hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 6900-skrivare - Svart eller färgat bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 och 6978 All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
obs!
Om du ser ett ”0x6100004a”-fel, måste skrivaren repareras. Gå till slutet av detta dokument för att kontakta HP och boka service.
obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.

Steg 1: Installera om skrivarens drivrutin (endast Windows)

Om du inte kan skriva ut färg från en dator med Windows, avinstallera och installera om skrivarprogramvaran. Hoppa över detta steg om din skrivare kan skriva ut i färg.
 1. Ta bort skrivaren från listan över enheter
  För anvisningar om hur du tar bort skrivaren från listan över enheter, gå till Avinstallera skrivarprogramvaran (Windows).
 2. Gå till HP: s kundsupport - programvara och drivrutineroch sedan installera den senaste programvaran för skrivaren.
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.

Steg 2: Rengör skrivhuvudet

Om skrivhuvudet är igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa utskriftskvaliteten. Använd ett automatiserat verktyg från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Undvik problem som kräver rengöring av skrivhuvudet eller som kan skada bläcksystemet, alltid byta bläckpatronerna så snart som möjligt och Stäng alltid av skrivaren med strömknappen.
 1. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 2. Öppna menyn Skrivarunderhåll .
 3. Vid behov, öppna menyn verktyg och tryck sedan på Rengör skrivhuvud.
  Testsidan skrivs ut.
  Exempel på testsida för skrivhuvudsrengöring
 4. Undersök testsidan.
  • Om utskriftskvaliteten är oacceptabel trycker du på Rengör igen för att fortsätta med nästa rengöringsnivå. Om det behövs, upprepa dessa steg för den tredje rengöringscykel.
   obs!
   Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Vänta i så fall 30 minuter innan du utför alla tre nivåerna av rengöring igen.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel trycker du på Klar.
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.

Steg 3: Använd HP:s originalbläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP-bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. För att kontrollera autenticiteten av patronerna, gå HP:s webbsida mot förfalskningar (på engelska).
Beskrivning av bläckpatron
USA och Kanada
Europa, Mellanöstern och Afrika
Latinamerika
Asiatiska stillhavsregionen
Svart bläckpatron
HP 902 Svart
HP 902XL svart
HP 906XL svart
HP 903 Svart
HP 903XL svart
HP 907XL svart
HP 904 Svart
HP 904XL svart
HP 908XL svart
HP 905 Svart
HP 905XL svart
HP 909XL svart
Cyan-bläckpatron
HP 902 cyan
HP 902XL cyan
HP 903 cyan
HP 903XL cyan
HP 904 cyan
HP 904XL cyan
HP 905 cyan
HP 905XL cyan
Magenta-bläckpatron
HP 902 magenta
HP 902XL magenta
HP 903 magenta
HP 903XL magenta
HP 904 magenta
HP 904XL magenta
HP 905 magenta
HP 905XL magenta
Gul bläckpatron
HP 902 gul
HP 902XL gul
HP 903 gul
HP 903XL gul
HP 904 gul
HP 904XL gul
HP 905 gul
HP 905XL gul
obs!
HP 906XL, 907XL, 908XL och 909XL bläckpatroner är inte kompatibla med OfficeJet 6950 All-in-One-skrivarserien.
Köp nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.

Steg 4: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften

Om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften, kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 3. Öppna menyn Skrivarunderhåll eller verktyg .
 4. Tryck på Rensa utsmetat eller ren utskrifter.
  Skrivaren kan göra vissa ljud i ungefär en minut.
 5. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.

Steg 5: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet

Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ dessa anvisningar för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har en skrivbar och en icke-skrivbar sida, t.ex. fotopapper och kuvert. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd rent, ej skrynkligt papper.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa papper kan inte absorbera bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10–20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.

Steg 6: Kontrollera utskriftsinställningarna

Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Välj ditt operativsystem och kontrollera sedan utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.

Steg 7: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna

Kontrollera beräknade bläcknivåer och se om det finns bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Tryck på ikonen Bläcknivå på skrivarens kontrollpanel. Beräknade bläcknivåer visas på kontrollpanelen.
Bild: Exempel på visning av bläcknivå.
Bild: Exempel på visning av bläcknivå.
Överväg att byta patroner märkta eller när utskriftskvaliteten blir oacceptabel.

Steg 8: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner

Ersätt sådana bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen. Hoppa över detta steg om alla bläckpatroner visar fulla bläcknivåer.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttar sig in i bläckpatronens åtkomstområde.
  obs!
  Om skannerlocket är öppet, öppnas inte bläckpatronens åtkomstlucka.
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
 3. Tryck inåt på fliken på den gamla bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Tryck bläckpatronen inåt och dra den sedan uppåt för att ta bort den
 4. Ta ut en ny bläckpatron ur förpackningen och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida sönder en aning. Det här är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och vrid sedan det orangefärgade skyddslocket moturs, så att det snäpper loss från bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
 6. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen.
    varning!
  Var noga med att inte böja ut fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
    Böj fliken bort från bläckpatronen
  1. Böj fliken bort från bläckpatronen
  2. Böj inte fliken mer än ca 1,27 cm
 7. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 8. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
  Sätt tillbaka bläckpatronerna
 9. Upprepa dessa steg för att installera nya bläckpatroner.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Stänga luckan till bläckpatronen
Försök skriva ut. Om byte av tomma eller nästa tomma bläckpatroner löste problemet, behöver du inte fortsätta felsökningen.

