hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 200-mobila skrivare - Byta bläckpatroner

Detta dokument gäller för HP OfficeJet 200, 200c, 202, 202c mobila skrivare.
Byt ut bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma med nya, äkta HP-bläckpatroner.

Byt bläckpatronen

Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner.
 1. Starta skrivaren.
 2. Kontrollera att det ligger vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lyft bläckpatronspärren för att lossa bläckpatronen.
  Figur : Öppna bläckpatronspärren
  Bild: Frigör bläckpatronspärren
 6. Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 7. Ta ut ersättningsbläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen
 8. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 9. Sätt försiktigt in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck bläckpatronen framåt tills den snäpps fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Figur : Stäng bläckpatronspärren
  Bild: Kontrollera att bläckpatronen snäpper fast på plats
 10. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänga luckan till bläckpatronen
  Bild: Stänga luckan till bläckpatronen
 12. Skrivaren justerar automatiskt eventuella nyinstallerade bläckpatroner.
  Om skrivaren inte justerar bläckpatronerna automatiskt, kan du rikta in bläckpatronerna från skrivarens kontrollpanel:
  1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel, använd pilknapparna för att välja Konfiguration och tryck sedan på OK.
  2. Tryck på nedåtpilen för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
  3. Tryck på nedåtpilen för att välja Rikta in skrivaren och tryck sedan på OK.
   Riktar in… visas på kontrollpanelen. Skrivaren kan signalera med piptoner eller mekaniska ljud och sedan skrivs en justeringssida ut.

Vanliga frågor

Se listan över vanliga frågor om hur du byter ut bläckpatroner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...