hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - Ta bort och byta ut: Tangentbord för kontrollpanel (586z)

Inledning
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut tangentbordet för kontrollpanelen (586).
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan koppla ur strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för kontrollpanels- och tangentbordssatsen
G1W41-67938
G1W41-67959
Tangentbord för kontrollpanel (USA) (586z) med instruktionsguide
Tangentbord för kontrollpanel (Storbritannien) (586z) med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Valfritt: Liten, platt skruvmejsel.
Efter att du utfört service
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Kontrollera att tangentbordet för kontrollpanelen fungerar korrekt. Kontrollera den platta kabeln om tangentbordet inte svarar efter att du slagit på skrivaren. Installera om kabeln om det behövs.
Steg 1: Ta bort tangentbordet för kontrollpanelen
 1. Fäll upp kontrollpanelen till helt uppfällt läge och öppna dokumentmataren.
  Figur : Fäll upp kontrollpanelen
 2. Dra ut det lilla grå plastlocket under kontrollpanelen för att frigöra det.
    obs!
  Det kan vara lättare att frigöra locket med hjälp av en liten spårskruvmejsel.
  Figur : Skruva loss den lilla grå plastluckan
 3. Ta bort luckan.
  Figur : Ta bort luckan
 4. Med början på vänster sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt frigöra de tre flikarna utmed den övre kanten på luckan.
    obs!
  Den tunna och svarta plastluckan tas bort från kontrollpanelsbasen i vit plast.
  Figur : Lossa tre flikar
 5. Lyft upp luckan för att frigöra flikarna på höger och vänster sida och ta bort skyddet.
  Figur : Ta bort luckan
 6. Öppna anslutningsspärren för att frigöra den platta kabeln för tangentbordet.
  Figur : Ta loss tangentbordskabeln
 7. Skjut ut tangentbordet så långt det går och frigör sedan de två flikarna på tangentbordet.
  Figur : Ta loss tangentbordet
 8. Ta bort tangentbordet.
  Figur : Ta bort tangentbordet
Steg 2: Packa upp ersättningsenheten
 1. Kassera den defekta delen.
    obs!
  HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
 2. Packa upp ersättningsdelen från förpackningen.
    varning!
  Om utbytesdelen är en del av en vals eller platta ska du inte röra vid den porösa delen av den. Fett från huden som hamnar på valsen eller platta kan leda till problem med pappersinmatningen och/eller utskriftskvaliteten. HP rekommenderar att du använder engångshandskar när du hanterar valsar eller plattor, eller att du tvättar händerna innan du rör valsar eller plattor.
    obs!
  Se till att allt transportemballage (till exempel transporttejpen) har tagits bort från utbytesdelen innan den installeras.
Steg 3: Installera tangentbordet för kontrollpanelen
 1. När du installerar tangentbordet, se till att mata in den platta kabeln för tangentbordet (1) genom öppningen (2) i kontrollpanelens bas.
  Figur : Dra den platta kabeln genom öppningen
 2. Installera tangentbordet och skjut sedan in det så långt det går.
  Figur : Installera tangentbordet
 3. Sätt in den platta kabeln i kontakten och stäng sedan spärren.
    obs!
  När den platta kabeln är korrekt isatt i anslutningen är den vita linjen på den platta kabeln parallell med anslutningskroppen.
  Figur : Ansluta tangentbordskabeln
 4. Placera kontrollpanelsluckan på kontrollpanelen.
  Figur : Installera locket
 5. Med början på höger sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt trycka utmed den övre kanten på luckan för att haka i flikarna.
    obs!
  Om flikarna på höger och vänster sida inte har hakats i ordentligt trycker du utmed luckans kant så att de trycks ner helt.
  Figur : Fäst tre flikar
 6. Placera det lilla grå plastskyddet i skåran under kontrollpanelen och tryck sedan in det rakt in.
  Figur : Installera locket

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...