Steg 9: Säkerställ att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade

Kontrollera ventilerna ovanpå bläckpatronerna. Om de är smetiga eller igensatta är det möjligt att bläckpatronerna inte fungerar korrekt, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.
obs!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Tryck bläckpatronen inåt och dra den sedan uppåt för att ta bort den
 5. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen på bläckpatronens ovansida.
  Bild: Undersök ventilationsområdet på ovansidan av bläckpatronen
 6. Om den orangefärgade fliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
  Bild: Ta bort den orangefärgade fliken
 7. Om ventilationen är igensatt, använd en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationen.
  1. Igensatt ventil
  2. Ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationen med en rak nål
  3. Ren ventil
 8. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 9. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
  Sätt tillbaka bläckpatronerna
 10. Inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner genom att upprepa denna procedur.
 11. Säkerställ att varje bläckpatron är ordentligt installerad på sin plats. För fingret längs bläckpatronernas ovansida för att se om någon patron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills bläckpatronen snäpper fast.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Stänga luckan till bläckpatronen
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.

Steg 10: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet och utvärdera resultaten.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 3. Öppna menyn Rapporter eller Verktyg .
 4. Tryck på Utskriftskvalitetsrapport.
  En diagnostiksida för utskriftskvalitet skrivs ut.
  Exempel på en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Steg 11: Kontrollera Testmönster 1

Utvärdera testmönster 1 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet för att förvissa dig om att linjerna är raka och sammanhängande.
Bild: Testmönster 1

Steg 12: Rikta in skrivhuvudet

Justering av skrivarhuvudet kan lösa fel med testmönster 1.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 3. Öppna menyn Skrivarunderhåll eller verktyg .
 4. Välj Rikta in skrivhuvud.
  En inriktningssida skrivs ut.
  Exempel på justeringssida
 5. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
Gå vidare till nästa steg.

Steg 13: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka linjerna i testmönstret 1 igen.

Steg 14: Kontrollera Testmönster 2

Undersök färgblocken i Testmönster 2 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
Testmönster 2 med vita linjer i ett färgfält
Bild: Testmönster 2 med vita linjer i ett färgfält.
Testmönster 2 med ett saknat färgblock
Bild: Testmönster 2 med ett saknat färgblock.
 • Om färgblocken i testmönster 2 inte innehåller vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till nästa steg för att undersöka testmönster 3.
 • Om något av de färgade blocken i Testmönster 2 innehåller vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätter du med nästa steg för att rengöra skrivhuvudet.

Steg 15: Rengör skrivhuvudet

Om skrivhuvudet är igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa utskriftskvaliteten. Använd ett automatiserat verktyg från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Undvik problem som kräver rengöring av skrivhuvudet eller som kan skada bläcksystemet, alltid byta bläckpatronerna så snart som möjligt och Stäng alltid av skrivaren med strömknappen.
 1. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 2. Öppna menyn Skrivarunderhåll .
 3. Vid behov, öppna menyn verktyg och tryck sedan på Rengör skrivhuvud.
  Testsidan skrivs ut.
  Exempel på testsida för skrivhuvudsrengöring
 4. Undersök testsidan.
  • Om utskriftskvaliteten är oacceptabel trycker du på Rengör igen för att fortsätta med nästa rengöringsnivå. Om det behövs, upprepa dessa steg för den tredje rengöringscykel.
   obs!
   Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Vänta i så fall 30 minuter innan du utför alla tre nivåerna av rengöring igen.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel trycker du på Klar.
Gå vidare till nästa steg.

Steg 16: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka de färgblocken i testmönster 2 igen.
 • Om det inte finns några felaktigheter i Testmönster 2, fortsätt till nästa steg.
 • Om det finns felaktigheter i testmönster 2, försök att rengöra skrivhuvudet igen.
 • Om det fortfarande finns felaktigheter i Testmönster 2 efter ytterligare en rengöring av skrivhuvudet, kan du försöka rengöra skrivhuvudet en tredje gång eller gå till steg för att serva skrivaren.

Steg 17: Kontrollera Testmönster 3

Undersök de gröna kolumnerna i testmönster 3 på diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
Testmönster 3 med vita luckor i staplarna
Testmönster 3 med vita luckor i staplarna.
 • Om det inte finns några defekter i Testmönster 3 behöver du inte fortsätta med stegen i detta dokument.
 • Om staplarna i Testmönster 3 visar mörka linjer eller vita luckor där pilarna pekar fortsätter du till nästa steg.

Steg 18: Rikta in skrivhuvudet

Justering av skrivarhuvudet kan lösa fel med testmönster 3.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. å skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar .
 3. Öppna menyn Skrivarunderhåll eller verktyg .
 4. Välj Rikta in skrivhuvud.
  En inriktningssida skrivs ut.
  Exempel på justeringssida
 5. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
Gå vidare till nästa steg.

Steg 19: Skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet

Skriv ut ytterligare en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att undersöka de färgblocken i testmönster 3 igen.
 • Om det inte finns några defekter i Testmönster 3 behöver du inte fortsätta med stegen i detta dokument.
 • Om staplarna i Testmönster 3 fortfarande visar mörka linjer eller vita luckor där pilarna pekar fortsätter du till nästa steg.

Steg 20: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...