hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Välkommen, Samsungkunder

  Behöver du support för din Samsung skrivare? HP finns här till hjälp! Läs mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Ta bort och byta ut: Separeringsvalsenheten (tillvalsfack 3)

Inledning
I det här dokumentet finns anvisningar för hur du tar bort och byter ut separeringsvalsenheten (500-pappersmatare).
Innan du utför service
Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för separeringsvalsenheten (550-pappersmatare)
RM2-5745-000CN
Separeringsvalsenhet (550-pappersmatare)
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
Efter att du utfört service
Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.
Efter servicetestet
Kontrollera att skrivaren startas i läget Redo.
Skriv ut en sida från tillbehöret för att se till att tillbehöret fungerar ordentligt.
Steg 1: Ta bort fack 3
 1. Dra facket rakt ut ur skrivaren tills det tar stopp.
  Figur : Dra ut facket från skrivaren
 2. Lyft upp framsidan av facket lite för att frigöra det och fortsätt sedan att dra facket ut ur tillbehöret för att ta bort det.
  Figur : Frigör och ta bort facket
Steg 2: Ta bort separeringsrullenheten (tillvalsfack 3)
 1. Tryck på låsfliken (bildtext 1) och dra sedan separeringsvalsenheten rakt uppåt för att lossa den.
  Figur : Frigör enheten
 2. Ta bort enheten.
  Figur : Ta bort enheten
Steg 3: Packa upp ersättningsenheten
Packa upp ersättningen från förpackningen.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
Återvinning och uppackning
Figur : Återvinning och uppackning
Steg 4: Installera separeringsrullenheten (tillvalsfack 3)
 1. Montera enheten i facken i kassetten.
  Figur : Installera enheten
 2. Skjut separeringsvalsenheten rakt nedåt tills den snäpper på plats.
  Figur : Frigör enheten
Steg 5: Installera fack 3
 1. Med facket lätt vinklat riktar du in fackets sidor mot skenorna i tillbehöret och skjuter sedan in facket en bit i tillbehöret.
  Figur : Montera facket
 2. Skjut in facket i tillbehöret för att stänga det.
  Figur : Stäng facket

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...