hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Förbättra utskriftskvaliteten

Inledning
Om skrivaren har problem med utskriftskvaliteten försöker du med följande lösningar i den ordning de visas.
Skriva ut från ett annat program
Försök skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det program som du använde för att skriva ut.
Kontrollera inställningen för utskriftsjobbets papperstyp
Kontrollera papperstypinställningarna om utskrivna sidor har fläckar, otydlig eller mörk text, buktat papper eller små områden där pigment saknas.
Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows)
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. I listrutan Papperstyp klickar du på alternativet Mer....
 5. Expandera listan för Typ är: alternativ.
 6. Utöka kategorin med papperstyper som bäst stämmer med dina papper.
 7. Välj alternativet för den papperstyp som du använder och klicka sedan på OK.
 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på knappen OK för att skriva ut.
Kontrollera inställningen för papperstyp (OS X)
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren i menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Efterbehandling.
 4. Välj en typ i listrutan Medietyp.
 5. Klicka på knappen Skriv ut.
Kontrollera kassettstatusen
Följ stegen nedan för att kontrollera den beräknade återstående livslängden i kassetterna om tillämpligt, samt status för andra utbytbara servicedelar.
Steg 1: Skriv ut statussidan för förbrukningsmaterial
 1. Välj Förbrukningsmaterial på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Status för alla tillbehörsalternativ listas på skärmen.
 3. För att skriva ut eller visa en rapport över status för alla tillbehörsalternativ, inklusive äkta HP-originalreservdelsnummer för nybeställning, tryck på Hantera förbrukningsmaterial. Välj Status för förbrukningsmaterial och välj sedan antingen Skriva ut eller Visa.
Steg 2: Kontrollera status för förbrukningsmaterial
 1. Kontrollera den procentuella återstående livslängden för kassetter och om tillämpligt, status för utbytbara servicedelar, genom att titta i statusrapporten för förbrukningsmaterial.
  Det kan bli problem med utskriftskvaliteten om du använder en kassett som nästan är slut. Produkten indikerar när nivån på något förbrukningsmaterial är mycket låg. HP:s Premium Protection-garanti upphör att gälla för en HP-förbrukningsartikel som nått den lägsta gränsen.
  Kassetten behöver inte bytas nu såvida utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
  Om du bestämmer dig för att du behöver byta kassett eller andra utbytbara delar visar sidan för leverantörsstatus en lista över äkta HP-originaldelsnummer.
 2. Kontrollera för att se om du använder en äkta HP-kassett.
  En äkta HP-kassett har orden “HP” eller “HP” tryckt på sig, eller HP-logotypen. Mer information om hur du identifierar HP-kassetter finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rengöra skrivaren
Skriva ut en rengöringssida
Under utskriftsprocessen kan papper och dammpartiklar ansamlas i skrivaren vilket kan leda till problem med utskriftskvaliteten, t.ex. utsmetningar, ränder, streck eller upprepande märken.
Så här rengör du skrivarens pappersbana:
 1. Välj Enhetsunderhåll på startskärmen på skrivarens kontrollpanel
 2. Öppna följande menyer:
  • Kalibrering/rengöring
  • Rengöringssida
  På skrivarens kontrollpanel visas ett meddelande om Rengöring. Rengöringsprocessen tar några minuter att slutföra. Stäng inte av skrivaren förrän rengöringsproceduren är klar. Kassera den utskrivna sidan när allt är klart.
Undersöka kassetten visuellt
 1. Ta ut kassetten ur produkten och kontrollera att det inte finns skräp i kassettbanan.
 2. Undersök metallkontakten på kassetten.
    varning!
  Vidrör inte metallkontakten på kanten av bläckpatronen. Fingeravtryck på metallkontakten kan ge upphov till utskriftskvalitetsproblem.
  Figur : Rör inte kontakterna.
 3. Om du ser repor eller andra skador på metallkontakten ska du byta ut kassetten.
 4. Om metallkontakten inte verkar vara skadad skjuter du försiktigt in patronen i uttaget igen tills den låses fast på plats. Skriv ut ett par sidor till för att se om felet försvinner.
