hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M601, M602, M603 - Ta bort och byta ut: Formaterare

Inledning (formateraren)
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut formateraren.
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
  Koppla bort alla kablar och tillbehör från formateraren.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömsladden innan du försöker utföra service på skrivaren.
  varning!
Den här delen innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska stötar (ESD). Om du vill minska risken för ESD-skador ska du alltid ta på plåtchassit för att jorda dig själv innan du rör vid någon ESD-känslig del.
Använd nedanstående tabell för att hitta skrivarens artikelnummer och gå sedan till http://h20141.www2.hp.com/hpparts för att beställa delen.
Formaterarsatsnummer
CE988-67912
CE988-67908
Formaterare med instruktionsguide
Formaterare med instruktionsguide (Kina och Indien)
Nödvändiga verktyg
 • Du behöver inga speciella verktyg för att installera den här delen.
Efter att du utfört service
Kontrollera att alla kontakter på formateraren sitter ordentligt.
Kontrollera att locket till formateraren sitter på plats ordentligt och att tumskruvarna är åtdragna med fingrarna när du bytt den.
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.
Ta bort formateraren
 1. Leta reda på formaterarluckan.
  Använd fingergreppet och skjut sedan bort luckan från skrivaren för att ta bort den.
  Figur : Leta reda på formaterarluckan
 2. Lossa de två tumskruvarna (bildtext 1). Fatta tag i de båda tumskruvarna.
    obs!
  Om det behövs använder du ett mynt som skruvmejsel för att vrida tumskruvarna.
  Figur : Lossa tumskruvarna
 3. Dra formateraren ut och bort från skrivaren.
  Figur : Ta bort formateraren
Installera formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Justera formateraren med öppningen upptill och nedtill på formateraren. För in bakdelen i en vinkel och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast
  Figur : Installera formateraren
 2. Dra åt båda tumskruvarna.
 3. Sätt tillbaka locket.
  Figur : Sätt tillbaka formaterarluckan
Inledning (DIMM-minne)
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut satsen med Solid State-minnet
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömsladden innan du försöker utföra service på skrivaren.
  varning!
Den här delen innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska stötar (ESD). Om du vill minska risken för ESD-skador ska du alltid ta på plåtchassit för att jorda dig själv innan du rör vid någon ESD-känslig del.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Sats med Solid State-minne
CE988-67907
Solid State-minne, 8 GB med installationsinstruktioner
Nödvändiga verktyg
Du behöver inga speciella verktyg för att installera den här delen.
Efter att du utfört service
Kontrollera att locket till formateraren sitter på plats ordentligt och att tumskruvarna är åtdragna med fingrarna när du bytt den.
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.
Ta ut den nya DIMM-modulen ur formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Öppna formaterarhållarens lucka.
 2. Tryck bort låsarmarna från DIMM-kortet för att frigöra det och dra sedan ut DIMM-kortet ur DIMM-platsen.
  Figur : Ta bort minnes-DIMM-kortet
Installera DIMM-modulen i formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Öppna formaterarhållarens lucka.
 2. Ta ut den nya DIMM-modulen ur den antistatiska förpackningen.
 3. Håll DIMM-kortet i kanterna och passa in spåren på DIMM-kortet med DIMM-platsen. (Kontrollera att spärrarna på sidorna av DIMM-platsen är öppna.)
  Figur : Sätt i minnes-DIMM-kortet (1 av 2)
 4. Tryck ned DIMM-kortet ordentligt rakt ned i platsen. Kontrollera att spärrarna på vardera sida av DIMM-kortet snäpper på plats.
  Figur : Sätt i minnes-DIMM-kortet (2 av 2)
Inledning (hårddisk)
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut hårddisken (HDD).
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömsladden innan du försöker utföra service på skrivaren.
  varning!
Den här delen innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska stötar (ESD). Om du vill minska risken för ESD-skador ska du alltid ta på plåtchassit för att jorda dig själv innan du rör vid någon ESD-känslig del.
  obs!
Byt inte ut formaterare, styrenhet för likström, PCA för eMMC eller hårddisk samtidigt under produktservice. Om du gör det kan skrivaren bli instabil eller sluta att fungera.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för sats med hårddisk (HDD)
CE502-67915
Hårddisk (HDD) med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Du behöver inga speciella verktyg för att ta loss den här delen.
Efter att du utfört service
Kontrollera att locket till formateraren sitter på plats ordentligt och att tumskruvarna är åtdragna med fingrarna när du bytt den.
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.
Ta bort hårddisken
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Öppna den formaterarhållarens lucka och frånkoppla sedan de två anslutningarna (bildtext 1).
  Figur : Ta bort den krypterade HDD:n (1 av 4)
 2. Lossa en flik (bildtext 2) och skjut sedan HHD mot luckans sida med gångjärnen.
    obs!
  Det kan vara lättare att ta bort HHD:n om du separera formaterarhållarens lucka från hållaren. Skjut luckan mot den övre delen av hållaren, och separera sedan komponenterna.
  Figur : Ta bort den krypterade HDD:n (2 av 4)
 3. Ta bort HHD från hållarens lucka.
    obs!
  HDD:ns skenor (bildtext 3) sitter inte fast och kan enkelt separeras från komponenten. Tappa inte bort skenorna när du hanterar HDD:n.
  Figur : Ta bort den krypterade HDD:n (3 av 4)
 4. Koppla från en anslutning (bildtext 4) och ta sedan bort HDD:ns fästskenor. Tappa inte bort skenorna när du hanterar hårddisken.
    obs!
  Använd skenorna för att installera en ny hårddisk. När du har installerat en ny hårddisk måste du läsa in den inbyggda programvaran på nytt genom att uppgradera den inbyggda programvaran.
  Figur : Ta bort den krypterade HDD:n (4 av 4)
Byta ut hårddisken
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Passa in HDD:n i fästena och sätt in HDD-anslutningen (bildtext 1).
  Figur : Installera hårddisk i skenorna
 2. Passa in hårddisken och dess fästen med spärrarna på insidan av formaterarluckan.
  Skjut upp hårddisken i läget.
  Figur : Installera hårddisken i formateraren.
 3. Anslut de två (2) hårddiskkablarna i formateraren. (bildtext 1)
  Figur : Anslut kablarna

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...