivhuvudet
Justering av skrivarhuvudet kan lösa fel med testmönster 1.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 11: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet
Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka linjerna i testmönstret 1 igen.
Steg 12: Kontrollera Testmönster 2
Undersök färgblocken i Testmönster 2 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
Figur : Testmönster 2 med vita linjer i ett färgfält
Bild: Testmönster 2 med vita linjer i ett färgfält.
Figur : Testmönster 2 med ett saknat färgblock
Bild: Testmönster 2 med ett saknat färgblock.
 • Om färgblocken i testmönster 2 inte innehåller vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till nästa steg för att undersöka testmönster 3.
 • Om något av de färgade blocken i Testmönster 2 innehåller vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätter du med nästa steg för att rengöra skrivhuvudet.
Steg 13: Rengör skrivhuvudet
Om skrivhuvudet är igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa utskriftskvaliteten. Använd ett automatiserat verktyg från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet. För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 14: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet
Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka de färgblocken i testmönster 2 igen.
 • Om det inte finns några felaktigheter i Testmönster 2, fortsätt till nästa steg.
 • Om det finns felaktigheter i testmönster 2, försök att rengöra skrivhuvudet igen.
 • Om det fortfarande finns felaktigheter i Testmönster 2 efter ytterligare en rengöring av skrivhuvudet, kan du försöka rengöra skrivhuvudet en tredje gång eller gå till steg för att serva skrivaren.
Steg 15: Kontrollera Testmönster 3
Undersök de gröna kolumnerna i testmönster 3 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
Figur : Testmönster 3 med vita luckor i staplarna
Testmönster 3 med vita luckor i staplarna.
 • Om det inte finns några defekter i Testmönster 3 behöver du inte fortsätta med stegen i detta dokument.
 • Om staplarna i Testmönster 3 visar mörka linjer eller vita luckor där pilarna pekar fortsätter du till nästa steg.
Steg 16: Rikta in skrivhuvudet
Justering av skrivarhuvudet kan lösa fel med testmönster 3.
Gå vidare till nästa steg.
Steg 17: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet
Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka de färgblocken i testmönster 3 igen.
 • Om det inte finns några defekter i Testmönster 3 behöver du inte fortsätta med stegen i detta dokument.
 • Om staplarna i Testmönster 3 fortfarande visar mörka linjer eller vita luckor där pilarna pekar fortsätter du till nästa steg.
Steg 18: Lämna in skrivaren på service
Om du har följt alla stegen i det här dokumentet och skrivaren förtfarande avger utskrifter med problem med utskriftskvaliteten, utför service på skrivaren.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...