Så här kontrollerar du kassetterna.
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön
Steg 1: Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper
En del problem med utskriftskvalitet orsakas av papper som inte uppfyller HP:s specifikationer.
 • Använd alltid en papperstyp och papperstjocklek som skrivaren har stöd för.
 • Använd papper av bra kvalitet som är fritt från revor, hack, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, hål och häftklamrar och se till att det inte har skrynkliga eller vikta kanter.
 • Använd papper som inte har använts för tryck tidigare.
 • Använd papper som inte innehåller metalliskt material, som glitter.
 • Använd papper som är avsett för HP PageWide-skrivare. Använd inte papper som endast är avsett för laserskrivare.
 • Använd inte papper som är för grovt. Om du använder mjukare papper får du oftast bättre utskriftskvalitet.
Steg 2: Kontrollera miljön
Miljön kan direkt påverka utskriftskvaliteten och är en vanlig orsak till problem med utskriftskvalitet och pappersmatning. Försök med följande lösningar:
 • Flytta bort skrivaren från dragiga platser, till exempel luftkonditioneringsventiler eller öppna fönster och dörrar.
 • Försäkra dig om att skrivaren inte är utsatt för temperaturer eller luftfuktighet som ligger utanför det som anges i skrivarspecifikationerna.
 • Ställ inte skrivaren i ett trångt utrymme, till exempel ett skåp.
 • Ställ skrivaren på en stadig, plan yta.
 • Ta bort allt som blockerar skrivarens ventiler. Skrivaren behöver bra luftflöde på alla sidor, inklusive överdelen.
 • Skydda skrivaren från skräp, damm, ånga, fett eller annat som sprids med luften och som kan lämna rester inuti skrivaren.
Steg tre: Ange individuell pappersinställning
Följ de här anvisningarna när text eller bilder inte är centrerade eller korrekt justerade på den utskrivna sidan när du skriver ut från specifika fack.
 1. Välj Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänna inställningar
  • Utskriftskvalitet
  • Bildregistrering
 3. Välj facket som ska justeras.
 4. Välj Skriv ut testsida och följ sedan instruktionerna på de utskrivna sidorna.
 5. Välj Skriv ut testsida för att bekräfta resultaten och gör sedan ytterligare inställningar vid behov.
 6. Tryck på Spara för att spara de nya inställningarna.
Justera färginställningar (Windows)
Om du skriver ut från ett program följer du de här stegen om färgerna på den utskrivna sidan inte matchar färgerna på datorns bildskärm, eller om färgerna på den utskrivna sidan inte är tillfredsställande.
Ändra färgtemat
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar.
 3. Klicka på fliken Färg.
 4. Välj kryssrutan HP EasyColor så avmarkeras den.
 5. Välj ett färgtema i listrutan Färgteman.
  • Standard (sRGB): Med det här temat skrivs RGB-data ut i RAW-läget. När det här temat används hanterar du färgen i programvaran eller i operativsystemet för att färgen ska återges korrekt.
  • Stark (sRGB): Skrivaren ökar färgmättnaden i mellantoner. Använd det här temat när du skriver ut affärsgrafik.
  • Foto (sRGB): Skrivaren tolkar RGB-färgerna som om de hade skrivits ut som ett fotografi med digitalt minilab. Skrivaren återger djupare, mer mättade färger på ett annat sätt än med temat Standard (sRBG). Använd det här temat när du skriver ut fotografier.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Använd det här temat för digitala foton som använder färgrymden AdobeRGB istället för sRGB. Stäng av färghanteringen i programvaran när du använder detta tema.
  • Inget: Inget färgtema används.
  • Anpassad profil: Välj alternativet om du vill använda en egen indataprofil för att korrekt styra färgåtergivningen (till exempel för att emulera en särskild skrivare). Hämta egna profiler från www.hp.com.
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på knappen OK för att skriva ut.
Ändra färgalternativ
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar.
 3. Klicka på fliken Färg.
 4. Välj kryssrutan HP EasyColor så avmarkeras den.
 5. Klicka på något av alternativen Automatisk eller Manuell inställning.
  • Inställningen Automatisk: Välj den här inställningen för de flesta färgutskrifter
  • Inställningen Manuellt: Välj den här inställningen om du vill justera färginställningarna oberoende av övriga inställningar. Klicka på knappen Inställningar så öppnas fönstret för manuell färgjustering.
     obs!
