hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP- och Compaq-datorer - Använda HP Wireless Audio

Dokumentet avser HP- och Compaq-datorer.
HP Wireless Audio-tillbehöret gör det möjligt att trådlöst strömma ljud från datorn till upp till fyra olika högtalaruppsättningar i ditt hem. Det här dokumentet beskriver hur du använder HP Wireless Audio för att strömma ljud från en dator till en KleerNet -ljudenhet, högtalare eller hörlurar. Med programmet HP Wireless Audio Manager kan du lägga till och ta bort ljudenheter och justera inställningarna.

Visa en video om hur du använder HP Wireless Audio

(på engelska)

Översikt över HP Wireless Audio

HP Wireless Audio-tekniken består av en sändare (1) och en mottagare (2).
Figur : HP Wireless Audio: sändare och mottagare
HP Wireless Audio: sändare och mottagare
Ljudsändaren “överför” en trådlös ljudsignal från datorn till ljudmottagaren. Ljudmottagaren “tar emot” den trådlösa signalen via interna antenner och visar information i en hörbara form som du kan lyssna på. Beroende på din dator, kan du konfigurera HP Wireless Audio på något av följande sätt:
 • På vissa datorer kan är den trådlösa sändaren med KleerNet-teknik inbyggt i datorn. I så fall kan använda du ljudmottagaren som levererades med tillbehöret HP Wireless Audio. Men du använder inte USB-ljudsändare.
 • På datorer som inte har en inbyggd sändare kan du använda både USB-ljudsändaren och mottagaren som levererades med tillbehöret HP Wireless Audio.
Figur : HP Wireless Audio-konfiguration
HP Wireless Audio-konfiguration

HP Wireless Audio-tillbehör

Följande diagram ger mer information om ljudsändaren- och mottagaren.
  Figur : Ljudsändare
  Ljudsändare
 1. Anslutning för USB
 2. Lysdiod för parning
  Figur : Ljudmottagre
  Ljudmottagre
 1. Parningsknapp
 2. S/PDIF-port
 3. Vänstra och högra analoga (RCA) portar
 4. Mini TOSLINK/3,5 mm analog kombinationsport
 5. USB-strömkontaktport
 6. Strömlampa
 7. Lysdiod för parning

Innan du börjar

Innan du börjar, kontrollera att följande villkor har uppfyllts.
 • Ljudenheten är påslagen och den trådlösa lampan på din dator är aktiverad.
 • Datorn har en ledig USB-port.
 • Ljudenheten som du ansluter till har en ledig S/PDIF-port, RCA-port, 3,5 mm analog port eller TOSLINK-miniport.
  obs!
  Anslutning för vissa ljudenheter är inbyggd i enheten.
  Figur : RCA-portar
  RCA-portar
  Figur : S/PDIF-port
  S/PDIF-port
  Figur : Mini TOSLINK eller 3,5 mm analog port
  Mini TOSLINK eller 3,5 mm analog port
 • Det finns en tillgänglig strömkälla för HP Wireless Audio-mottagaren.
 • HP Wireless Audio-sändaren är inte längre bort än 5 m (16,4 fot) från HP Wireless Audio-mottagare.
  obs!
  Efter att du slutför den inledande konfigurationen, kan du flytta mottagaren och högtalaren upp till 30 m (98,4 fot) från sändaren.
 • HP Wireless Audio Manager är installerad på datorn. Den här programvaran är redan installerad på vissa HP-datorer. Ta reda på om programvaran Wireless Audio Manager redan är installerad, klicka på Start, Alla programoch HP. Sedan, se om HP Wireless Audio Manager visas.
  Figur : Söka efter HP Wireless Audio Manager
  Söka efter HP Wireless Audio Manager
  Om programvaran inte finns på datorn, kan du installera programvaran från CD-skivan som medföljde HP Wireless Audio-tillbehöret. För att göra det, sätt i CD/DVD-enheten i datorn och följ uppmaningarna på skärmen.
  obs!
  Om datorn inte har en CD-/ DVD-spelare, sök efter HP Wireless Audio Manager-programvaran på HP:s kundsupport webbplats. Sök efter HP Wireless Audio och öppna supportsidan för din enhetsmodell.

