hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PSC 1315 All-in-One-skrivare - Felsöka problem med utskriftskvalitet

Problem

Kvaliteten på utskrivna dokument och bilder är sämre än förväntat.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
obs!
Många steg i den här proceduren kräver att du installerar fullständig programvara och drivrutiner från HP. Vi rekommenderar att du gå till Support och hämtningssida för drivrutiner för att hämta den fullständiga versionen av drivrutinen innan du fortsätter.

Lösning ett: Använd äkta bläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.

Lösning två: Kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera bläcknivåerna och byt sedan bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 1. Öppna mappen Skrivare:
  • Windows XP: Klicka på Start och på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på Skrivare och fax.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () och klicka sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen, dubbelklicka på Skrivare.
  Mappen Skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på ikonen för produkten och klicka sedan på Utskriftsinställningar. Fönstret Utskriftsegenskaper öppnas.
 3. I fönstret Utskriftsinställningar, klicka på fliken Tjänster och klicka sedan på Serva denna enhet. Skrivarens verktygslåda öppnas.
 4. Klicka på fliken Beräknad bläcknivå. Bild som visar de beräknade bläcknivåerna visas.
  Figur : Beräknade bläcknivåer
  • Om grafiken för bläcknivå visar att bläckpatronerna är tomma eller nästan slut, och du inte är nöjd med utskriftskvaliteten, byter du bläckpatronerna nu. Om du vill veta hur du ska installera nya bläckpatroner kan du klicka här.
  • Om grafiken för bläcknivå visar att bläckpatronerna är fulla behöver du inte byta bläckpatronerna ännu. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning tre: Kontrollera papperet

Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att pappret du använder lämpar sig för den aktuella utskriften. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor.
 • Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller böjt. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
 • Använd rätt papperstyp för projektet. Vanligt papper fungerar utmärkt för standarddokument. För dokument med tät utskrift, t.ex. bilder med hög kontrast och fotografier, använd HP Premium Plus-papper för bäst resultat.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Placera inte fotopapperet i enheten förrän du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Papper som inte fungerar bra med bläck tenderar också att orsaka utskriftsproblem. HP:ss bläck och papper har utformats för att fungera bra tillsammans.
Pröva att skriva ut på nytt efter att ha följt anvisningarna ovan.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna enligt anvisningarna nedan för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.

Steg ett: Kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet

 1. Klicka på Arkiv i programmet som skrivet ut och klicka sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för skrivaren öppnas.
 3. Klicka på fliken Funktioner.
 4. Granska följande alternativ i fliken Funktioner och utför sedan nödvändiga ändringar.
  • Utskriftskvalitet: Om du inte är nöjd med kvaliteten på utskrifterna ökar du utskriftskvaliteten. Om du vill skriva ut snabbare minskar du utskriftskvaliteten.
  • Papperstyp: Om ett av alternativen stämmer exakt med din papperstyp, ska du välja detta alternativ istället för automatisk.
  • Alternativ för storleksändring: Kontrollera att det valda alternativet motsvarar din pappersstorlek.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg två: Kontrollera inställningen för Skriv ut i gråskala

Enhetens programvara kan vara inställd på att skriva ut i gråskala. Kontrollera denna inställning genom att gå igenom följande steg.
 1. I det program du vill skriva ut från, klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Kontrollera att du har valt din produkt och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar. Dialogrutan Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Färg.
 4. Kontrollera att Skriv ut i gråskalainte är vald.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fem: Skriv ut och utvärdera en utökad funktionsrapport och felsök problemen

Skriv ut och utvärdera en utökad funktionsrapport.

Steg ett: Skriv ut en utökad funktionsrapport

 1. Om du inte redan har, fyll på rent, vanligt vitt papper i huvudfacket.
 2. Tryck och håll ned knappen Avbryt () på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på knappen Starta kopiering - Färg.
 4. Släpp båda knapparna. Den utökade självtestrapporten skrivs ut.

Steg två: Fastställ vilka patroner som skrev ut vilka områden på den utökade funktionsrapporten

Olika patroner skriver ut olika områden på den utökade funktionsrapporten. Använd följande steg för att fastställa vilka bläckpatroner som skriver ut vilka områden.
Skrivaren använder två bläckpatroner: antingen en kombination av svart och trefärgsbläckpatron eller en kombination av foto-och trefärgsbläckpatron. Antalet och arrangemanget av färgstaplarna på funktionstestsidan beror på bläckpatronerna som är installerade.
Exempel på utökad funktionsrapport av bläckpatronens konfiguration
Bläckpatronens konfiguration
Exempel
Vilka bläckpatroner skriver ut vilka områden
Trefärgspatronen och svart patron
 1. Skrivs ut av den svarta bläckpatronen
 2. Skrivs ut av trefärgspatronen
Trefärgspatron och fotopatron
 1. Skrivs ut av trefärgspatronen
 2. Skrivs ut av fotopatronen

Steg tre: Granska funktionsrapporten med avseende på defekter

Om produkten och bläckpatronerna fungerar som de ska, visas i allmänhet alla färgstaplar, utan ränder och med enhetlig färg tvärs över hela sidan. Den svarta texten på sidan ska inte heller uppvisa några bläckränder.
Se tabellen nedan för exempel på defekter som kan förekomma i den utökade självtestrapporten. Dessa exempel är inte heltäckande, men visar de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i den utökade funktionsrapporten
Defekt
Exempel
Beskrivning eller orsak
Urblekta eller icke-överensstämmande färger i färgblocken
Svart bläckpatron har slut på bläck
Fotopatron har slut på bläck
Spår eller kladd i texten
Fibrer eller andra rester på skrivhuvudet
Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
Bläcket i patronen håller på att ta slut eller munstyckena är igensatta
Ett eller flera av färgblocken saknas helt
En färg i patronen har tagit slut eller munstyckena är igensatta.
 • Om du inte hittar några defekter i den utökade funktionsrapporten, fungerar utskriftsmekanismen och patronerna som de ska. Klicka här om du är intresserad av ytterligare supportalternativ för din produkt (c01577341) (på engelska).
 • Om du ser en eller flera defekter på den utökade självtestrapporten, fortsätt till nästa steg för att felsöka problemet. Problempatronen är den du identifierade i föregående steg.

