hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M501 - Ta bort och byta ut: Kontrollpanel

Inledning

I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut kontrollpanelen M501.

Innan du utför service

Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för kontrollpanel (M501)
J8H60-67904
Kontrollpanel (M501) med instruktionsguide

Nödvändiga verktyg

 • Liten, platt skruvmejsel.

Efter att du utfört service

Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.

Efter servicetestet

Kontrollera att skrivaren startas i läget Redo.
Öppna menyerna genom att använda skrivarens kontrollpanel och skriv sedan ut en konfigurationssida och kontrollera att skrivaren fungerar korrekt.

Steg 1: Ta bort kontrollpanelen (M501)

 1. Ta bort en skruv (bildtext 1) och skjut locket mot skrivarens baksida för att ta bort det (bildtext 2).
  Figur : Ta bort formaterarluckan
 2. Koppla bort en platt kabel (bildtext 1).
  Figur : Koppla bort en platt kabel
 3. Leta upp två flikar (bildtext 1) längs kontrollpanelens bakre kant.
  Figur : Leta upp två flikar
 4. Lossa de två flikarna och rotera sedan kontrollpanelens bakre hörn uppåt och bort från skrivaren.
  obs!
  Använd en liten spårskruvmejsel för att lossa de två flikarna.
  Figur : Lossa kontrollpanelen
 5. För den platta kabeln som sitter i kontrollpanelen genom öppningen i skrivarchassit och ta sedan bort kontrollpanelen.
  Figur : Ta bort kontrollpanelen

Steg 2: Packa upp ersättningsenheten

Packa upp ersättningsdelen från förpackningen.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
obs!
Glöm inte att ta bort skyddsfilmen som sitter på den nya kontrollpanelen.
Återvinning och uppackning
Figur : Återvinning och uppackning

Steg 3: Installera kontrollpanelen (M501)

 1. Placera utbyteskontrollpanelen över skrivaren.
  Figur : Placera kontrollpanelen över skrivaren
 2. För in flikarna (bildtext 1) på kontrollpanelens framsida i skårorna (bildtext 2) på den övre luckan.
  Figur : För in flikarna i skårorna
 3. För försiktigt den platta kabeln genom öppningen i skrivarchassit.
  Figur : Installera den platta kabeln
 4. Med de två främre flikarna inkopplade, rotera kontrollpanelens bakre hörn nedåt och mot skrivaren för att koppla in de bakre flikarna.
  Figur : Vrid den bakre kanten av kontrollpanelen nedåt
 5. Tryck ordentligt på kontrollpanelens bakre hörn för att se till att flikarna kläms på plats.
  Figur : Kontrollera att flikarna kläms på plats
 6. Anslut en platt kabel (bildtext 1).
  Figur : Anslut en platt kabel
 7. Skjut formaterarens lock mot skrivarens framsida för att installera den (bildtext 1) och installera sedan en skruv (bildtext 2).
  Figur : Installera formaterarluckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...