hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart C4100-serien All-in-One - Färgblandning eller färger som saknas på diagnossidan för utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för skrivarserien C4100 Photosmart All-in-One.
Du skrev ut en diagnostiksida och hittar färger som skiljer sig mycket från färgerna på bläckpatronens etikett eller färger som helt saknas.
 1. Tryck på knappen Inställningar.
 2. Tryck på nedåtpil-tangenten.
 3. Välj Rengör bläckpatronerna och tryck sedan på OK. Enheten skriver ut en testsida.
 4. Undersök testsidan. Stanna här om testsidan har god utskriftskvalitet. Fortsätt till nästa steg om utskriftskvaliteten är dålig.
 5. Öppna Skrivarens verktygslåda. Det finns två sätt att göra detta:
  • Öppna HP Lösningscenter, välj menyn Inställningar och sedan undermenyn Utskriftsinställningar och till sist Skrivarens verktygslåda.
  • Öppna Skrivare och faxKontrollpanelen i Windows och högerklicka sedan på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på Utskriftsegenskaper. Klicka på fliken Funktioner och sedan på knappen Skrivarunderhåll.
 6. Skrivarens verktygslåda öppnas. I fliken Enhetsunderhåll, klicka på Rengör bläckpatronerna, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Det finns upp till tre tillgängliga rengöringsnivåer. Kasta eller återvinn sidan som skrivs ut.
Steg två: Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena
Följ dessa steg för att rengöra bläckmunstyckena på dina HP-bläckpatroner.
 1. Du behöver följande:
  • Torra skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Rena pappersark
  • Destillerat eller filtrerat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla förorenande ämnen som kan skada bläckpatronerna)
     varning!
   Använd inte rengöringsmedel för valsar eller alkohol för att rengöra området. Det kan skada bläckpatronen eller skrivaren.
 2. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens högra sida. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Placera bläckpatronen på ett papper med bläckmunstyckena vända uppåt.
 6. Fukta en ren skumgummitopp med destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitoppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
   Bild: Bläckmunstycket och patronens kontakter
  1. Munstycksplatta - RENGÖR INTE
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 8. Låt bläckpatronen vara i tio minuter för att låta det rengjorda området självtorka eller torka av det med en ny pinne.
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Den svarta bläckpatronen () sätts i den högra hållaren
  Figur : För in patronen i hållaren
  Bild: Sätt i bläckpatronen
 10. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats
 11. Upprepa dessa steg för att göra rent området runt bläckmunstycket på den andra bläckpatronen.
 12. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 13. Försök skriva ut igen.
Om du inte försökte byta patron tidigare för att lösa problemet, byt patronen som orsakar problem nu. Gå till Bläckpatronen och skrivhuvudet med begränsad garantiför att se om patronen täcks av garantin.
Orsak och förebyggande åtgärder
Färgblandning orsakas vanligtvis av att ett material vidrör munstyckena. Bläck kan läcka längs materialet och förflytta sig från munstycket till munstycket. När olika färgers bläck blandas på det här sättet, är resultatet grumliga, felaktig färger.
Att färger saknas inträffar när bläckpatronsmunstyckena torkat ut eller när en färg tagit slut på grund av specifika utskriftskrav.
 • Ta inte bort skyddstejpen från en ny bläckpatron förrän precis före installation. När du tar bort tejpen går det inte att sätta tillbaka den igen.
 • När du har tagit bort skyddstejpen, låt ingenting vidröra munstycken.
 • Skriv ut minst en gång i månaden för att bläckpatronerna ska fungera ordentligt.
 • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på knappen på skrivarens kontrollpanel och inte genom att koppla från skrivaren. Om du inaktiverar skrivaren ordentligt kan det att skydda bläckpatronerna.
 • Om du tillfälligt tar bort en fungerande bläckpatron från skrivaren (till exempel tar bort en svart bläckpatron för att installera en fotobläckpatron) placerar du den i ett bläckpatronskydd.
 • Om du inte har ett bläckpatronskydd och behöver ta bort en patron tillfälligt, placerar du den i ett lufttät plaströr. Se till att inget vidrör munstyckena. Använd inte en plastpåse. Om du vill förvara bläckpatroner i ett rör under en längre tid, placerar du färgbläckpatroner med munstyckena vända nedåt och svarta bläckpatroner med munstyckena vända uppåt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...