hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 3700-skrivare - Meddelandet "E4"-fel visas (papperstrassel)

Detta dokument gäller för HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764 DeskJet Ink Advantage 3775, 3776. 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 och 3790 All-in-One-skrivare.
Under utskrift slutar skrivaren att mata ut sidor och kontrollpanelen visar ett växlande "E" och "4". Ikonen Fel , ikonen Papperstrassel , och ikonen Bläckvarning blinkar. Detta indikerar att det finns papper som kan ha fastnat inuti skrivaren.
obs!
Papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något papper som fastnar. Följande steg gäller för både verkliga och falska papperstrassel.
  Kontrollpanelen med fel om papperstrassel
 1. Ikonen Pappersfel
 2. Ikonen Fel
 3. Växland mellan E och 4
 4. Lampan Fortsätt

Steg 1: Ta bort allt papper från inmatningsfacket

Ta bort alla lösa papper och dem som fastnat från inmatningsfacket.
  varning!
Ta bort alla papper eller föremål i inmatningsfacket innan du tar bort papper eller föremål från alla andra delar av skrivaren. Skrivaren kan skadas om inmatningsfacket inte rensas först.
 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket, både lösa papper och papper som fastnat.
 2. Använd en ficklampa för att kontrollera om något papper eller några föremål har fastnat i inmatningsfacket och ta bort om du hittar några.
  Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  obs!
  Inmatningsfackets skydd förhindrar att främmande skräp faller ned i pappersbanan och orsakar papperstrassel. Ta inte bort inmatningsfackets skydd.
  Ta bort alla papper som har fastnat i inmatningsfacket
 3. Tryck på knappen Avbryt.
  Skrivaren försöker åtgärda trasslet automatiskt.
När du tar bort alla papper eller föremål i inmatningsfacket fortsätter du till nästa steg för att ta bort eventuellt ytterligare papperstrassel från utmatningsfacket.

Steg 2: Rensa papper som har fastnat i utmatningsfacket

Ta bort eventuellt papper som är löst eller som har fastnat från utmatningsfacket.
Använd en ficklampa för att kontrollera om något papper eller några föremål har fastnat i utmatningsfacket och ta bort om du hittar några.
Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
Ta bort allt papper som har fastnat i utmatningsfacket
När du tar bort papper eller föremål i utmatningsfacket fortsätter du till nästa steg för att ta bort papper som fastnat från bläckpatronens åtkomstområde.

Steg 3: Ta bort papperstrassel via bläckpatronens åtkomstområde

Ta bort löst papper eller papper som har fastnat som är tillgängligt från bläckpatronens åtkomstområde, och kontrollera att vagnen rör sig obehindrat.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Att öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och tystnat innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömsladden och alla andra kablar på skrivarens baksida när skrivaren är påslagen.
    varning!
  Strämkabeln måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 4. Använd en ficklampa för att kontrollera om något papper eller några föremål finns i bläckpatronens åtkomstområde och ta bort om du hittar några.
  Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  Ta bort papper som har fastnat från bläckpatronens åtkomstområde
 5. Tryck bestämt vagnen åt höger och ta bort allt papper och alla föremål som blockerar vagnens väg.
 6. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Stänga luckan till bläckpatronen
 7. Sätt tillbaka strömsladden och andra kablar och slå på skrivaren.
Försök att skriva ut.​ Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 4: Återställ skrivaren

Skrivaren kan ibland visa ett felmeddelande även när problemet har lösts. Återställ skrivaren för att rensa felmeddelandet.
 1. Slå på skrivaren, om den inte redan är på.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Vänta i minst 10 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till skrivarens baksida igen.
 6. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 7. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök att skriva ut.​ Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 5: Rengör pappersmatningsvalsarna manuellt

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Rengör valsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Stäng av skrivaren och koppla från strömsladden och alla andra kablar.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 2. Dra ut inmatningsfacket och fackets förlängare.
  Stäng inmatningsfacket och stäng sedan locket till inmatningsfacket
 3. Lyft och håll inmatningsfackets skydd.
  obs!
  Ta inte bort inmatningsfackets skydd. Inmatningsfackets skydd förhindrar att främmande skräp faller ned i pappersbanan och orsakar papperstrassel.
 4. Titta in i inmatningsfacket och leta reda på de grå pappersplockningsvalsarna. Du kanske behöver en ficklampa för att se ordentligt.
  Pappersplockningsvalsar
 5. Fukta bomullstopsen lätt med vatten och krama sedan ur överflödigt vatten.
 6. Tryck bomullstoppen mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck lagom hårt för att ta bort damm eller ansamling av smuts.
 7. Släpp luckan för inmatningsfacket.
 8. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).
 9. Sätt tillbaka strömsladden och andra kablar och slå på skrivaren.
Försök att skriva ut.​ Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 6: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...