hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Jetdirect 2900nw Print Server - garanti- och regelguide

Guiden innehåller garanti och information om regler för HP Jetdirect 2900nw Print Server.
HP avtal för begränsad garanti
HP-produkt
Den begränsade garantins giltighetstid
Skrivarservern HP Jetdirect 2900nw
1 år
HP garanterar dig, slutanvändaren, att maskinvara och tillbehör från HP kommer att vara felfria avseende material och utförande under ovan angivna tidsperiod, vilken börjar på inköpsdagen. Om HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. En utbytesprodukt kan antingen vara ny eller liknande i skick som ny.
HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till återbetalning av inköpspriset vid omedelbar retur av produkten.
HP:s produkter kan innehålla omarbetade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller delar som endast har använts ett fåtal gånger.
Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, ÄR GARANTIERNA OVAN DE ENDA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKS ELLER UNDERFÖRSTÅS. HP FRÅNSÄGER SIG DESSUTOM SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner tillåter inte begränsningar med avseende på tidsperioden för en underförstådd garanti vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även äga andra rättigheter vilka varierar från land/region till land/region.
HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner där HP har en supportrepresentant för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån du får kan variera beroende på lokala standarder. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner tillåter inte undantag eller begränsningar för oavsiktliga skador eller följdskador vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig.
GARANTIVILLKOREN I DETTA AVTAL, FÖRUTOM VAD SOM TILLÅTS I LAG, VARKEN UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR OCH UTGÖR ETT TILLÄGG TILL DE OBLIGATORISKA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT TILL KUNDEN.
Din auktoriserade återförsäljare
Om du får problem ska du börja med att kontakta den person som du köpt din HP-produkt av. Din HP-auktoriserade återförsäljare kommer att var införstådd med dina krav och kan ge dig den hjälp du behöver.
Under garantitiden kommer HP att ersätta enheten utan kostnad, förutsatt att den defekta enheten skickas tillbaka. Du kan lämna tillbaka enheten till din auktoriserade HP-återförsäljare eller ditt lokala HP-försäljningskontor. Glöm inte att bifoga en kopia av inköpskvittot.
Ring HP:s support om du behöver garantiservice på dina HP-produkter. Ha följande information tillhanda när du ringer:
 • HP-produkten som du ringer om.
 • Produktens modellnummer.
 • Produktens serienummer.
 • En fullständig beskrivning av problemet.
 • Inköpskvitto för produkten.
 • Din leveransadress.
HP:s supportrepresentant kan hjälpa dig med felsökning och ge dig råd om eventuell garantiservice.
Fakturering av service (efter garantitiden)
Om du beställer en ersättningsenhet för serviceåtgärder som inte omfattas av någon garanti kan du komma att debiteras en reparationskostnad. Kontakta din auktoriserade HP-återförsäljare eller ditt lokala HP-försäljningskontor. Du kan även ringa HP på (800) 227-8164 (endast USA).
Service utanför USA
Kunder utanför USA ska kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare eller ett HP-försäljningskontor för att få information om priser, tillgänglighet på utbytesenheter samt instruktioner.
Regler och bestämmelser
Följande är bestämmelser för HP Jetdirect 2900nw Print Server.
Föreskrivet identifieringsnummer för modellen
Av föreskrivna identifikationsskäl har den här produkten tilldelats ett lagstadgat modellnummer (RMN). RMN för din produkt är RSVLD-1501. RMN får inte förväxlas med marknadsnamnet (HP Jetdirect 2900nw Print Server) eller produktnumret.
Information för USA
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at this own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning – Exposure to Radio Frequency Radiation Although the radiated output power of this device is below the FCC radio exposure limits, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antennas during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.
Information för Kanada
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classeBest conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Lagstadgade meddelanden om trådlös funktion och märkningar
Meddelande för personer i Argentina
CNC: C-10517
CNC: H-12973
Information för Brasilien
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Information för Kina
CMIIT ID: 2013DJ8806
CMIIT ID: 2012DJ1242
Information för EU
Överensstämmelseförklaring
enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1
Tillverkarens namn:
HP Inc.
DoC#: RSVLD-1501-RB
Tillverkarens adress:
8000 Foothills Blvd
Roseville, CA 95747 USA
förklarar att produkten
Produktnamn och modell:
Skrivarservern HP Jetdirect 2900nw
Reglerat Modellnummer:1)
RSVLD-1501
Produktalternativ:
ALLA
uppfyller följande produktspecifikationer:
EMC:
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
SÄKERHET:
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EN 62479:2010
TELEKOMMUNIKATION:
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V 1.6.1
EN 62311:2008
RoHS:
EN 50581:2012
Härmed intygas att produkten uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC R&TTE-direktivet 1999/5/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU och bär överensstämmande -märkning.
Mer information:
1) Produkten har tilldelats ett regulatoriskt modellnummer som uppfyller reglerna när det gäller utförande. Det regulatoriska modellnumret är huvudproduktidentifiering i reglerande dokumentation och testrapporterna. Det här numret får inte blandas ihop med marknadsföringsnamnet eller produktnumret.
Roseville, Kalifornien USA
25 september 2015
Lokal kontakt endast avseende föreskrifter:
USA:
HP, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, USA 650-857-1501
EU:
HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries/regions:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
This product complies with the following EU Directives:
 • Low Voltage Directive 2006/95/EC
 • EMC Directive 2004/108/EC
 • RoHS Directive 2011/65/EU
 • R&TTE Directive 1999/5/EC
Efterlevnaden av dessa direktiv medför en konformitet med de harmoniserade europeiska standarder (europeiska normer) som finns i den Konformitetsdeklaration från EU som är utgiven av HP för den här produkten eller produktfamiljen. Den här efterlevnaden indikeras genom följande konformitetsmärke som placerats på produkten.
Information för Indonesien
 • 32829/SDPPI/2013
  • 2141
 • 23724/SDPPI/2012
  • 2141
Information för Japan
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
Information för Korea
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Information för Mexiko
No. de homologación:
 • SCT: RLVHPRS13-1535
 • SCT: RCPHPSD12-0172
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Miljövänlig produkthantering
HP strävar efter att tillhandahålla kvalitetsprodukter på ett miljövänligt sätt. Återvinning är en del av designen av den här produkten. Antalet material är det minsta möjliga som möjliggör funktionen och maskinens tillförlitlighet. Olika material har utformats så att de lätt går att separera. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med vanliga verktyg. Viktiga delar har utformats så att de snabbt ska gå att komma åt för att tas isär och repareras.
Mer information finns på webbplatsen HP's Commitment to the Environment: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
India RoHS
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
Begränsning av farliga ämnen, Turkiet
Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...