hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 6000 (E609) och 7000 (E809)-skrivarserie för breda format - Ett felmeddelande "Patronfel" eller "Patronen inte är kompatibel" visas på datorn

Detta dokument gäller för HP OfficeJet 6000 och 7000-skrivare för breda format.
Under skrivarens vanliga användning visas felmeddelandet “Patronfel” eller “Patron inte kompatibel” på datorn och skrivaren skriver inte ut. Meddelandet kanske indikerar vilken av patronerna som orsakar felet.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Steg 2: Kontrollera att patronerna är korrekt installerade
Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att patronerna är korrekt installerad.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Kontrollera att spärren till skrivhuvudet är nedfälld. Om den inte är nere, tryck ner spärren för att säkra den ordentligt på plats.
  Figur : Exempel på skrivhuvudet i en låst position
  Bild: Exempel på lås
 4. Se till att den kulörta figurikonen på respektive bläckpatronetikett matchar den kulörta figurikonen på hållaren i skrivarvagnen.
  Figur : Matcha de kulörta ikonerna
  Bild: Matcha de kulörta ikonerna
 5. Dra med fingret längs ovansidan av bläckpatronerna för att kontrollera att inte någon eller några patroner sitter löst i vagnen. Tryck ner eventuella bläckpatroner som står något högre än de andra tills de snäpper ordentligt på plats.
  Om bläckpatronen inte knäpps på plats, tar du bort den från vagnen. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen och sätt sedan tillbaka patronen i vagnen.
    varning!
  Var noga med att inte böja fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
  Figur : Böj fliken bort från bläckpatronen
  Bild på hur du trycker bort fliken från bläckpatronen
 6. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 7. Kontrollera om datorn visar några felmeddelanden.
Steg 3: Rengör de elektriska kontakterna
Följ anvisningarna nedan för att rengöra de elektriska kontakterna.
 1. Du behöver följande:
  • Rena bomullspinnar
  • Rent, luddfritt papper som bläckpatronerna kan placeras på (kaffefilter fungerar bra)
 2. Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra bläckpatronen uppåt och ut från sin hållare.
  • Om felmeddelandet avser en viss bläckpatron letar du upp den och tar ut den ur hållaren. Fortsätt med nästa steg.
  • Om felmeddelandet är allmänt avlägsnar du samtliga bläckpatroner, en i taget. Fortsätt med nästa steg.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild som visar hur du tar bort bläckpatronen
 5. Håll bläckpatronen på sidorna med munstycket vänt uppåt.
 6. Lokalisera de elektriska kontakterna nertill på bläckpatronen. De elektriska kontakterna består av fyra små rektanglar av kopparfärgad metall.
   Figur : Elektriska kontakter på patronen
   Bild av patronens elektriska kontakter
  1. Bläckfönster
  2. De elektriska kontakterna
 7. Torka de elektriska kontakterna med en ren och torr bomullspinne tills du har fått bort allt skräp och smuts. Var försiktig så att inte bläck eller smuts kladdas ut på det lilla fönstret bredvid de elektriska kontakterna.
 8. Lägg bläckpatronen på ett rent, luddfritt papper med munstycket vänt uppåt.
 9. Leta upp de elektriska kontakterna i skrivarvagnen. Kontakterna består av fyra kopparfärgade stift som är riktade så att de ska ligga an mot kontakterna på bläckpatronen.
  Figur : De elektriska kontakterna i skrivarvagnen
  Illustration av de elektriska kontakterna i skrivarvagnen
 10. Torka de elektriska kontakterna på vagnens insida med en andra ren och torr bomullspinne.
 11. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 12. Skjut in bläckpatronen i rätt hållare med kontakterna riktade mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: För in bläckpatronen i dess hållare
 13. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills det hörs ett klick.
  Figur : Tryck in bläckpatronen på plats
  Bild: Tryck ner bläckpatronen
 14. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 15. Kontrollera om datorn visar några felmeddelanden.
 16. Om felmeddelandet kvarstår, upprepar du stegen i dokumentet för att installera patronerna korrekt och rengör sedan bläckpatronens kontakter igen.
Steg 4: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan starta kalibreringen av bläckpatroner.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Steg 5: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
Om felmeddelandet avser en viss bläckpatron ska den bytas mot en ny originalpatron från HP. Om felmeddelandet är allmänt ska samtliga bläckpatroner bytas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida och dra den uppåt och utåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Lyft inte upp den grå spärren bredvid skrivarvagnen när du ska sätta i bläckpatronen. Det kan leda till att bläckpatronerna rubbas ur sina lägen och problem med utskrifterna uppstår. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska installeras ordentligt.
 3. På den nya bläckpatronen drar du bort den orangefärgade fliken för att ta bort plastomslaget.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild: Ta bort bläckpatronomslaget
 4. Vrid det orangefärgade locket från bläckpatronen motsols så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket från bläckpatronen
 5. Skjut in bläckpatronen i rätt hållare med kontakterna riktade mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: För in bläckpatronen i dess hållare
 6. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills det hörs ett klick.
  Figur : Tryck in bläckpatronen på plats
  Bild: Knäpp in bläckpatronen i dess hållare
 7. Upprepa proceduren för samtliga bläckpatroner som behöver bytas.
 8. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens högra sida.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen
Steg 6: Byt ut skrivhuvudet
Om du har genomfört alla felsökningssteg, men fortfarande har problem, ska du byta ut skrivhuvudet.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
När du har ersatt skrivhuvudet, gå till Byta skrivhuvudet för HP OfficeJet 6000-skrivarserie.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...