hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M402, M403 - Rensa papperstrassel i fack 3

Rensa papperstrassel i fack 3

Så här kontrollerar du om det finns något papper på de platser där det brukar uppstå trassel i närheten av fack 3.
 1. Ta bort facket från skrivaren.
  Figur : Ta bort facket
 2. Ta bort papperet i facket och släng eventuellt skadat papper.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Kontrollera att det bakre pappersstödet har justerats till hacket för rätt pappersstorlek. Om det behövs flyttar du det bakre pappersstödet till rätt position. Det ska klicka på plats.
  Figur : Justera styrskenorna
 4. Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten ligger plant i alla fyra hörn och att bunten inte överstiger markörerna för maxhöjden.
  Figur : Fylla på papper
 5. Sätt tillbaka och stäng facket.
  Figur : Stäng facket
 6. Tryck på frigöringsknappen för den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 7. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 8. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 9. Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel.
  Figur : Lyfta upp luckan
 10. Ta bort papper som fastnat.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 11. Installera en ny tonerkassett.
  Figur : Installera tonerkassetten
 12. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...