hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY, DeskJet-skrivare - Installera skrivarens maskinvara

Det här dokumentet gäller för följande skrivare:
Skrivarmodell
HP ENVY 5530 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5536 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5531 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5539 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5532 e-allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4515 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5534 e-allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4518 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5535 e-allt-i-ett-skrivare
Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Följande video visar hur du installerar skrivarens fysiska delar.
  obs!
Den här videon visar HP ENVY 5530-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Installera skrivaren
Följ dessa steg i den ordning som de anges.
Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.
Steg två: Packa upp skrivaren
 1. Ta ut skrivaren ur plasten och avlägsna sedan all förpackningstejp från skrivarens fram- och baksida.
 2. Öppna skannerlocket och ta sedan bort plasten från skannerlocket.
 3. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterial från skrivarens insida.
   Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterialet
   Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial.
  1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  2. Avlägsna tejp och emballage från rengöringsområdet
  3. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från patronområdet
 4. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 5. Stäng skannerlocket.
 6. Öppna luckan till pappersfacket, dra facket mot dig så att det förlängs och ta sedan bort förpackningstejpen.
 7. Tryck pappersfacket framåt tills det klickar på plats och stäng sedan luckan till pappersfacket.
 8. Återvinn förpackningsmaterialet.
  Figur : Återvinn förpackningsmaterialet
  Bild: Återvinn förpackningsmaterialet.
Steg tre: Slå på strömmen
Viktigt: Skrivaren ha en skyddande plastdekal med en bild av en aktiv skrivarkontrollpanel. Ta bort dekalen från kontrollpanelen innan du fortsätter med det här steget.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av sladden till eluttaget.
  Figur : Anslut strömsladden
  Bild: Anslut strömsladden.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
  Figur : Starta skrivaren
  Bild: Starta skrivaren.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du går vidare till nästa steg.
Steg fyra: Välj språk och land/region
När du slår på skrivaren första gången blir du uppmanad att välja språk och region. Följ stegen nedan för att ställa in standardspråk och land/region för skrivaren.
 1. På skrivarens kontrollpanel, tryck på det språk som du vill använda och tryck sedan på Ja för att bekräfta ditt val. Om du inte ser önskat språk trycker du på nedåtpilen () för att bläddra genom menyn.
 2. Tryck på önskat land/region och sedan på Ja för att bekräfta valet.
 3. Tryck på Inställningar och fortsätt sedan till nästa steg.
Steg fem: Sätt i bläckpatronerna
 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttar sig in i åtkomstområdet. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Lyft på bläckpatronens spärr.
  Figur : Lyft på bläckpatronens spärr
  Bild: Lyft på bläckpatronens spärr.
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort skyddstejpen genom att dra i fliken.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 6. Håll bläckpatronen i en något uppåtriktad vinkel med bläckpatronkontakterna vända mot skrivarens baksida. Skjut in bläckpatronen i den tomma platsen.
  Kontrollera att bläckpatronens färg stämmer överens med färgen på bläckpatronens spärr.
  • Trefärgspatronen ska sitta i vänster hållare.
  • Den svarta bläckpatronen ska sitta i höger hållare.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: Sätt i bläckpatronen.
 7. Stäng bläckpatronens spärr så att bläckpatronen sitter fast.
  Figur : Stäng bläckpatronens spärr
  Bild: Stäng bläckpatronens spärr.
 8. Upprepa de här stegen när du sätter in den andra bläckpatronen.
 9. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 10. Stäng skannerlocket. Skrivaren uppmanar dig att lägga in papper i pappersfacket.
Steg sex: Fyll på med papper och rikta in bläckpatronerna
Följ stegen nedan för att fylla på med vanligt vitt papper i U.S. letter- eller A4-format i pappersfacket.
 1. Öppna luckan till pappersmagasinet.
 2. Fatta tag i luckan och dra den sedan mot dig så att den förlängs.
 3. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget.
   Figur : Förbered pappersfacket
   Bild: Förbered pappersfacket.
  1. Förläng pappersfacket
  2. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget
 4. Lägg i en bunt vanligt papper i U.S. letter- eller A4-format i facket, med kortsidan vänd mot skrivaren och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten så långt det går.
  Figur : Fyll på papper i facket
  Bild: Fyll på papper i facket.
 5. För pappersledarna inåt tills de ligger an mot pappersbunten och skjut sedan in pappersfacket igen i skrivaren tills det stoppar.
   Figur : Stäng pappersfacket
   Bild: Stäng pappersfacket.
  1. Skjut in pappersledarna för bredd
  2. För tillbaka pappersfacket i skrivaren
 6. Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden.
  Figur : Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden
  Bild: Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden.
 7. Tryck på OK och följ sedan anvisningarna på kontrollpanelen för att starta inriktningen av bläckpatronerna. Skrivaren riktar in bläckpatronerna och skriver sedan ut en inriktningssida.
 8. Slutför inriktningen av bläckpatronerna genom att följa stegen på inriktningssidan.
Steg sju: Anslut skrivaren
På skrivarens kontrollpanel, i menyn Ställ in trådlös anslutning, välj det anslutningsalternativ som du vill använda, och följ sedan anvisningarna på skärmen om att ansluta skrivaren. Följande lista kan hjälpa dig att välja alternativ:
 • Via Software (rekommenderas): Välj det här alternativet för att ansluta skrivaren till ditt trådlösa nätverk med CD-skivan med programvara som levererades med skrivaren. Med det här alternativet kan du gå online för att söka efter den senaste programvaran och registrera ett konto för HP ePrint-tjänsten (Internet-anslutning krävs). Om du inte vill ansluta till Internet kan du använda enkel installation från CD-skivan för att installera och ansluta skrivaren.
 • Via Printer: Välj det här alternativet för att ansluta skrivaren med Guiden för trådlös installation på skrivarens kontrollpanel. Med det här alternativet ansluter du skrivaren manuellt till nätverket. När den är ansluten kan du sätta in CD-skivan med programvaran för att installera den.
 • Inte just nu: Välj det här alternativet om du inte vill ansluta skrivaren just nu, eller om du vill ansluta skrivaren via USB. Sätt in CD-skivan i i datorn. Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du uppmanas att göra det under installationen av programvaran.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...