hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart 7520-skrivare - Svart eller färgat bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP Photosmart 7520 och 7525 e-All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.

Steg 1: Installera om skrivarens drivrutin (endast Windows)

Om du inte kan skriva ut färg från en dator med Windows, avinstallera och installera om skrivarprogramvaran. Hoppa över detta steg om din skrivare kan skriva ut i färg.
 1. Ta bort skrivaren från listan över enheter
  För anvisningar om hur du tar bort skrivaren från listan över enheter, gå till Avinstallera skrivarprogramvaran (Windows).
 2. Gå till HP: s kundsupport - programvara och drivrutineroch sedan installera den senaste programvaran för skrivaren.
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.

Steg 2: Använd äkta HP-bläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP-bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. För att kontrollera autenticiteten av patronerna, gå HP:s webbsida mot förfalskningar (på engelska).
Amerika och Asien/Stillahavsområdet (ej Kina, Indien och Japan)
Västeuropa
Afrika, OSS, Japan och Mellanöstern
Kina och Indien
Bläckpatron
HP 564
HP 364
HP 178
HP 862
Köp nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.
Om det inte löste problemet att använda äkta HP-bläckpatroner, fortsätt till nästa steg.

Steg 3: Låt den automatiska servicen slutföras

HP-skrivaren har en automatisk servicerutin som kan lösa många problem med utskriftskvalitet. Du behöver inte göra någonting. Utskriftskvaliteten bör förbättras några få timmar efter att problemet uppstått.
Om du inte vill vänta på att den automatiska servicerutinen slutförs kan du fortsätta med följande felsökningssteg.

Steg 4: Kontrollera papperet

Kontrollera att papperet är lämpligt för utskriftsjobbet. Om inte: fyll på skrivaren med rätt papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har en skrivbar och en icke-skrivbar sida, t.ex. fotopapper och kuvert. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd rent, ej skrynkligt papper.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa papper kan inte absorbera bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10–20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
Om problemet inte löstes genom att byta papper, fortsätter du med nästa steg.

Steg 5: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriftsjobbet.
Om problemet inte löstes genom att ändra utskriftsinställningar, fortsätter du med nästa steg.

Steg 6: Kontrollera beräknade bläcknivåer

Kontrollera beräknade bläcknivåer och byt alla bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut. Bläck måste finnas i varje bläckpatron för att köra underhållsuppgifter för skrivhuvudet och förhindra att munstyckena täpps med bläck.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Bläck . De aktuella bläcknivåerna visas.
Beräknade bläcknivåer visas på kontrollpanelen.
 • Om ingen av bläckpatronerna har låg bläcknivå, behöver du inte byta ut dem än. Hoppa till steget för att säkerställa att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade.
 • Om bläcknivån i någon bläckpatron är låg går du vidare till nästa steg för att byta ut den.

Steg 7: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner

Byt ut nästan tomma eller tomma bläckpatroner.

Video som visar hur du byter bläckpatroner

Följande video visar hur du byter ut en bläckpatron.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Skrivarvagnen flyttar sig till åtkomstområdet.
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla svarta bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Ta ut patronen ur hållaren.
  obs!
  Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet.
    varning!
  Lyft inte upp spärren på sidan av vagnen när du ska ta bort bläckpatronen. Det kan leda till att bläckpatronerna inte sätts fast ordentligt.
 5. Upprepa föregående steg tills du har tagit bort alla bläckpatroner från skrivaren.
 6. Ta ut en bläckpatron ur förpackningen och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida aningen sönder, något som är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Ta ut den nya bläckpatronen ur plastomslaget.
 7. Vrid det orangefärgade locket motsols tills det lossnar från den nya bläckpatronen.
  Ta bort det orangefärgade locket från den nya bläckpatronen.
 8. Sätt tillbaka bläckpatronen på platsen med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned patronen tills spärren klickar på plats.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen när du ska installera bläckpatronerna. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt. Se till att färgikonen på bläckpatronen matchar färgikonen på hållaren.
  Sätt i bläckpatronen.
 9. Om bläckpatronen inte snäpper fast, ta bort den från vagnen. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen och sätt sedan tillbaka bläckpatronen i vagnen.
    varning!
  Var noga med att inte böja ut fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
   Justera bläckpatronens flik
  1. Böj fliken bort från bläckpatronen
  2. Böj inte fliken mer än ca 1,27 cm
 10. Upprepa föregående steg tills du har satt i alla nya bläckpatroner i skrivaren.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 12. När du sätter i en ny bläckpatron uppmanas du att justera bläckpatronerna. Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel för att slutföra justeringen.
Om byte av alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner inte löser problemet, gå till nästa steg.

