hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 3700-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Det här dokumentet gäller för HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, 3772, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 och 3790 All-in-One-skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, installera bläckpatronerna, lägg papper i inmatningsfacket, hämta och installera programmet och justera sedan bläckpatronerna.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara, gå till 123.hp.com/dj3700 för att hämta skrivardrivrutinen.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.
Ta bort skrivaren från förpackningen och plastomslaget från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort plastomslaget från patronen.
 3. Återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Anslut strömsladden

Koppla skrivaren till ett eluttag och starta sedan skrivaren.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Ansluta nätsladden
 2. Starta skrivaren.
  Slå på skrivaren

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera HP-bläckpatronerna som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 4. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 5. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 6. Upprepa dessa steg för de andra bläckpatronerna.
 7. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Stänga luckan till bläckpatronen
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen.

Steg 4: Fyll på vanligt papper i inmatningsfacket

Lägg vanligt papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 1. Dra ut inmatningsfacket och fackets förlängare.
  Dra ut inmatningsfacket och fackets förlängare
 2. Dra tillbaka inmatningsfackets skydd och håller det, skjut bredd hela vägen till vänster och släpp sedan tillbaka inmatningsfackets skydd.
  Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Fyll på med 60 ark vanligt vitt papper i inmatningsfacket och skjut sedan pappersbunten nedåt tills det tar stopp.
   Fylla på vitt papper
 4. Dra tillbaka inmatningsfackets skydd och håller det, skjut bredd till höger tills det tar stopp vid kanten av papperet, och släpp sedan tillbaka inmatningsfackets skydd.
  Skjuta pappersledaren åt höger
 5. Dra ut förlängningen och lyft sedan pappersuppsamlaren.
  Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängning och pappersstoppet
obs!
När du fyller på papper ska du se till att välja rätt inställningar för pappersstorlek och papperstyp vid utskrift eller kopiering.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarprogrammet. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det i programvaran för skrivaren.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från följande HP-webbplatser: 123.hp.com/dj3700.
obs!
För utskriftskvalitetens skull skriver skrivaren ut en justeringssida efter att fem sidor har skrivits ut. Följ anvisningarna på justeringssidan för att slutföra bläckpatronjusteringen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...