hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare (före 2005) - saknade linjer

Dokumentet avser HP 915 Inkjet-skrivare, Deskjet F2110, F2120, F2128, F2140, F2179, F2180, F2185, F2187, F2188, F2224, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4188, F4190, F4194 All-in-One-serie skrivare, OfficeJet 6200, 6203, 6205, 6208, 6210, 6210v, 6210xi, 6213, 6215 All-in-One-serie skrivare, PSC 1605, 1608, 1610, 1610v, 1610xi, 1613, 1615, 2353, 2353 p, 2355, 2355 p, 2355v, 2355xi, 2357, 2358 All-in-One-serie skrivare, Photosmart 2573, 2574, 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 2578-serie skrivare.
Problem
Du skrev ut en diagnostiksida och hittade linjer som saknas i ett eller flera av testmönster eller ränder i en eller flera av färgstaplar.
Steg 1: Har du just installerat en ny trefärgs- eller fotopatron?
Om allt att de tre följande stämmer, kan problemet troligen lösas bara genom att låta skrivaren självtorka i 30 minuter:
 • Du installerade precis ett foto- eller trefärgsbläckpatron (bläckpatronen kan vara antingen ny eller ha tidigare använts)
 • Problemet har visats till höger när du installerade bläckpatronen
 • Den nyligen installerade bläckpatronen är den som skriver ut de felaktiga mönstren på diagnostiksidan
Ibland när en trefärgspatron eller bläckpatron snäppas fast i vagnen, den drar in en liten mängd luft som kan förhindra att vissa munstycken fungerar korrekt. Luften hittar snart ut från bläckpatronen.
Steg 2: Kör bläckpatronernas rengöringsverktyg
Om stegen ovan inte löste problemet, rengör bläckpatronerna.
 1. Tryck på knappen Inställningar.
 2. Använd piltangenterna för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 3. Välj Clean the Print Cartridge (Rengör bläckpatronerna) och tryck sedan på OK. Enheten skriver ut en testsida.
 4. Undersök testsidan. Stanna här om testsidan har god utskriftskvalitet. Fortsätt till nästa steg om utskriftskvaliteten är dålig.
 5. Öppna Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda). Det finns två sätt att göra detta:
  • Öppna HP Director, välj menyn Inställningar och sedan undermenyn Utskriftsinställningar och till sist Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda).
  • Om det inte går att öppna med HP Director, öppna Skrivare och faxKontrollpanelen i Windows och högerklicka sedan på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på Utskriftsinställningar. Klicka på fliken Underhåll och sedan på ikonen Underhåll enheten.
 6. Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda) öppnas. Klicka på Rengör bläckpatronerna på fliken Device Services (Underhåll enheten) och följ anvisningarna på skärmen. Det finns upp till tre tillgängliga rengöringsnivåer. Kasta eller återvinn sidan som skrivs ut.
 1. Följande behövs för rengöring av bläckpatroner och vagn:
  • Rent destillerat vatten. Använd flaskvatten eller filtrerat vatten om du inte har tillgång till destillerat vatten. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen.
  • Rena bomullspinnar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på bläckpatronerna (kaffefilter fungerar bra).
  • Pappersark eller pappershanddukar att lägga bläckpatronerna på under rengöringen.
 2. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 3. Koppla bort strömsladden på baksidan av skrivaren.
 4. Ta ut bläckpatronen och lägg den på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt.
    obs!
  Bläckpatronerna får inte lämnas utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Om bläckpatroner befinner sig utanför skrivaren för länge, kan bläcket torka och täppa igen munstyckena.
 5. Doppa en ren skumgummitopp eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 6. Rengör endast de kopparfärgade kontakterna
  1. Kopparkontakter
  2. Bläckmunstycken (ska inte rengöras)
 7. Upprepa stegen för de andra bläckpatronerna.
 8. Fukta en bomullstopp lätt med destillerat vatten och pressa ur överflödigt vatten.
 9. Rengör de elektriska kontakterna i vagnen som sitter inuti skrivaren i patronhållaren med bomullspinne.
  Bild: De elektriska kontakterna på bläckpatronplatsen
 10. Vänta i 10 minuter så att bläckpatronen och skrivarvagnens elektriska kontakter torkar.
 11. Sätt i bläckpatronerna.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
 13. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 14. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
 15. Försök att skriva ut en sida.
 16. Om du fortfarande inte kan skriva ut, upprepa dessa steg för att rengöra och sätta tillbaka bläckpatronerna. Flera rengöringar kan vara nödvändigt för att återställa utskriften.
  obs!
Följande anvisningar rättar inte till saknade linjer eller randiga fält utskrivna med trefärgs, foto- eller grå fotopatroner eller andra problem med färgutskrift. Utför endast följande steg om den svarta bläckpatronen har skrivit ut felaktiga mönster eller om den svarta textens svärta är ojämn.
