hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

"Skrivhuvud saknas eller misslyckades" eller "Skrivhuvudet kan saknas, är inte identifierat eller är inte korrekt installerat" visas för HP Photosmart 7510 e-All-in-One-skrivarserie

Det här dokumentet är för e-allt-i-ett-skrivarna HP Photosmart 7510 och 7515.
Meddelanden 'Skrivhuved saknas eller misslyckades' eller "Skrivhuvud är saknas, är inte identifierat eller är inte korrekt installerat" visas på skrivarens kontrollpanel. Skrivaren skriver inte ut.
Steg 1: Ta ut patronerna och skrivhuvudet
 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
 3. Ta bort alla bläckpatroner och placera dem sedan på en bit papper med bläcköppningen uppåt.
    varning!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
  Tryck på fliken på en patrons framsida och dra den uppåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta ut varje bläckpatron
  Bild: Ta ut varje bläckpatron
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget
 5. Lyft skrivhuvudet för att ta bort det från vagnen.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet
  Bild: Ta bort skrivhuvudet
Steg 2: Rengör skrivhuvudet
Det finns tre områden på skrivhuvudet som behöver rengöras: De sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena, kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna samt de elektriska kontakterna.
  Figur : Tre områden som ska rengöras
  Bild på områden som behöver rengöras på ett skrivhuvud
 1. Sluttande plastytor på båda sidorna om bläckmunstyckena
 2. Kant mellan munstycken och kontakter
 3. De elektriska kontakterna
  varning!
Rör inte vid bläckmunstyckena. Rör inte de elektriska kontakterna med fingret.
Figur : Rör inte området kontaktområdena med fingrarna.
Bild: Vidrör inte de elektriska kontakterna.
Följ nedanstående steg för att rengöra skrivhuvudet.
 1. Du behöver följande för rengöringen:
  • Flera rena, luddfria trasor eller papper. Kaffefilter och rengöringsservetter för glas fungerar bra.
  • Destillerat vatten eller vatten på flaska. Använd inte kranvatten. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.
 2. Fukta en ren, luddfri trasa.
 3. Använd den fuktiga trasan för att torka de elektriska kontakterna nedifrån och upp. Gå inte längre än kanten mellan de elektriska kontakterna och munstyckena. Upprepa tills det inte kommer något mer bläck på trasan.
  Figur : Rengör de elektriska kontakterna
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna
 4. Använd en ren, lätt fuktad luddfri trasa för att torka bort bläck och skräp som samlats på kanten mellan munstyckena och de elektriska kontakterna.
  Figur : Rengör kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
  Bild: Rengör kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
 5. Använd en ren, lätt fuktad luddfri trasa för att torka av de sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena. Torka endast bort från munstyckena.
  Figur : Rengör de sluttande ytorna
  Bild: Rengör de sluttande ytorna
 6. Torka de rengjorda områdena med en ren, torr luddfri trasa.
 7. Fukta en ren, luddfri trasa med flaskvatten eller destillerat vatten.
 8. Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren genom att torka av dem uppifrån och ner. Upprepa tills det inte kommer något mer bläck på trasan.
  Figur : Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
 9. Torka området med en ren, torr och luddfri trasa.
Steg 3: Återinstallera skrivhuvud och bläckpatroner
 1. Håll skrivhuvudet upprätt med de färgkodade ikonerna på ovansidan.
 2. För ned skrivhuvudet i vagnen.
  Figur : Sätt tillbaka skrivhuvudet
  Bild: Sätt tillbaka skrivhuvudet
 3. Fäll försiktigt ned spärrhandtaget.
  Figur : Fäll ner spärrhandtaget
  Bild: Fäll ner spärrhandtaget
    varning!
  Om spärrhandtaget lämnas i uppfällt läge kan bläckpatronerna hamna fel. Spärren måste vara nedfälld för att patronerna ska kunna installeras korrekt.
 4. Sätt tillbaka bläckpatronen på platsen med munstycket och kontakterna vända nedåt och skjut in bläckpatronerna i sina springor. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats. Se till att färgmarkeringen på respektive etikett på patronen matchar färgmarkeringen på vagnsplatsen.
  Figur : Sätt i alla patroner igen
  Bild: Sätt i alla patroner igen
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna. Skrivarvagnen återgår till skrivarens högra sida.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Steg 5: Byt ut skrivhuvudet
Om de föregående stegen inte löser problemet byter du skrivhuvud.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Den här informationen gäller för övriga länder/regioner, förutom Asien-Stillahavsområdet och USA.
Om HP byter ut din skrivhuvudenhet enligt garantin får du en ny skrivhuvudenhet, rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till Så här köper du HP och klickar sedan på språket för ditt land.
  Sidan Köp HP visas.
 2. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriver du in ett av artikelnumren nedan i textrutan Sök enligt artikelnummer.
  • Om din skrivare använder 4 bläckpatroner skriver du in CN643A
  • Om din skrivare använder 5 bläckpatroner skriver du in CN642A
 4. Följ anvisningarna online för att beställa skrivhuvudenheten.
När du har ersättningsskrivhuvudet, gå till Byta ut skrivhuvudenhet för anvisningar om att byta ut skrivhuvudet.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...