hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Flygplansläge (Windows 10)

Det här dokumentet gäller HP Notebook-datorer med Windows 10.
Flygplansläget är en inställning i Windows 10 som avaktiverar datorns fömåga att sända eller ta emot signaler, samtidigt som användning av andra program fortfarande tillåts, såsom spel eller musikspelare. Om du aktiverar flygplansläget avaktiveras trådlösa nätverk, mobilt bredband och Bluetooth-anslutningar.
Om du aktiverar flygplansläget håller även batteriladdningen längre, eftersom datorn inte använder ström för att söka efter nätverk, anslutningar eller information.
obs!
Beroende på din version av Windows, kan viss grafik och information i det här dokumentet skilja sig något åt.

Aktivera eller inaktivera flygplansläge i Windows 10

Använd flygplansläget när du ska resa med flyg, vara offline eller om du behöver spara batteriström.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Flygplansläge.
  Menyn Internet och nätverk öppnas.
 2. I menyn Internet och nätverk aktiverar du flygplanläget genom att föra skjutreglaget Flygplansläge till .
  Figur : Flygplansläget slås på
  Menyn Interrnet och nätverk med flygplansläge på
  Trådlösa nätverk, mobilt bredband, Bluetooth och andra anslutningar avaktiveras.
 3. För att kontrollera att flygplansläget är på ska du kontrollera aktivitetsfältet för ikonen för flygplansläge.
  Figur : Ikonen Flygplansläge i aktivitetsfältet
  Aktivitetsfältet med flygplanslägesikonen markerad
 4. För att stänga av flygplansläget i Windows ska du söka efter och öppna Flygplansläge.
 5. För skjutreglaget Flygplansläge till Av.
  Figur : Flygplansläget stängs av
  Menyn Internet och nätverk med flygplansläge inställt på av.
 6. För att verifiera att flygplansläget är avstängt ska du i aktivitetsfältet se efter nätverksikonen.
  Figur : Nätverksikonen i aktivitetsfältet
  Aktivitetsfältet med nätverksikonen markerad

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...