Steg fyra: Rengör bläckpatronerna med ett automatiskt verktyg

Följ dessa steg för att köra ett automatiskt verktyg om du har hittat defekter i den utökade funktionsrapporten.
 1. Öppna mappen Skrivare:
  • Windows XP: Klicka på Start och på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på Skrivare och fax.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () och klicka sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen, dubbelklicka på Skrivare.
  Mappen Skrivare öppnas.
 2. Högerklicka på ikonen för produkten och klicka sedan på Utskriftsinställningar. Fönstret Utskriftsegenskaper öppnas.
 3. I fönstret Utskriftsinställningar, klicka på fliken Tjänster och klicka sedan på Serva denna enhet. Skrivarens verktygslåda öppnas.
 4. Klicka på fliken Enhetstjänster och sedan på Rengör utskriftspatronerna.
 5. Klicka på Rengör i nästa fönster. Verktyget för rengöring går, och produkten skriver ut en sida med en bild.
 6. Kontrollera utskriftskvaliteten av testarket.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg fem: Rikta in skrivaren

Följ dessa steg för att öppna skrivarens verktygslåda och justera skrivaren om du har hittat defekter i den utökade funktionsrapporten.
 1. Tryck och håll knappen Avbryt () och knappen På/Sammanfatta ().
  Lamporna Kontrollera papper och Kontrollera utskriftspatron borde blinka.
 2. Släpp båda knapparna.
  obs!
  Du har åtta sekunder för att slutföra de nästa fem stegen.
 3. Tryck på knappen Avbryt () igen.
 4. Tryck på knappen Kopior.
 5. Tryck på knappen Papperstyp.
 6. Tryck på knappen Starta kopiering - Färg.
  Justeringssidan börjar skrivas ut. Om arket inte börjar skrivas ut, tryck igen på knappkombinationerna.
 7. Öppna skannerglaslocket.
 8. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det främre, vänstra hörnet av glaset. Se de ingraverade linjerna på sidorna av skannerglaset för att få hjälp.
  Figur : Lägg inriktningsarket på skannerglaset
 9. Stäng locket och tryck på knappen Skanna. Vänta medan produkten slutför justeringen. Lampan () blinkar tills justeringen är klar.
 10. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg sex: Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena

Följ dessa steg för att rengöra området kring bläckmunstyckena. Du behöver bara genomföra dessa steg om du har sett spår eller kladd i texten på den utökade självtestrapporten enligt den tidigare beskrivningen i detta dokument.
 1. Tryck på knappen () för att sätta på produkten.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen kan börja röra sig mot åtkomstområdet. Låt den i så fall förflytta sig till det läget.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har stannat och tystnat. Dra sedan ut elnätssladden på baksidan av enheten.
 4. Lossa på problempatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
    varning!
  Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Lämna inte en bläckpatron utanför enheten i mer än 30 minuter.
 5. Placera bläckpatronen på ett papper med munstycket uppåt.
 6. Fukta en ren skumgummitopp med destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitoppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
  1. Munstycksplatta - RENGÖR INTE
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
 8. Låt bläckpatronen vara i tio minuter för att låta det rengjorda området självtorka eller torka av det med en ny pinne.
 9. Skjut tillbaka bläckpatronen i hållaren. Tryck patronen framåt tills den snäpper fast.
 10. Upprepa dessa steg för den andra patronen om det behövs.
 11. Anslut nätkabelns kontakt till vägguttaget och anslut sedan nätkabeln på produktens baksida.
 12. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sex: Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Följ dessa steg för att byta ut problempatronen om du såg fel på den utökade funktionsrapporten. De här stegen är bara basinstruktioner för hur du sätter i en ny bläckpatron. Om du vill ha mer detaljerade instruktioner, klickar du här för att få instruktioner steg för steg (c01577355) (på engelska).
 1. Ta ut den gamla patronen när produkten är påslagen.
 2. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
 3. Ta bort den rosa fliken från patronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena på utskriftspatronen. Om du gör det kan det leda till en dålig elektrisk anslutning, igensatta bläckmunstycken eller dålig utskriftskvalitet.
 4. Placera den nya bläckpatronen på respektive plats något vinklade, tryck sedan bläckpatronen uppåt tills den knäpps på plats.
  • Den svarta patronen eller fotopatronen ska sitta i den högra hållaren.
  • Trefärgspatronen ska sitta i den vänstra hållaren.
 5. Vänta medan produkten skriver automatiskt ut en justeringssida och följ sedan instruktionerna på inriktningssidan för att justera den nya bläckpatronen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sju: Granska ytterligare information

Ytterligare information

HP har fler informationsresurser om din produkt. HP rekommenderar följande resurser.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning åtta: Lämna in All-in-One-skrivaren på service

obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...