Steg 9: Kontrollera om det finns defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet

Om skrivaren och bläckpatronerna fungerar som de ska visas vanligtvis alla färgstaplar utan ränder och med enhetlig färg över hela sidans bredd. Den svarta texten på sidan bör inte uppvisa några bläckränder.
Se denna tabell för exempel på defekter som kan finnas i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet. De här exemplen är inte heltäckande men visar de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet
Defekt
Exempel
Bläckstrimmor
Bild på bläckstrimmor.
Ojämna färgfält
Bild av ojämna färgfält.
Färg som saknas
Bild på färg som saknas.
Färgfälten innehåller regelbundna vita ränder
Bild som visar regelbundna vita ränder i färgstaplarna.
Ojämna inriktningsmönster
Bild som visar ojämna justeringsmönster.
 • Om du inte hittar några defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Du behöver inte fortsätta felsökningen.
 • Gå vidare till nästa steg om du hittar en eller flera av dessa defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet.

Steg 10: Säkerställ att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och installerade

Om ventilen på bläckpatronen är tilltäppt eller blockerad kanske patronen inte fungerar korrekt. Följ de här stegen för att säkerställa att bläckpatronerna är korrekt ventilerade och sitter ordentligt.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Skrivarvagnen flyttar sig till åtkomstområdet.
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
 4. Tryck inåt på fliken på den gamla svarta bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Ta ut patronen ur hållaren.
 5. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen högst upp på bläckpatronen.
  Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen.
 6. Om dragfliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen drar du för att ta bort den.
  Orange dragflik.
 7. Om ventilationen är igensatt, använd en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationen.
   Rengör den igensatta ventilen med en nål.
  1. Igensatt ventil
  2. Ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationen med en rak nål
  3. Ren ventil
 8. Sätt tillbaka bläckpatronen i sin hållare med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned bläckpatronen tills den snäpper på plats. Se till att färgikonen på respektive etikett på bläckpatronen matchar färgikonen på hållaren.
  Sätt tillbaka patronen.
 9. Inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner genom att upprepa denna procedur.
 10. Kontrollera att varje bläckpatron sitter ordentligt på dess plats. För fingret längs bläckpatronernas ovansida för att se om någon bläckpatron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills bläckpatronen snäpper på plats.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
Försök skriva ut. Om bläckpatronerna är korrekt ventilerade och sitter som de ska och det inte löser problemet, fortsätt till nästa steg.

Steg 11: Rengör skrivhuvudet

Använd det automatiserade verktyget för att rengöra skrivhuvudet från skrivarens kontrollpanel.
obs!
För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
 1. Lägg i vanligt papper med formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket om det inte redan ligger där.
 2. Tryck på ikonen Inställningar på skrivarens kontrollpanel .
 3. Tryck på Verktyg och sedan på Rengör bläckpatroner.
  Skrivaren rengör skrivhuvudet och skriver sedan ut en testsida.
  Testsida
 4. Kontrollera testsidan för att se om det finns defekter.
  obs!
  Det finns tre rengöringsnivåer. Slutför alla tre steg om det är nödvändigt. Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Vänta i så fall 30 minuter innan du utför alla tre nivåerna av rengöring igen.
Försök skriva ut. Om rengöring av skrivhuvudet med hjälp av det automatiska verktyget inte löser problemet, fortsätt till nästa steg.

Steg 12: Justera skrivaren

Använd det automatiserade verktyget för att rengöra skrivhuvudet från skrivarens kontrollpanel.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på ikonen Inställningar på skrivarens kontrollpanel .
 3. Tryck på Verktyg och sedan på Rikta in skrivare. Efter inställningen visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel som informerar om inriktningsstatus.
Försök skriva ut. Om problemet inte löstes genom att justera skrivhuvudet, fortsätter du med nästa steg.

Steg 13: Kontrollera garantistatus för skrivhuvudet

Om skrivaren är inom garantin, är skrivhuvudet ocskå det. Dessutom om HP har bytt ditt skrivhuvud eller om du har köpt ett nytt, täcks ersättningsskrivhuvudet av garantin för 90 dagar, oavsett skrivarens garanti. Om du inte är säker på om ditt skrivhuvud täcks av garantin, se HP:s verktyg för garantikontroll för att bestämma om skrivaren fortfarande täcks av garantin eller kvittot som medföljde ditt ersättningsskrivhuvud.
 • Om skrivhuvudet är inom garantin, kontaktar du HP för att se om garanterar ett nytt skrivhuvud baserat på villkoren i produktens garanti. Du behöver inte fortsätta med följande steg om ditt skrivhuvud är inom garantin. Gå till steget där du begär service för skrivaren.
 • Om skrivhuvudet är utanför garantin, följ återstående steg för att manuellt rengöra skrivhuvudet.

