hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Ta bort och byta ut: Kontrollpanel

Inledning

I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut kontrollpanelen.

Innan du utför service

Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömsladden innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för kontrollpanel
B5L47-67018
Kontrollpanel och vändbar skruvmejsel med instruktionsguide

Nödvändiga verktyg

 • Philips-skruvmejsel av typ 2 med magnetisk spets.

Efter att du utfört service

Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.

Efter servicetestet

Skrivaren har ett diagnostiskt testläge för kontrollpanelen. Mer information finns i kontrollpanelens kontrollavsnitt i skrivarens felsökningshandbok.

Steg 1: Ta bort kontrollpanelsluckan

 1. Öppna dokumentmataren (bildtext 1).
  obs!
  Om kontrollpanelen inte helt är framåtlutad lutar du den nu framåt så långt det går (bildtext 2).
  Figur : Öppna dokumentmataren
 2. Med början på höger sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt släppa de fem flikarna utmed den övre kanten på luckan.
  obs!
  Den tunna och svarta plastluckan delas från kontrollpanelsbasen i vit plast.
  Figur : Lossa fem flikar
 3. Fortsätt att lyfta den övre kanten på luckan bort från skrivaren och ta sedan bort luckan.
  Figur : Ta bort luckan

Steg 2: Ta bort kontrollpanelen

 1. Endast M577c/z, M527c/z: Öppna spärren (bildtext 1) för att frigöra den platta kabeln för tangentbordet.
    varning!
  Spärren måste öppnas för att frigöra kabeln.
  Figur : Frånkoppla den platta kabeln för tangentbordet (M577c/z, M527c/z)
 2. Koppla ur en HDMI-kabel (bildtext 1) och en anslutning (bildtext 2).
  Figur : Koppla bort kontakterna
 3. Ta bort USB-kabeln (bildtext 1) från hållaren.
  Endast M577z: Frigör de fyra flikarna (bildtext 2) och ta sedan bort det NFC-tryckta kretskortet.
  Figur : Koppla bort kontakterna
 4. Ta bort tre skruvar (bildtext 1).
  obs!
  Skruvmejsel (medföljer satsen) har en vändbar axel. Dra ur skaftet från handtaget och installera det på nytt med den önskade sidan utåt.
  Figur : Ta bort tre skruvar
 5. Lyft den främre delen av kontrollpanelen från skrivaren (bildtext 1), och skjut den sedan mot skrivarens framsida (bildtext 2) för att ta bort den.
  Figur : Ta bort kontrollpanelen

Steg 3: Packa upp ersättningsenheten

Packa upp den nya enheten ur förpackningen.
Fullständig information om HP:s återvinningsprogram finns på Returer och återvinning av produkter.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga enheten.
obs!
Glöm inte att ta bort skyddsplasten som sitter på ersättningskontrollpanelens pekskärm.
Återvinning och uppackning
Figur : Återvinning och uppackning

Steg 4: Installera kontrollpanelen

 1. Luta ersättningskontrollpanelen bort från basplattan.
  Figur : Öppna kontrollpanelen
 2. Endast M577c/z, M527c/z: Se till att mata in den platta kabeln för tangentbordet (bildtext 1) genom öppningen (bildtext 2) i kontrollpanelsbasen när du installerar kontrollpanelen.
  Figur : Mata den platta tangentbordskabeln genom öppningen
 3. Leta upp de fyra hakarna på skrivaren och matcha spåren i kontrollpanelsbasen (bildtext 1). Hakarna passar in i skårorna (bildtext 2) när enheten monterats.
  obs!
  Se till att jordningsklipset (bildtext 3) är överst i monteringsbasen när det har installerats.
  Figur : Leta rätt på krokarna och jordningsklipset
 4. Placera den bakre kanten på kontrollpanelen i skrivaren (bildtext 1) och sänk sedan ned den främre kanten (bildtext 2) för att installera den.
  obs!
  Om kontrollpanelen är svår att installera ska du se till att hakar, skåror och jordningsklips är korrekt inkopplade. Se Leta rätt på krokarna och jordningsklipset.
  Figur : Installera kontrollpanelen
 5. Installera tre skruvar (bildtext 1) och se till att jordningsklipset är korrekt installerat (bildtext 2).
  obs!
  Skruvmejsel (medföljer satsen) har en vändbar axel. Dra ur skaftet från handtaget och installera det på nytt med den önskade sidan utåt.
  Figur : Montera tre skruvar
 6. Anslut en HDMI-kabel (bild 1) och en kontakt (bild 2).
  Figur : Anslut kontakterna
 7. Installera USB-kabeln (bildtext 1) i hållaren.
  Endast M577z: Installera det NFC-tryckta kretskortet under de fyra flikarna (bildtext 2).
  Figur : Installera USB och NFC
 8. Endast M577c/z, M527c/z: Placera den platta kabeln för tangentbordet i anslutningen och stäng spärren (bildtext 1).
  obs!
  Tryck nedåt på kabeln för att se till att den sitter fast helt i kontakten.
  Figur : Anslut den platta kabeln för tangentbordet (M577c/z, M527c/z)

Steg 5: Installera kontrollpanelsluckan

 1. Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren.
  Figur : Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren
 2. Med början på vänster sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt trycka de fem flikarna utmed den övre kanten på luckan.
  Figur : Fäst fem flikar
 3. Stäng dokumentmataren.
  obs!
  Justera kontrollpanelen till önskad vinkel.
  Figur : Stäng dokumentmataren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...