hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - Konfigurera funktionen Skanna till e-post

Följande steg beskriver hur du konfigurerar funktionen Skanna till e-post.
Steg ett: Kontrollera nätverksanslutningen och samla in SMTP-information
För att du ska kunna konfigurera funktionen Skanna till e-post måste skannern ha en aktiv nätverksanslutning till samma nätverk som den dator där installationsprocessen körs.
Samla in följande information innan konfigurationsprocessen startas:
 • SMTP server (e.g., smtp.mycompany.com)
    obs!
  Om du inte känner till SMTP-servernamnet, SMTP-portnumret eller autentiseringsinformationen, kontaktar du e-post-/internetleverantören eller systemadministratören och ber om informationen. SMTP-servernamn och portnamn är ofta lätta att hitta genom en internetsökning. Använd t.ex. termer som "gmail smtp server name" eller "yahoo smtp server name" i sökningen.
 • SMTP-portnummer
 • Krav på autentisering av SMTP-servern för utgående e-postmeddelanden, inklusive användarnamn och lösenord som används för autentisering, om tillämpligt.
    obs!
  Information om gränser för digital sändning för ditt e-postkonto finns i e-postleverantörens dokumentation. Vissa leverantörer kan tillfälligt låsa kontot om du överskrider sändningsgränsen.
Steg två: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS)
 1. Från startskärmen på skannerns kontrollpanel trycker du på knappen Nätverk och väljer sedan Trådlöst eller Kabelanslutet (LAN) för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen eller värdnamnet på adressraden, exakt så som det visas på skannerns kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Då öppnas den inbyggda webbservern.
  Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
    obs!
  Om webbläsaren visar ett meddelande som anger att åtkomst till webbplatsen kanske inte är säker väljer du alternativet att fortsätta till webbplatsen. Åtkomst till den här webbplatsen skadar inte datorn.
Steg tre: Konfigurera funktionen Skanna till e-post
 1. I HP-webbservern (EWS) klickar du på fliken Skanna.
 2. Klicka på länken Ställ in Skanna till e-post i det vänstra navigeringsfönstret.
 3. I området E-postadress anger du avsändarens e-postadress för den nya profilen för utgående e-post i fältet Från e-postadress.
 4. I området SMTP-serverinställningar fyller du i följande fält:
  1. Ange SMTP-serverns adress i fältet SMTP-server.
  2. I fältet SMTP-port anger du SMTP-portnumret.
     obs!
   I de flesta fall behöver standardportnumret inte ändras.
     obs!
   Om du använder en värdbaserad SMTP-tjänst, t.ex. Gmail, ska du verifiera SMTP-adressen, portnumret och SSL-inställningar på tjänsteleverantörens webbplats eller andra källor. För Gmail är SMTP-adressen normalt smtp.gmail.com, portnumret 465 och SSL bör vara aktiverat.
   Se onlinekällor för att kontrollera att serverinställningarna är aktuella och giltiga vid konfigurationen.
  3. Om du använder Google™ Gmail som e-posttjänst markerar du kryssrutan Använd alltid säker anslutning (SSL/TLS).
 5. Fyll i följande fält i området SMTP-verifiering om SMTP-servern kräver autentisering för att skicka ett e-postmeddelande:
  1. Ange användar-ID:t för SMTP-servern i fältet SMTP-användar-ID.
  2. Ange lösenordet för SMTP-servern i fältet SMTP-lösenord.
 6. Granska all information och klicka sedan på något av följande alternativ:
  • Spara och testa: Välj det här alternativet om du vill spara informationen och testa anslutningen.
  • Spara enbart: Välj det här alternativet om du vill spara informationen utan att testa anslutningen.
Steg fyra: Lägga till kontakter i adressboken för e-post
Klicka på Konfigurera adressbok för e-post i det vänstra navigeringsfönstret om du vill lägga till e-postadresser i adressboken som kan nås från skrivaren.
Gör så här om du vill ange en enskild e-postadress:
 1. I fältet E-postadress anger du den nya e-postkontaktens e-postadress.
 2. Klicka på Spara.
Steg fem: Konfigurera standardalternativ för e-post
I det vänstra navigeringsfönstret klickar du på Skanningsinställningar för att konfigurera standardalternativen för e-post.
 1. Markera kryssrutan Aktivera inställningarna för Skanna till e-post under rubriken Skanningsinställning.
 2. I området Standardinställningar för skanning till e-post fyller du i följande fält:
  1. Ange en standardämnesrad för e-postmeddelanden i fältet E-postämne.
  2. I fältet Brödtext anger du ett anpassat standardmeddelande för e-postmeddelanden.
  3. Ange ett filnamnsprefix (t.ex. MyScan) i fältet Filnamnsprefix.
  4. Välj standardfilformat för skannade filer i listrutan Filtyp.
  5. Välj standardupplösning för skannade filer i listrutan Upplösning.
     obs!
   Bilder med högre upplösning innehåller fler bildpunkter per tum (dpi), så de har en större detaljrikedom. Bilder med lägre upplösning innehåller färre punkter per tum och mindre detaljrikedom, men filstorleken är mindre.
  6. I listrutan Färg väljer du Svartvitt eller Färg.
  7. I listrutan Korrigera snedhet väljer du eller Av för att aktivera eller inaktivera korrigering av bildsnedhet.
  8. I listrutan Ta bort tomma sidor väljer du eller Av för att ange om tomma sidor ska tas bort från den skannade utskriften.
  9. I listrutan Felmatningsidentifiering väljer du eller Av för att aktivera eller inaktivera funktionen för att identifiera att flera sidor matas in i dokumentmataren samtidigt.
  10. I listrutan Kombinera dokument väljer du eller Av för att ange om flera dokument ska kombineras till en skannad utskriftsfil.
 3. Klicka på Verkställ längst ned på skärmen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...