Steg 14: Förbered för att rengöra skrivhuvudet

Du behöver följande:
 • En ren engångsbehållare kan hantera tillräckligt med vatten och dränka skrivhuvudet
 • Två rena luddfria rengöringstrasor som t.ex kaffefilter
 • Filtrerat eller destillerat vatten (kranvatten eller mineralvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet)
 • En panna eller kamin eller annat som värmer upp vattnet
 • Engångshandskar
 • Pappershanddukar

Steg 15: Rengöra skrivhuvudet manuellt

När du manuellt rengör skrivhuvudet, kan skrivhuvudets munstycken läggas i blöt i mycket varmt vatten för inte längre än tio minuter. Följ stegen nedan endast som en sista utväg om skrivhuvudet skulle kasseras eller annat.
  varning!
Manuell rengöring av skrivhuvudet ska endast utföras om skrivhuvudet inte längre täcks av garantin.
 1. Ställ in pannan på kaminen, och fyll på pannan med filtrerat eller destillerat vatten.
    varning!
  Du behöver inte använda alkohol eller andra lösningsmedel. Det kan skada skrivhuvudet och orsaka att skrivhuvudet lager separeras och kräver utbyte av skrivhuvudet.
 2. Värm upp vattnet tills vattnet är mycket varm vid beröring, men koka inte vattnet.
 3. Håll pappershanddukar längst ned på den engångsbehållaren tills bunten ligger ungefär 6,5 mm (1/4 tum) djupt.
 4. Häll i varmt vatten från pannan i engångsbehållare så att den är 5 cm (2 tum) djup och äcker pappershanddukarna.
 5. Sätt på engångshandskar för att förhindra att bläcket överförs till dina händer eller kläder.
 6. Tryck in fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur skrivhuvudet.
  obs!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Skrivhuvudet och bläckpatronerna skadas om de utsätts för luft utanför skrivaren.
  Ta bort bläckpatronen från hållaren.
 7. Ställ bläckpatronerna upp och ner på en pappershandduk.
  Placera bläckpatronerna upp och ner
 8. Lyft spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp och lyft sedan försiktigt skrivhuvudet som skall tas bort från skrivaren.
  Ta bort skrivhuvudet
 9. Fukta en av de rena, luddfria trasorna med varmt vatten och rengör skrivhuvudets undersida med dem. Torka av försiktigt och upprepade gånger området runt bläckmunstycket tills överflödigt svart eller färgat bläck överförs inte till trasan. Tryck inte in munstycken eftersom det kan orsaka skador.
    varning!
  Häll inte vatten i skrivhuvudet, eftersom det kan orsaka att skrivhuvudet delaminerar.
  Torka av munstyckena
 10. Placera skrivhuvudet i engångsbehållaren så att ned vilar på pappershanddukarna och låt den sedan ligga i blöt i 10 minuter.
   Lägg skrivhuvudet i blöt
  1. Pappershanddukar
  2. Vattennivå
 11. Ta bort skrivhuvudet och torka försiktigt av överskottsvattnet med en torr luddfri trasa.
    varning!
  Använd inte en hårtork som för att torka av skrivhuvudet. Detta kan leda till att munstyckena blir torra och igensatta.
 12. Låt skrivhuvudet blir torr av luften på pappershanddukarna i 15 minuter och vänd munstyckena uppåt.
    varning!
  Använd inte tryckluft för att blåsa ut skrivhuvudet. Det kan orsaka delamination av skrivhuvudet.
  Skrivhuvudet som torkar med munstyckena
 13. Sänk ned skrivhuvudet i skrivarvagnen och sänk sedan försiktigt spärrhandtaget.
  obs!
  Förvissa dig om att de färgade ikonerna vid sidorna av skrivhuvudet är i linje med de färgade ikonerna på vagnen.
  Installera det nya skrivhuvudet
  Fäll ner spärrhandtaget
 14. Skjut bläckpatronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Tryck ned bläckpatronen tills den snäpper på plats.
  Installera bläckpatronen.
 15. Upprepa de här stegen för varje bläckpatron.
obs!
Om du får felmeddelandet “Skrivhuvudproblem”, stäng av skrivaren och sätt på den igen.
Det automatiska rengöringsverktyget måste köras efter manuell rengöring av skrivhuvudet. Gå vidare till nästa steg.

Steg 16: Rengör skrivhuvudet

När du har manuellt rengjord skrivhuvudet, använd det automatiserade verktyget för att rengöra skrivhuvudet igen.
 1. Lägg i vanligt papper med formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket om det inte redan ligger där.
 2. Tryck på ikonen Inställningar på skrivarens kontrollpanel .
 3. Tryck på Verktyg och sedan på Rengör bläckpatroner.
  Skrivaren rengör skrivhuvudet och skriver sedan ut en testsida.
  Testsida
 4. Kontrollera testsidan för att se om det finns defekter.
  obs!
  Det finns tre rengöringsnivåer. Slutför alla tre steg om det är nödvändigt. Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Vänta i så fall 30 minuter innan du utför alla tre nivåerna av rengöring igen.
Försök skriva ut. Om rengöring av skrivhuvudet inte löste problemet, fortsätter du med nästa steg.

Steg 17: Byt ut skrivhuvudet

Om rengöring av skrivhuvudet inte löste problemet kan du beställa ett nytt skrivhuvud från HP eller en auktoriserad återförsäljare.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Dessa steg gäller endast i USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Parts Store (på engelska).
 2. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Den här informationen gäller endast Asien-Stillahavsområdet.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner. Kontakta HP Kundtjänst om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut.
Försök skriva ut. Om byte av skrivhuvudet inte löste problemet fortsätter du med nästa steg.

Steg 18: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...