Konfigurera HP Wireless Audio i tre steg

Steg ett: Ansluta ljudsändaren

obs!
Om HP Wireless Audio är inbyggt i din dator, hoppa över detta steg.
Anslut den trådlösa ljudsändaren till en tillgänglig USB-anslutning på datorn.
Figur : Ansluta den trådlösa ljudsändaren
Ansluta den trådlösa ljudsändaren

Steg två: Para ihop ljudsändaren- och mottagaren

Innan datorn kan skicka ljud till högtalarna, måste ljudmottagaren vara länkad till ljudsändaren.
obs!
Innan du börjar para ihop, se till att lampan för trådlöst är på på datorn.
 1. Placera mottagaren nära sändaren och anslut strömsladden.
 2. Klicka på Start, Alla program, HP och klicka sedan på HP Wireless Audio Manager.
  Figur : Öppna HP Wireless Audio Manager
  Öppna HP Wireless Audio Manager
 3. Se till att HP Wireless Audio-mottagaren visas i panelen Tillgängliga enheter. Om den inte visas, kontrollera att mottagaren är inom intervallet på 5 meter (16,4-fot) och har ström. Klicka på Sök igen () för att identifiera enheten. Det kan ta några minuter.
  Figur : Startskärmen My Wireless Audio
  Startskärmen My Wireless Audio
 4. Klicka på + knappen bredvid HP-mottagare i panelen Tillgängliga enheter. Rutan Para ihop enheten öppnas.
  Figur : Rutan Para ihop enheten
  Rutan Para ihop enheten
 5. Klicka på knappen Länka i rutan Para ihop enheten.
 6. Tryck på knappen Para ihop på ljudmottagaren.
  Figur : Placering av parningsknappen
  Placering av parningsknappen
  Parningslysdioden ovanpå ljudmottagaren blinkar medan mottagaren försöker para ihop med en sändaren. Om mottagaren har parats ihop, lyser lysdioden blått.
  obs!
  Parningen kan ta några minuter.
  obs!
  De trådlösa antennerna överför signaler från sändaren till mottagaren. För optimal överföring, hålla området runt antennerna fritt från hinder.
 7. Klicka på OK i rutan Framgång!.
  Figur : Rutan Framgång!
  Rutan Framgång!
  obs!
  Det kan ta några sekunder till några minuter för att slutföra parningsprocessen.
  När ljudsändaren och mottagaren har parats ihop, visas en grön punkt bredvid mottagarens namn i panelen My Wireless Audio Home.
  Nästa gång du vill använda ljudenheten med HP Wireless Audio-tillbehöret, behöver du inte para ihop sändaren och mottagaren.
 8. Koppla bort strömkabeln från ljudmottagaren, flytta mottagaren till högtalar- eller hemstereoplatsen och gå till nästa steg.

Steg tre: Ansluta ljudmottagaren till ljudenheten (högtalarsystem)

Beroende på kabelportar på din ljudenhet har du tre alternativ för att ansluta ljudmottagaren.
I listan nedan, klicka på plustecknet (+) bredvid det anslutningsalternativ som fungerar med din ljudenhet.

Ta bort ljudenheten

För att ta bort en ljudenhet från systemet, klicka på knappen Ta bort i det nedre vänstra hörnet på panelen. Ljudenheten försvinner från listan över Tillgängliga enheter.
Figur : Placering av Ta bort-knappen
Placering av Ta bort-knappen

Justera inställningarna

Från menyn Inställningar kan du aktivera HP Wireless Audio, aktivera ljudenhetsmeddelanden och inaktivera Välkomstpanelen som visas när programmet startar.
För att öppna Inställningar, klicka på knappen Inställningar i det nedre vänstra hörnet på skärmen My Wireless Audio Home.
Figur : Placering av Inställning-knappen
Figur : Inställningspanel
Inställningspanel
För att aktivera och avaktivera alternativ, eller avmarkera inställningen och klicka sedan på Spara.
obs!
Om du är orolig över batteriets livslängd, inaktivera HP Wireless Audio när du inte använder den.

