hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - Ta bort och byta ut: Dokumentmatarens vita underlag (586)

obs!
Den här guiden visar HP LaserJet Enterprise MFP M527. Anvisningarna gäller också för HP PageWide Enterprise Color MFP 586.

Inledning

I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut dokumentmatarens vita underlag (586).

Innan du utför service

Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan koppla ur strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer till vit underlagssats
G1W41-67903
Vitt underlag med instruktionsguide1
1Den här satsen innehåller fästklämmasatsen och instruktionsguiden.

Nödvändiga verktyg

 • Du behöver inga speciella verktyg för att ta bort eller installera den här enheten.

Efter att du utfört service

Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.

Efter servicetestet

Servicetest är inte tillgängligt för den här enheten.

Steg 1: Ta bort det vita underlaget

obs!
Den här guiden visar HP LaserJet Enterprise MFP M527. Anvisningarna gäller också för HP PageWide Enterprise Color MFP 586.
 1. Öppna dokumentmataren.
  Figur : Öppna dokumentmataren
 2. Ta bort det vita underlaget genom att dra det nedåt.
  Figur : Ta bort det vita underlaget
 3. Om något av fästesklipsen (bildtext 1) fortsätter vara fästa mot det vita underlaget (eller är skadade) går du till steg Kontrollera att fjädern sitter korrekt på fästesklipset (ersättningsklips medföljer det här kittet)..
  Om ingen av fästklämmorna fortfarande sitter fast i det vita underlaget (eller inte är skadade) går du till steg Steg 2: Packa upp ersättningsenheten.
  Figur : Kontrollera det vita underlaget
 4. Kontrollera att fjädern sitter korrekt på fästesklipset (ersättningsklips medföljer det här kittet).
  Figur : Kontrollera fästklämmans fjäder
 5. Installera ersättningsklips (bildtext 1) i öppningen (bildtext 2) i dokumentmataren.
  Figur : Installera klämman
 6. Tryck på klipset för att se till att det sitter fast ordentligt.
  Figur : Tryck på klämman

Steg 2: Packa upp ersättningsenheten

 1. Kassera den defekta delen.
  obs!
  HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
 2. Packa upp ersättningsdelen från förpackningen.
    varning!
  Om utbytesdelen är en del av en vals eller platta ska du inte röra vid den porösa delen av den. Fett från huden som hamnar på valsen eller platta kan leda till problem med pappersinmatningen och/eller utskriftskvaliteten. HP rekommenderar att du använder engångshandskar när du hanterar valsar eller plattor, eller att du tvättar händerna innan du rör valsar eller plattor.
  obs!
  Se till att allt transportemballage (till exempel transporttejpen) har tagits bort från utbytesdelen innan den installeras.

Steg 3: Montera det vita underlaget

 1. Placera det vita underlaget på skannerglaset.
  obs!
  Placera hörnet av det underlag som inte har ett fäste med krok och ögla i det övre vänstra hörnet av skannerglaset.
  Figur : Placera det vita underlaget på glaset
 2. Stäng dokumentmataren.
  Figur : Stäng dokumentmataren
 3. Öppna dokumentmataren och se till att det vita underlaget sitter fast ordentligt.
  Figur : Kontrollera det vita underlaget
 4. Stäng dokumentmataren.
  Figur : Stäng dokumentmataren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...