Detta problem kan ha orsakats av avlagringar som samlats i munstycksområdet. Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet:
 1. Öppna bläckpatronluckan.
 2. Ta ut den svarta bläckpatronen.
 3. Om vagnen har en spärr, spärra och stäng bläckpatronluckan.
    obs!
  Om dörren inte är stängd skyddas inte den kvarvarande trefärgs bläckpatronen.
 4. Lägg bläckpatronen på ett jämnt underlag med munstyckena uppåt (etiketten nedåt).
  Figur : Bläckpatron med munstyckena uppåt
  Bläckpatron med munstyckena uppåt
 5. Låt bläckpatronen ligga stilla i två timmar.
 6. Sätt tillbaka bläckpatronen och skriv sedan ut en diagnostiksida med följande steg:
  1. Lägg i ett vanligt, vitt A4-ark i inmatningsfacket.
  2. Tryck på och håll ned Cancel (Avbryt) på produktens kontrollpanel och tryck sedan på Start Copy Color (Starta kopiera färg).
  Kontrollera att testmönstren på utskriften visar ett fullständigt rutnät och att de tjocka färglinjerna är fullständiga.
  • Fler än några få brutna linjer kan innebära problem med munstyckena. Bläckpatronerna behöver kanske rengöras.
  • Om den svarta linjen saknas, är svag, randig eller har linjer, kan det tyda på ett problem med den svarta bläckpatronen i den högra hållaren.
  • Om någon av färglinjerna saknas, är svaga, randiga eller har linjer, kan det tyda på ett problem med trefärgspatronen i den vänstra hållaren.
 7. Justera den svarta bläckpatronen om diagnostiksidan inte visar fel på den svarta bläckpatronen och om den är ny. Följ dessa steg för att justera bläckpatronen:
  1. Lägg i vanligt vitt, oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i inmatningsfacket.
  2. Klicka på Inställningar i HP Lösningscenter och sedan på Utskriftsinställningar och klicka sedan på Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda). Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda) öppnas.
     obs!
   Det går även att öppna Printer Toolbox (Skrivarens verktygslåda) i dialogrutan Egenskaper för skrivare. Klicka på fliken Funktioner i dialogrutan Egenskaper för skrivare och sedan på Underhåll enheten.
  3. Klicka på fliken Enhetsunderhåll.
  4. Klicka på Justera bläckpatroner. En justeringssida skrivs ut.
  5. Placera justeringssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet på skannerglaset.
  6. Tryck på Start Scan/Reprints på produktens kontrollpanel. Produkten justerar bläckpatronerna. Släng eller återvinn justeringssidan.
     obs!
   Det går även att justera bläckpatronerna från enhetens kontrollpanel. Tryck på och håll ned Cancel (Avbryt) och tryck sedan på strömbrytaren. När lamporna Check Paper (Kontrollera papperet) och Check Print Cartridge (Kontrollera bläckpatronen) blinkar, tryck på Cancel (Avbryt) och tryck sedan på Number of Copies (Antal kopior), tryck sedan på Paper Type (Papperstyp) och tryck slutligen på Color Start (Färgstart).
  Fortsätt till nästa steg om sidan fortfarande har fel.
Om du inte försökte byta patron tidigare för att lösa problemet, byt patronen som orsakar problem nu. Gå till Bläckpatronen och skrivhuvudet med begränsad garantiför att se om patronen täcks av garantin.
Förebygga linjer som saknas
Linjer som saknas inträffar när bläckpatronens munstycken torkat ut eller när en patron får slut på bläck.
 • Ta inte bort skyddstejpen från en ny bläckpatron förrän precis före installation. När du tar bort tejpen går den inte att sätta tillbaka igen.
 • När du har tagit bort skyddstejpen, låt ingenting vidröra munstyckena.
 • Skriv ut minst en gång i månaden för att bläckpatronerna ska fungera ordentligt.
 • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på knappen på skrivarens kontrollpanel och inte genom att koppla från skrivaren. Om du inaktiverar skrivaren ordentligt kan det att skydda bläckpatronerna.
 • Om du tillfälligt tar bort en fungerande bläckpatron (till exempel tar bort en svart bläckpatron för att installera en fotobläckpatron) placerar du den i ett bläckpatronskydd.
 • Om du inte har ett bläckpatronskydd och behöver du ta bort en patron tillfälligt, placerar du den i ett lufttät plaströr. Se till att inget vidrör munstyckena. Använd inte en plastpåse. Om du vill förvara bläckpatroner i ett rör under en längre tid, placerar du färgbläckpatroner med munstyckena vända nedåt och svarta bläckpatroner med munstyckena vända uppåt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...