hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Ta bort och byta ut: Kontrollpanel (M527)

Inledning

I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut kontrollpanelen M527.

Innan du utför service

Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan koppla ur strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för kontrollpanel (M527)
B5L47-67018
Kontrollpanel (M527) med instruktionsguide

Nödvändiga verktyg

 • Philips-skruvmejsel av typ 2 med magnetisk spets.

Efter att du utfört service

Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.

Efter servicetestet

Kontrollera att skrivaren startas i läget Redo.
Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.

Steg 1: Ta bort kontrollpanelen (M527)

 1. Luta ersättningskontrollpanelen bort från basplattan.
  Figur : Öppna kontrollpanelen
 2. Endast M527c/z: Se till att mata in den platta kabeln för tangentbordet (bildtext 1) genom öppningen (bildtext 3) i kontrollpanelsbasen när du installerar kontrollpanelen.
  Figur : Kontrollera den platta kabeln för tangentbordet (M527c/z)
 3. Leta upp de fyra hakarna på skrivaren och matcha spåren i kontrollpanelsbasen (bildtext 1). Hakarna passar in i skårorna (bildtext 2) när enheten monterats.
  obs!
  Se till att jordningsklipset (bildtext 3) är överst i monteringsbasen när det har installerats.
  Figur : Hitta krokarna och skårorna
 4. Placera den bakre kanten på kontrollpanelen i skrivaren (bildtext 1) och sänk sedan ned den främre kanten (bildtext 2) för att installera den.
  obs!
  Om kontrollpanelen är svår att installera ska du se till att hakar, skåror och jordningsklips är korrekt inkopplade. Se steg Leta upp de fyra hakarna på skrivaren och matcha spåren i kontrollpanelsbasen (bildtext 1). Hakarna passar in i skårorna (bildtext 2) när enheten monterats..
  Figur : Installera kontrollpanelen
 5. Installera tre skruvar (bildtext 1) och se till att jordningsklipset är korrekt installerat (bildtext 2).
  obs!
  Skruvmejsel (medföljer satsen) har en vändbar axel. Dra ur skaftet från handtaget och installera det på nytt med den önskade sidan utåt.
  Figur : Montera tre skruvar
 6. Anslut en HDMI-kabel (bild 1) och en kontakt (bild 2).
  Figur : Anslut kontakterna
 7. Installera USB-kabeln (bildtext 1) i hållaren.
  obs!
  Endast M527z: Installera det NFC-tryckta kretskortet under de fyra flikarna (bildtext 2).
  Figur : Installera USB-kabeln och NFC-PCA
 8. Endast M527z: Placera den platta kabeln för tangentbordet i anslutningen och stäng anslutningsspärren.
  obs!
  Tryck nedåt på kabeln för att se till att den sitter fast helt i kontakten.
  obs!
  När anslutningsspärren är stängd eller kabeln korrekt installerad är den vita linjen på kabeln parallell mot anslutningsspärren.
  Figur : Anslut den platta kabeln (M527z)
 9. Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren.
  Figur : Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren
 10. Med början på vänster sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt fästa de fem flikarna utmed den övre kanten på luckan.
  Figur : Fäst fem flikar
 11. Stäng dokumentmataren.
  obs!
  Justera kontrollpanelen till önskad vinkel.
  obs!
  Om tangentbordet inte svarar efter att du slagit på skrivaren ska du kontrollera att den platta kabeln installerats i steg Endast M527z: Placera den platta kabeln för tangentbordet i anslutningen och stäng anslutningsspärren.. Installera om kabeln om det behövs.
  Figur : Stäng dokumentmataren

Steg 2: Packa upp den nya kontrollpanelen

Packa upp ersättningsdelen från förpackningen.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
obs!
Glöm inte att ta bort skyddsplasten som sitter på ersättningskontrollpanelens pekskärm.
Återvinning och uppackning
Figur : Återvinning och uppackning

Steg 3: Installera kontrollpanelen (M527)

 1. Luta ersättningskontrollpanelen bort från basplattan.
  Figur : Öppna kontrollpanelen
 2. Endast M527c/z: Se till att mata in den platta kabeln för tangentbordet (bildtext 1) genom öppningen (bildtext 3) i kontrollpanelsbasen när du installerar kontrollpanelen.
  Figur : Kontrollera den platta kabeln för tangentbordet (M527c/z)
 3. Leta upp de fyra hakarna på skrivaren och matcha spåren i kontrollpanelsbasen (bildtext 1). Hakarna passar in i skårorna (bildtext 2) när enheten monterats.
  obs!
  Se till att jordningsklipset (bildtext 3) är överst i monteringsbasen när det har installerats.
  Figur : Hitta krokarna och skårorna
 4. Placera den bakre kanten på kontrollpanelen i skrivaren (bildtext 1) och sänk sedan ned den främre kanten (bildtext 2) för att installera den.
  obs!
  Om kontrollpanelen är svår att installera ska du se till att hakar, skåror och jordningsklips är korrekt inkopplade. Se steg Leta upp de fyra hakarna på skrivaren och matcha spåren i kontrollpanelsbasen (bildtext 1). Hakarna passar in i skårorna (bildtext 2) när enheten monterats..
  Figur : Installera kontrollpanelen
 5. Installera tre skruvar (bildtext 1) och se till att jordningsklipset är korrekt installerat (bildtext 2).
  obs!
  Skruvmejsel (medföljer satsen) har en vändbar axel. Dra ur skaftet från handtaget och installera det på nytt med den önskade sidan utåt.
  Figur : Montera tre skruvar
 6. Anslut en HDMI-kabel (bild 1) och en kontakt (bild 2).
  Figur : Anslut kontakterna
 7. Installera USB-kabeln (bildtext 1) i hållaren.
  obs!
  Endast M527z: Installera det NFC-tryckta kretskortet under de fyra flikarna (bildtext 2).
  Figur : Installera USB-kabeln och NFC-PCA
 8. Endast M527z: Placera den platta kabeln för tangentbordet i anslutningen och stäng anslutningsspärren.
  obs!
  Tryck nedåt på kabeln för att se till att den sitter fast helt i kontakten.
  obs!
  När anslutningsspärren är stängd eller kabeln korrekt installerad är den vita linjen på kabeln parallell mot anslutningsspärren.
  Figur : Anslut den platta kabeln (M527z)
 9. Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren.
  Figur : Placera kontrollpanelens lucka på skrivaren
 10. Med början på vänster sida av kontrollpanelsluckan ska du försiktigt fästa de fem flikarna utmed den övre kanten på luckan.
  Figur : Fäst fem flikar
 11. Stäng dokumentmataren.
  obs!
  Justera kontrollpanelen till önskad vinkel.
  obs!
  Om tangentbordet inte svarar efter att du slagit på skrivaren ska du kontrollera att den platta kabeln installerats i steg Endast M527z: Placera den platta kabeln för tangentbordet i anslutningen och stäng anslutningsspärren.. Installera om kabeln om det behövs.
  Figur : Stäng dokumentmataren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...