Hantera flera ljudenheter

Använd alternativen i knappen Skapa grupp för att hantera flera uppsättningar av högtalare som om det var en enhet. Till exempel om du vill lyssna på samma musiken i vardagsrummet och i sovrummet, kan du gruppera högtalarna i båda rum. Genom att gruppera, får alla ljudenheter samma trådlös signal som sänds från datorn och spelar upp ditt ljud samtidigt.
Figur : Placering av knappen Skapa grupp
Placering av knappen Skapa grupp
obs!
Knappen Skapa grupp avaktiveras såvida inte två eller fler enheter har parats ihop med datorn. En lista över dessa ihopparade enheter visas i panelen My Wireless Audio Home.
För att gruppera dina trådlösa ljudenheter, utför du följande steg.
 1. Klicka på Skapa grupp. Panelen Skapa grupp/redigera grupp öppnas.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid varje enhet som du vill lägga till i gruppen.
  obs!
  Du kan dessutom använda alternativen i panelen Skapa grupp/redigera grupp för tilldela ett namn på gruppen eller ta bort en enhet från gruppen.
 3. Klicka på Skapa grupp. Högtalaren som finns inställd i denna grupp spelar nu samtidigt.

Ikoner och knappar som används i HP Wireless Audio Manager

Följande tabell visar varje knapp som används i HP Wireless Audio Manager och en kort beskrivning av dess funktion.
Ikon eller knapp
Funktion
Klicka för att lägga till en tillgänglig enhet till My Wireless Audio Home.
Klicka för att ta bort oönskade enheter.
Klicka för att söka för att hitta fler tillgängliga enheter i området eller för att få en mer kraftfull trådlös signal.
Om enhetens namn visas i listan, är det en del av hemmaljudsystemet. Om rutan är markerad, strömmar ljud till den enhet eller grupp.
obs!
Enheter visas i listan efter produktnamn. För att byta namn på en enhet, välj dess namn i listan och klicka på Redigera.
Enheter är färgkodade med signalstyrka.
 • Grön: Stark signal. Röd: Dålig signal.
 • Gul: Medelstark signal.
 • Röd: Dålig signal
Klicka på knappen Inställningar för att göra det följande:
 • Ta bort enheter från My Wireless Audio Home.
 • Aktivera/avaktivera HP Wireless Audio.
 • Visa Välkomstpanelen.
 • Visa ett meddelande när en enhet identifieras.
Klicka på Wireless Audio Assistant för att felsöka ett problem.
Klicka på Skapa grupp för att hantera flera enheter som en synkroniserad grupp.
obs!
Knappen Skapa grupp avaktiveras tills du har två eller flera enheter som visas i panelen My Wireless Audio Home.

Felsökning

Följande tabell visar några av de vanliga felsökningsproblem med deras möjliga lösningar, som du kanske stötte på med HP Wireless Audio-tillbehöret.
Problem
Lösning
Signalkvaliteten är dålig.
Störningar i trådlös signal kan orsakas av sladden i väggar, avståndet från signalkälla och konflikt med andra trådlösa signaler. Om signalkvaliteten är låg i ett område i hemmet, prova att ändra kanalen på högtalarna eller prova att ändra var högtalarna sitter.
Strömlysdioden på HP Wireless Audio-mottagaren slås inte på.
 1. Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till HP Wireless Audio-mottagaren och eluttaget.
 2. Anslut en annan enhet till eluttaget för att kontrollera att uttaget fungerar.
Parningslysdioden på HP Wireless Audio-sändaren slås inte på.
 1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna till HP Wireless Audio-mottagaren.
 2. Flytta sändaren närmare mottagaren under parningsprocessen.
 3. Ta bort sändaren från USB-porten, vänta i 10 sekunder och anslut sedan tillbaka sändaren till en annan USB-port på datorn.
Parningslysdioden på HP Wireless Audio-mottagaren slås inte på.
 1. Följ alla steg ovan för att säkerställa att komponenterna är ordentligt anslutna.
 2. Kontrollera att du har anslutit alla komponenter enligt anvisningarna.
Parningslysdioden på HP Wireless Audio-mottagaren tänds men fortsätter blinka.
 1. Vänta i några minuter tills komponenterna slutför initieringen. Du bör höra att ljudströmmen (ljud) kommer uta från högtalarna och hemunderhållningscentret.
 2. Kontrollera att du har anslutit alla komponenter enligt anvisningarna.
HP Wireless Audio-mottagaren överför inte ljudet till den anslutna högtalaren eller hemunderhållningscentret.
 1. Se till att alla kabelanslutningar är ordentligt anslutna till både HP Wireless Audio-mottagaren och till de anslutna högtalarna eller hemunderhållningscentret.
 2. Kontrollera att HP Wireless Audio-mottagaren och sändaren har parats ihop korrekt. Följ parningsproceduren för att para ihop sändaren och mottagaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...