hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Pro 2500 - Sätt tillbaka inmatnings- och separeringsvalsarna

Inmatnings- och separeringsvalsarna i skannern separerar och matar sidor till skannern. Byt ut delar när det behövs. Det bidrar till att skanning med hög kvalitet säkerställs. Delar kanske måste bytas ut när så indikeras med Scanner Tools Utility eller om skannern inte fungerar på rätt sätt. Följande avsnitt innehåller instruktioner om hur du byter ut valsarna och valslocket.

Beställ en valsutbytessats

Följ dessa steg om du vill beställa en valsutbytessats:
 1. Markera Sök efter artikelnummer, skriv in reservdelens artikelnummer (L2747-60001) i textrutan och klicka sedan på Sök efter en artikel.
 2. Kontrollera så att du beställer korrekt artikelnummer.
Satsen innehåller följande delar:
 • Valslock
 • Separationsvals
 • Modulen plockvals
Bytessatsen innehåller även detaljerade instruktioner för hur du byter var och en av dessa delar.

Lossa locket till valsen

Om du vill ta bort valslocket gör du så här:
 1. Stäng av skannern med strömbrytaren och dra sedan ur USB-kabeln och koppla bort nätaggregatet från skannern.
 2. Öppna luckan till dokumentmataren.
 3. Lossa locket till valsen
 4. Vrid valslocket för att ta bort det.

Sätt tillbaka satsen med valar

Byt ut separationsvalsen i följande situationer:
 • Windows: När dialogrutan Underhåll rekommenderas indikerar att det är dags för underhåll.
 • Om skannern upplever upprepat papperstrassel.
obs!
HP rekommenderar att man byter ut utbytesmodulen och separationsvalsen efter 30 000 skanningar.
Windows: HP Skannerverktyg kan påminna dig när service behövs, vilket beror på olika faktorer och kan inträffa tidigare än detta utbytesintervall.
obs!
Valsutbytessatsen är en förbrukningsartikel som inte täcks av garanti eller standardserviceavtal.
Så här byter du ut valsen och separeringsplattan:
 1. Byt ut valsarna enligt beskrivningen i de anvisningar som medföljer utbytessatsen.
 2. Byt ut locket till valsarna enligt beskrivningen i de anvisningar som medföljer utbytessatsen.

Byt ut modulen för plockvalsen

För att byta ut modulen för plockvalsen gör så här:
 1. Tryck på haken på den högra sidan av kopplingsaxeln för att ta bort.
 2. Tryck på modulen för plockvalsen på båda sidor och rotera för att ta bort den.
 3. Byt ut modulen med valsar enligt beskrivningen i de anvisningar som medföljer utbytessatsen.
 4. Stäng luckan till dokumentmataren. Koppla in USB- eller Ethernet-kabeln och strömkabeln till skannern igen.
  Skannern är nu klar att användas.
 5. Tryck på strömbrytaren för att starta skannern:
 6. Windows: Uppdatera skannerns underhållshistorik.
  1. Öppna HP Skannerverktyg.
  2. Under Registrera byte klickar du på Registrera och byte så att bytet loggas och valsarnas utbyteshistorik uppdateras.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...