hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Ta bort och byta ut: Vals för flerfunktionsfack (fack 1)

Inledning

Det här dokumentet beskriver hur du tar bort och ersätter valsen till flermatningsfacket (MP) (fack 1).

Innan du utför service

Stäng av strömmen till skrivaren
 • Koppla bort strömsladden.
    varning!
  Du undviker att skada skrivaren genom att stänga av den, vänta i 30 sekunder och sedan ta bort strömkabeln innan du försöker utföra service på skrivaren.
Använd tabellen nedan för att identifiera korrekt artikelnummer för skrivaren. Beställ artikeln på www.hp.com/buy/parts.
Artikelnummer för MP-fackvalsen (fack 1)
RL2-0656-000CN
Vals, MP-fack (fack 1)

Nödvändiga verktyg

 • Du behöver inga speciella verktyg för att ta loss den här delen.

Efter att du utfört service

Slå på strömmen till skrivaren
 • Anslut strömkabeln.
 • Använd strömbrytaren för att slå på strömmen.

Efter servicetestet

Kontrollera att skrivaren startas i läget Redo.
Skriv ut en sida från fack 1 för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.

Steg 1: Ta bort valsen

Skrivaren M427/M426 visas i den här anvisningen. Men instruktionerna gäller även för M403/M402-skrivare.
 1. Tryck på frigöringsknappen för kassettluckan och öppna sedan luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna tonerkassettluckan
 2. Släpp de två flikarna mellan rullens krage och rullen och rotera sedan den övre delen av rullen utåt och bort från skrivaren.
  obs!
  Om du trycker nedåt på den övre delen av rullen kan det vara enklare att frigöra flikarna.
  Figur : Lossa två flikar
 3. Ta bort rullen.
  Figur : Ta bort valsen

Steg 2: Packa upp ersättningsenheten

Packa upp ersättningen från förpackningen.
  varning!
Vidrör inte den nya valsens gråa svampiga del. Fett från huden som hamnar på valsarna kan orsaka fel vid pappershanteringen.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktiga delar.
Återvinning och uppackning
Figur : Återvinning och uppackning

Steg 3: Installera valsen

  varning!
Vidrör inte den nya valsens gråa svampiga del. Fett från huden som hamnar på valsarna kan orsaka fel vid pappershanteringen.
Skrivaren M427/M426 visas i den här anvisningen. Men instruktionerna gäller även för M403/M402-skrivare.
 1. Placera sprintarna på ersättningsvalsen i hållarens skåror och rotera sedan den övre delen av rullen uppåt och mot skrivaren.
  Figur : Installera valsen
 2. Fortsätt att rotera den övre delen av rullen mot skrivaren (bildtext 1) tills två flikar (bildtext 2) snäpper fast på plats.
  Figur : Fäst två flikar
 3. Stäng tonerkassettluckan.
  Figur : Stäng tonerkassettluckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...