hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Fyll på och skriv ut på etiketter

Inledning

Följande information beskriver hur du skriver ut och fyller på etiketter.
Om du vill skriva ut på etiketter med manuell matning ska du följa dessa steg för att välja rätt inställningar i skrivardrivrutinen och sedan fylla på etiketterna i facket när du har skickat utskriften till skrivaren. När du använder manuell matning väntar skrivaren med att skriva ut tills den känner av att facket har öppnats och stängts.

Manuell matning av etiketter

 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren i listan med skrivare och klicka sedan på eller tryck på knappen Egenskaper eller Inställningar för att öppna skrivardrivrutinen.
  obs!
  Namnet på knappen varierar för olika program.
  obs!
  Om du vill få åtkomst till funktionerna på startskärmen i Windows 8 eller 8.1 väljer du Enheter, Skriv ut och sedan skrivaren.
 3. Klicka eller tryck på fliken Papper/kvalitet.
 4. Välj rätt storlek för etikettarken i listrutan Pappersstorlek.
 5. I listrutan Papperstyp väljer du Etiketter.
 6. I listrutan Papperskälla väljer du Manuell matning.
  obs!
  När du använder manuell matning skriver skrivaren ut från det lägst numrerade facket som är konfigurerat för rätt pappersstorlek, så du behöver inte ange ett visst fack. Om till exempel fack 2 är konfigurerat för etiketter kommer skrivaren att skriva ut från fack 2. Om fack 3 är installerat och konfigurerat för etiketter men fack 2 inte är konfigurerat för etiketter, skriver skrivaren ut från fack 3.
 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper.
 8. I dialogrutan Skriv ut klickar du på knappen OK för att skriva ut.
 9. Fyll på etikettark med framsidan uppåt och arkets överkant mot den högra sidan av skrivaren.

Etikettorientering

Fack
Så här fyller du på papper
Fack 1
Textsidan nedåt
Så att ovankanten matas in först i skrivaren
Fack 2
Textsidan uppåt
Övre kanten mot den högra sidan av skrivaren
Fack 3 och pappersmatare för 3 x 500 ark
Textsidan uppåt
Övre kanten mot den högra sidan av skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...