hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Sätt i minnes-DIMM-kortet

Sätt i minnes-DIMM-kortet
I det här dokumentet beskrivs hur du installerar det valfria DIMM-minnet för skrivarna HP PageWide Enterprise Color MFP 586 och HP PageWide Enterprise Color 556.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.
 1. Ta ut DIMM-minnet ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
    obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  Figur : Innehåll i kartongen
 2. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen.
  Figur : Stäng av skrivaren
 3. Koppla bort strömkabeln och USB- eller nätverkskabeln.
  Figur : Koppla bort kablarna
 4. Skruva loss de två tumskruvarna (bildtext 1) och ta bort luckan genom att skjuta av den från skrivaren.
    obs!
  Tumskruvarna sitter inte fast och kan lätt tappas bort.
    obs!
  Om det behövs använder du ett mynt som skruvmejsel för att vrida tumskruvarna.
  Figur : Ta bort tumskruvarna och formaterarluckan
 5. Endast 586-modeller: Koppla ur en kontakt (1).
  Figur : 586-modeller: Koppla ur kontakten
 6. Sätt i DIMM-minnets kontakt i hållaren. Kontrollera att DIMM-minnet är helt inskjutet i anslutningsenheten.
    obs!
  DIMM-minnet har en skåra och kan endast placeras i hållaren på ett sätt.
  Figur : Sätt i DIMM-minnet i facket
 7. Vrid höger kant av DIMM-minnet mot hållaren (bildtext 1). Kontrollera att de två låsarmarna (bildtext 2) snäpper på plats.
  Figur : Installera DIMM-kort
 8. Endast 586-modeller: Anslut en kontakt (bildtext 1).
  Figur : 586-modeller: Anslut kontakten
 9. Skjut på luckan på skrivaren (bildtext 1) om du vill installera den och skruva sedan fast de två tumskruvarna (bildtext 2).
    obs!
  Om det behövs använder du ett mynt som skruvmejsel för att vrida tumskruvarna.
  Figur : Installera locket
 10. Anslut strömkabeln och USB- eller nätverkskabeln.
  Figur : Anslut kablarna
 11. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
  Figur : Starta skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...