hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M506 - Byt ut tonerkassetten

Inledning

Följande information innehåller information om tonerkassetten för skrivaren samt instruktioner för hur den byts ut.

Information om tonerkassetter

Det visas ett meddelande på skrivaren när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Om du vill köpa kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för skrivaren går du till HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Gå längst ner på sidan och kontrollera att land/region är rätt.
Objekt
Beskrivning
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 87A svart LaserJet-tonerkassett, original
Svart ersättningstonerkassett, standardkapacitet
87A
CF287A
HP 87X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Svart ersättningstonerkassett, hög kapacitet
87X
CF287X
obs!
Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Minneskrets
 2. BildtrummaRör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvalitet.
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.

Ta bort och sätta tillbaka kassetten

 1. Tryck på frigöringsknappen för den övre luckan på skrivarens vänstra sida.
  Figur : Tryck på frigörningsknappen
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur skyddsplasten genom att riva av plastremsan och öppna förpackningen. Spara allt förpackningsmaterial för återvinning av den använda tonerkassetten.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Vippa tonerkassetten
 6. Passa in tonerkassetten i facket och skjut sedan in den i skrivaren.
  Figur : Installera tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
 8. Packa den använda tonerkassetten i lådan som den nya kassetten levererades i. Se den bifogade handledningen för information om återvinning.
  I USA och Kanada medföljer en förbetald postetikett i förpackningen. I andra länder/regioner besöker du www.hp.com/recycle och skriver ut en förbetald postetikett.
  Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning.
  Figur : Återvinn den använda tonerkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...