hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Ta bort och byta ut: Sats med fax-PCA (M527c/f/z)

  obs!
Endast M527c/f/z-skrivare (valfritt för M527dn).
Inledning
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut fax-PCA (M527c/f/z).
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan koppla ur strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
  varning!
Den här delen innehåller komponenter som är känsliga för elektrostatiska stötar (ESD). Om du vill minska risken för ESD-skador ska du alltid ta på plåtchassit för att jorda dig själv innan du rör vid någon ESD-känslig del.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för sats med fax-PCA (M527c/f/z)
B5L53-67901
Instruktionsguide för sats med fax-PCA (M527c/f/z)
Nödvändiga verktyg
Du behöver inga speciella verktyg för att installera den här delen.
Efter att du utfört service
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Kontrollera att skrivaren startas i läget Redo.
Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.
Steg 1: Ta bort formaterarluckan
 1. Ta bort luckan genom att föra den mot produktens baksida.
  Figur : Ta bort formaterarluckan
Steg 2: Ta bort fax-PCA
  varning!
ESD-känslig del.
  obs!
Endast M527c/f/z-skrivare (valfritt för M527dn).
 1. Koppla bort tre kontakter (bildtext 1).
  Figur : Koppla bort tre kontakter
 2. Nyp ihop fästklämman för att frigöra den.
  Figur : Frigör fax-PCA:n
 3. Rotera anslutningsänden på fax-PCA:n utåt och bort från formateraren (bildtext 1), och dra den sedan som visas (bildtext 2) för att ta bort den.
  Figur : Ta bort fax-PCA:n
Steg 3: Packa upp den nya fax-PCA-enheten
Packa upp den nya enheten ur förpackningen.
  varning!
ESD-känslig del.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga enheten.
Figur : Bild – återvinning och uppackning
Steg 4: Montera fax-PCA:n
  varning!
ESD-känslig del.
  obs!
Endast M527c/f/z-skrivare (valfritt för M527dn).
 1. Innan du fortsätter ska du notera platsen i facket (bildtext 1) i korrugerad plåt där fax-PCA:ns dockningsenhet och faxporten (bildtext 2) måste installeras.
  Figur : Leta reda på facken i plåtchassit
 2. För in fax-PCA:ns dockningsenhet och faxporten i facket i korrugerad plåt (bildtext 1) och rotera sedan anslutningsänden på fax-PCA:n mot formateraren (bildtext 2).
  Figur : Montera fax-PCA:n
 3. Fäst fästklämman med facket i formateraren.
    obs!
  Nyp ihop fästklämman för att enkelt fästa den i facket.
  Figur : Fäst fax-PCA:n
 4. Anslut tre kontakter (bildtext 1).
  Figur : Anslut tre kontakter
Steg 5: Installera formaterarluckan
 1. Skjut den mot framsidan på skrivaren för att montera den.
  Figur : Installera formaterarluckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...