hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare och faxmaskiner - Hur du faxar

Det här dokumentet gäller för HP-multifunktionsskrivare med fax och HP:s faxmaskiner.
Använd en HP-fax eller fax-kompatibel HP-skrivare eller skicka dokument till en annan faxmaskin. I de flesta fall kräver faxning en traditionell fast telefon. Faxning anses vara säkrare än att sända dokument via e-post eller vanlig post.
obs!
Om du redan har konfigurerat faxen, men inte kan skicka eller ta emot fax, går du till vanliga frågor (FAQ) i det här dokumentet för att få hjälp.

Konfigurera skrivaren för att skicka fax

Konfigurera HP-skrivaren för att skicka fax. Så här använder du en traditionell fast telefon. Om du använder en annan typ av telefontjänst (mobiltelefon, Internet-telefon, PBX eller DSL), se avsnittet med vanliga frågor i det här dokumentet för att konfigurera anslutningen.
 1. Skaffa en telefonsladd. Om du har fått en sladd med skrivaren, Använd den. Om du inte har fått någon sladd ser du till att du använder en sladd med kontakter som har två ledningar, inte fyra.
  Kontakt med två trådänden
 2. Anslut telefonsladden till telefonjacket i väggen och till 1-LINE-jacket på baksidan av skrivaren.
  Ansluta en 1-LINE telefonförbindelse
 3. Om du har en telefonsvarare, anslut en telefonsladd till svararen och till 2-EXT-jacket på baksidan av skrivaren. Om du gör det kan telefonsvararen spela in röstsamtal i vanliga fall utan att spela in ljud från faxen.
   Ansluta en telefonsvarare och telefon
  1. Telefonjack
  2. Tvåtrådig telefonsladd
  3. Telefonsvarare
  4. En telefon med en linje
 4. Ställ in faxinställningar och inställningar. HP-programvaran inkluderar guidade Fax installationsverktyg ( faxinställningsguiden i Windows eller det grundläggande Fax inställnings verktyget för Mac) eller så kan du navigera till fax- eller inställnings menyerna på skrivarens kontrollpanel.
  • Faxrubrik: Ange en text som du vill att mottagarna ska se överst på ditt fax. En vanlig faxrubrik innehåller ditt namn, namnet på företaget och det fullständiga 10-siffriga fax telefonnumret.
  • Svarsläge/autosvar: Tar emot telefonsamtalen efter ett specificerat antal ringsignaler och accepterar inkommande fax. Om den här funktionen är avstängd, måste en person manuellt godkänna inkommande fax via skrivarens kontrollpanel.
  • Ringsignaler före svar: När telefonen ringer väntar skrivaren och räknar antalet ringsignaler innan tar emot samtalet.
   • Om telefonlinjen delas med dina röstsamtal, välj ett antal ringsignaler som ger dig tillräckligt lång tid att svara innan skrivaren tar emot ett samtal.
   • Om telefonlinjen delas med en telefonsvarare, välj ett antal ringsignaler för att svara som är två ringsignaler mer än det för telefonsvararen. Detta säkerställer att telefonsvararen tar emot samtalet före skrivaren.
  • Ange uppringningstyp: Använd inställningen alla ringsignaler för en dedicerad fax linje eller Välj särskild ringsignal om du har ställt in ett särskilt ring Signals mönster för faxlinjen.
  • Kopplingston: Överensstämmer med den typ av analog telefontjänst som du har; ton eller puls. Om kopplingstonen inte stämmer, kan skrivaren inte identifiera ringsignaler och inkommande samtal.
   Dagens branschstandard är ton urtavla i de flesta områden. Du kanske måste ha en pulserande kopplingston om du använder en roterande telefon. Om du inte är säker på kopplingstonen, kontaktar du din telefonoperatör.
  • Faxvolym: Välj en volymnivå för att höra ljud som kan höras under faxsamtalet, till exempel kopplingstonerna och signaler för upptaget. Ställ in volymen på av om du vill ha tyst faxning.
 5. Kör ett fax test för att bekräfta att faxinstallationen har slutförts. På skrivarens kontrollpanel letar du upp kör Fax testrapporten eller fax testrapporten i fax- eller inställnings menyerna. En rapport skrivs ut med testresultat och instruktioner för att lösa problem.
  Du kan även testa att skicka och ta emot funktioner med HP: s Fax test tjänst. Skicka ett fax till 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 USA). Tjänsten tar emot fax och returnerar Fax inom 5 – 7 minuter till faxnumret som finns i Faxrubriken.