   Manuell ändring av färginställningarna kan påverka utskriftens utseende. HP rekommenderar att endast färggrafikexperter ändrar dessa inställningar.
 6. Klicka på alternativet Skriv ut i gråskala för att skriva ut ett färgdokument i svart och gråskala. Använd det här alternativet när du vill skriva ut färgdokument för fotokopiering eller faxbruk. Du kan även använda det här alternativet för att skriva ut utkast.
 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på knappen OK för att skriva ut.
Skriva ut och tolka utskriftskvalitetssidan
Använd sidorna för felsökning som hjälp att hitta och åtgärda problem med färgutskriftskvalitet.
 1. Bläddra till och tryck på knappen Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Felsökning
  • Utskriftskvalitetssida
  • Sidor för felsökning av utskriftskvalitet
 3. Skriv ut sidan genom att trycka på knappen Skriv ut.
  Följ anvisningarna på felsökningssidan om utskriftskvalitet.
Kalibrera skrivaren för att justera färgerna
Kalibrering är en skrivarfunktion som optimerar utskriftskvaliteten.
Följ de här stegen för att lösa problem med utskriftskvalitet, t.ex. felinriktad färg, färgade skuggor, oskarp grafik eller andra utskriftskvalitetsproblem.
 1. Bläddra till och tryck på Enhetsunderhåll på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kalibrering/rengöring
  • Fullständig kalibrering
 3. Tryck på knappen Start när du vill påbörja kalibreringsprocessen.
  Ett meddelande om kalibrering visas på produktkontrollpanelen. Kalibreringsprocessen tar några minuter att slutföra. Stäng inte av produkten förrän kalibreringsprocessen är klar.
 4. Vänta medan enheten kalibreras och pröva sedan att skriva ut igen.
Prova en annan skrivardrivrutin
Prova med att använda en annan skrivardrivrutin om du skriver ut från ett program och de utskrivna sidorna har oväntade linjer i grafiken, saknad text, saknad grafik, felaktig formatering eller utbytta teckensnitt.
Hämta någon av följande drivrutiner från HP-webbplatsen: www.hp.com/support/pagewidecolor586MFP, www.hp.com/support/pagewidecolor556.
HP PCL.6-skrivardrivrutin
HP PCL 6-drivrutin
HP PCL-6-skrivardrivrutin
 • Medföljer som standarddrivrutin på cd-skivan i förpackningen. Den här drivrutinen installeras automatiskt såvida du inte väljer en annan.
 • Rekommenderas för alla Windows-miljöer
 • Ger generellt bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd för skrivarfunktioner för de flesta användarna
 • Kompatibel med Windows-användargränssnittet för högsta hastighet i Windows-miljöer
 • Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5
HP UPD PS-drivrutin
 • Rekommenderas för användning tillsammans med programvara från Adobe® samt med andra program som har en hög grafisk komplexitetsnivå
 • Stöder utskrift av PostScript-emulering och PostScript-flashteckensnitt
HP UPD PCL 5-drivrutin
 • Rekommenderas för allmänna kontorsutskrifter i Windows-miljöer
 • Kompatibel med tidigare PCL-versioner och äldre skrivare
 • Det bästa valet för utskrift från tredjepartsprogram och anpassade program
 • Det bästa valet vid arbete i blandmiljöer som kräver att skrivaren ställs in som PCL 5 (UNIX, Linux, stordator)
 • Särskilt utformad för användning i Windows-miljöer på företag som behöver en och samma drivrutin till flera skrivarmodeller.
 • Rekommenderas vid utskrift till flera skrivarmodeller från en mobil Windows-dator
HP UPD PCL 6-drivrutin
 • Rekommenderas för utskrift i alla Windows-miljöer
 • Ger generellt bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd för skrivarfunktioner för de flesta användare
 • Anpassad till användargränssnittet i Windows för att ge högsta hastighet i Windows-miljöer
 • Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...