Skicka ett fax

Skicka ett fax från din skrivare genom att lägga i dokumentet och sedan ringa mottagande faxnummer via skrivarens kontrollpanel.
obs!
Om du vill ha anvisningar för hur du skickar fax från datorn går du till avsnittet Hur skickar och tar jag emot fax med min dator? i det här dokumentet.
 1. Om du vet att mottagaren ingår i ett hemnätverk eller hemkontor och delar telefonlinjen med faxmaskinen, kontaktar du dem för meddela att du ska skicka dem ett fax.
 2. Lägg i dokumentet som du faxar.
  • Använd den automatiska dokumentmataren (ADM): Lägg i ett dokument med ett eller flera sidor i ADM-facket enligt markeringarna eller etiketterna.
   Fylla på papper i den automatiska dokumentmatarens fack
  • Använd skannerglaset: Lägg dokumentet med framsidan nedåt på skannerglaset enligt stödet på kanterna.
   Lägga originalet på skannerglaset
 3. Kontrollera att det finns tomt papper inmatningsfacket för eventuella faxrapporter som kan skrivas ut.
 4. Kontrollera att telefonlinjen inte är upptagen för närvarande. Ta upp den telefonlurar som är ansluten till samma linje som faxen och lyssna efter en kopplingston.
 5. Koppla från skrivaren och slå mottagar faxnumret som om du ringer ett telefonsamtal, inklusive riktnummer, åtkomstkoden för utsida (t. ex. "9") och landkoden för fjärrsamtal. Om du ringer med kortnummer ska du bekräfta att det sparade numret kräver pauser mellan numren (lägg till exempel till ett bindestreck mellan 9 och riktnumret).
 6. Tryck på knappen för svart, färgeller Skicka för att skicka faxet.
  • Om du hör en upptagetton, är den mottagande faxlinjen upptagen. Försök faxa senare igen.
  • Om du hör att någon svarar i telefonen, vänta tills de manuellt accepterar ditt fax, eller avbryt att skicka faxet från frontpanelen om du misstänker att telefonnumret är fel.
  • Om du hör ljud med höga toner, skickas faxet.
 7. En faxrapport skrivs ut. Läs rapporten för att ta reda på om faxet har slutförts eller om ett fel har inträffat.

Ta emot ett fax

Vid korrekt inställning kan skrivaren eller faxmaskinen automatiskt ta emot inkommande fax och skriva ut dem, skicka dem till e-post eller spara dem i en mapp på datorn. Du kan även ta emot fax manuellt genom att trycka på Fax knapparna på skrivaren när ett faxsamtal kommer in.
Välj följande inställningar för hur inkommande fax besvaras och behandlas. Inställningarna finns antingen i faxen eller inställnings menyerna på skrivarens KONTROLLpanel eller i HP-programvaran.
 • Svarsläge/autosvar: Välj Autosvar för att ta emot faxsamtal efter ett visst antal ringsignaler. Om den här funktionen är avstängd, kan du ta emot fax manuellt genom att trycka på fax eller svart på skrivarens kontrollpanel när du hör ett faxsamtal på telefonlinjen.
 • Ringsignaler före svar: När telefonen ringer väntar skrivaren och räknar antalet ringsignaler innan tar emot samtalet.
  • Om telefonlinjen delas med dina röstsamtal, välj ett antal ringsignaler som ger dig tillräckligt lång tid att svara innan skrivaren tar emot ett samtal.
  • Om telefonlinjen delas med en telefonsvarare, välj ett antal ringsignaler för att svara som är två ringsignaler mer än det för telefonsvararen. Detta säkerställer att telefonsvararen tar emot samtalet före skrivaren.
 • Dubbelsidig faxutskrift: Vissa skrivarmodeller har stöd för att skriva ut inkommande fax på båda sidorna av papperet. Slå på alternativet 2-sidig Fax utskrift , om det finns en sådan.
 • Konfigurera HP Digital Fax för att spara fax till datorn eller e-post: Som ett alternativ för att skriva ut inkommande fax kan du automatiskt spara inkommande fax till datorn, en mapp i nätverket eller vidarebefordra dem till ett e-postkonto. Gå till använda HP Digital Fax för att ta emot fax till dator eller e-post för mer information.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Läs vanliga frågor och svar om problem med att skicka eller ta emot fax, ytterligare alternativ för Faxinställning och faxning till och från en dator.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...